Winter at Engelska parken

Välkommen till Teologen
 

Att religion spelar roll blir allt mer påtagligt i en mångkulturell värld. Förståelsen för varför människan tänker och handlar som hon gör är avgörande i många sammanhang.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477.

Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier.

Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. Välkommen!


Anmälan till vårterminen 2016

Sista dagen för ordinarie anmälan var den 17 oktober.

Sen anmälan öppnar den 15 december. Endast kurser där det bedöms att det finns platser kvar öppnar för sen anmälan.


Teologens kalendarium