Välkommen till Teologen

Teologen är i dagligt tal en samlingsbeteckning för Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen. Vi har funnits i Uppsala ända sedan universitetet började sin verksamhet 1477. Idag hittar du oss i Engelska parken, Humanistiskt centrum, ett gemensamt campusområde för institutioner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Teologen är Sveriges största och äldsta forsknings- och utbildningsenhet för frågor som rör religion, med ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar. Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

Med kunskap om religion förstår du världen bättre.


Anmälan till vårterminen 2018

Sen anmälan till utbildningar med platser kvar öppnar den 15 december.