Välkommen till Teologen

Teologen är i dagligt tal en samlingsbeteckning för Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen. Vi har funnits i Uppsala ända sedan universitetet började sin verksamhet 1477. Idag hittar du oss i Engelska parken, Humanistiskt centrum, ett gemensamt campusområde för institutioner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Teologen är Sveriges största och äldsta forsknings- och utbildningsenhet för frågor som rör religion, med ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar. Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

Med kunskap om religion förstår du världen bättre.

Nu hälsar vi nya och gamla studenter välkomna till en ny termin

Du som är ny och har blivit antagen till en utbildning eller fristående kurs hos oss hittar mer information här:

NY STUDENT

Höstterminen börjar den 28 augusti

REGISTRERING (obs, sista dagen för webbregistrering är den 20 augusti)

OMREGISTRERINGFlera av våra kurser och program är fortfarande öppna för sen anmälan på antagning.se


Teologiska institutionen hälsar dig varmt välkommen till vad vi hoppas ska bli en spännande och givande termin!Schema (för hösten 2017)


Omregistrering


Church organ


Redan student


Forskning på Teologen


Hitta en expert


Teologens kalendarium