Islam i historia och nutid - Teologprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Islam i historia och nutid - Teologprogrammet 2023/2024
Anmälan

Teologiska traditioner och religiösa praktiker präglar vår samtid mer än vad vi kanske tror. Inriktningen Islam i historia och nutid ger dig kunskaper i religionsvetenskap, livsåskådningsforskning och islamisk teologi. Du får också träning i att diskutera, analysera och tolka religiösa idéer, normer och handlingar i relation till ett flertal muslimska sammanhang i historien och idag. Läser du teologi vid Uppsala universitet får du fördjupa dig i en mängd olika områden inom Sveriges största teologiska utbildning.

Om programmet

Teologprogrammet är en aktuell och relevant utbildning som hjälper dig att utveckla förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska olika religiösa värderingar och sätt att se på livet, historiskt och idag. Den förbereder dig för framtiden du vill verka i, oavsett om du vill jobba inom kristna kyrkor, muslimska församlingar, ekumeniska organisationer, myndigheter eller den vidare kultursfären. Utbildningen ger dig möjlighet att studera, reflektera och analysera utifrån olika teologiska perspektiv. Programmet bygger på religionsvetenskaplig forskning med bredd och djup.

Varför ska jag välja Teologprogrammet?

 • Du får en aktuell teologisk utbildning med yrkesrelevans.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska teologiers betydelse för människors liv, kultur och samhällen.
 • Du utvecklar en förståelse för dina egna och andras teologiska uppfattningar och värderingar ​genom dialog med företrädare för religiösa grupper.

Du bestämmer själv om du vill fördjupa dig inom kristen eller islamisk teologi. Skulle du hitta något annat område som intresserar dig, exempelvis judiska eller buddhistiska traditioner, kan du gräva djupare i det också. För att förstå hur ditt framtida arbete kan se ut kan du välja att göra praktik. För dig som vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Kezhvan, från Sundsvall och Khalaf från Vällingby läser Teologprogrammet mot islamisk inriktning

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Khalaf – Jag valde att läsa islamisk teologi för att jag växte upp med religion runt omkring mig och hade därför ett intresse för det gudomliga sedan tidig ålder. Jag har vänner som praktiserar olika religioner och upptäckte snabbt att det som fascinerar mig var hur religion uttrycks på olika sätt beroende på var i världen man är.

Kezhvan – Jag har alltid haft intresse för lite djupare funderingar kring existensen. Förut läste jag basåret till ett ingenjörsprogram, och religionsvetenskap och filosofi som fristående kurser. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Kezhvan – Det bästa för mig har varit just att Uppsala universitet har många års erfarenhet inom teologifältet och det känns betryggande för mig som student. Sen är den andra bästa punkten de lärare jag har haft under utbildningen som jag tycker är väldigt kunniga, erfarna, ödmjuka och pedagogiska i sina lärarroller.  

Khalaf – Sen så klagar jag inte på de många historiska byggnaderna som motiverar till att gå i stora forskares fotsteg. Uppsala universitet är ögongodis för den som vill ha en trevlig studiemiljö.

Vad är mest utmanande?
Kezhvan – Den svåraste för mig har varit kurslitteratur som är skriven på annat språk än svenska men jag är riktig tacksam över att Google Translate finns.

Berätta om studentlivet!
Khalaf – Studentlivet är härligt! Universitet är stort och man träffar på studenter från hela Sverige och från hela världen. Uppsala har verkligen en mångfald, det finns en internationell anda.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Khalaf – Att fortsätta lära mig. I framtiden vill jag forska inom islamisk teologi och se till att det finns informativa texter om islam på svenska. Något jag tycker är fantastiskt är just att man kan läsa om traditionell islam på ett sekulärt universitet och därför vara med att i framtiden bidra till att vi i förstår varandra bättre i samhället.

Kezhvan – Mitt första mål är att öka min akademiska kunskap om den religion jag själv tillhör. Det andra målet jag har är att forska inom ämnet och sen kunna lära ut och sprida kunskapen till andra. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Khalaf – Mitt råd är att man inte ska känna sig skraj över att vilja läsa islamisk teologi här i Sverige. För många finns rädslan över att det inte går att läsa islamisk teologi i något icke-muslimskt land därför att det känns ”avlägset”. Men det är det verkligen inte! Personligen har jag lärt mig mycket och har insett hur mycket det egentligen är som jag inte vet.

Kezhvan – Det finns många som jobbar med något de inte trivs med, bli inte en av dem utan ge ditt intresse en chans. Om du är nyfiken så sök till en kurs eller två, för att se om det är något för dig.

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Khalaf – Universitetshuset på vintern! Klart det mest fotogeniska stället i staden! Och på sommaren är det nog Linnéträdgården.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
Khalaf – Den akademiska kvarten! Verkligen en räddare i nöden.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Teologprogrammet är en yrkesförberedande utbildning med två inriktningar som du väljer mellan. På inriktningen mot kristen teologi studerar du kristen teologi i historia och nutid, och kan fördjupa dig i de bibliska språken. På inriktningen mot islamisk teologi studerar du islamisk teologi i historia och nutid, och kan fördjupa dig i Koranens innehåll och dess olika tolkningar.

I fokus för utbildningen står teologisk tolkning av mänskligt liv, i historia och samtid. Perspektiven är flera - filosofiska, språkliga, beteendevetenskapliga och historiska. Din förmåga att reflektera över och kritiskt och konstruktivt granska olika teologiska föreställningar och värderingar går som en röd tråd genom hela programmet och du tränas i att tolka och förstå religiösa texter, praktiker och kulturuttryck.

Den första hälften av programmet syftar till att ge dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Religionsvetarprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt i denna del genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Studierna inleds med att du får en bred överblick över religionsvetenskapens olika inriktningar och metoder. Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar hur religion påverkar individen och samhällen.

Under år två går du vidare med att se på religion ur etiska och politiska perspektiv. Efter detta börjar din programspecialisering:

 • Studier i koinégrekiska och Nya testamentets texter eller studier i hebreiska och Gamla testamentet/Hebreiska bibelns texter,
 • Studier i arabiska, persiska eller turkiska eller
 • Kurser inom kristen eller islamisk teologi.

Det första alternativet är utformat för att passa kraven för blivande präster och pastorer i kyrkor och samfund.

Inledningsvis under det tredje året har du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik i Sverige eller utomlands. Välj mellan att praktisera hela terminen eller kombinera praktik med valbara kurser. Du kan också studera utomlands en termin eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.

Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Att studera religion i samtiden, 5 hp
 • Religioner i historia och nutid, 12 hp
 • Bibeln och Koranen, 6 hp
 • Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2

Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Religion, individ och samhälle, 6 hp
 • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
 • Judendom och islam i världen, 3 hp
 • Kristendom i världen, 6 hp
 • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
 • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3

Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:

 • Etik, religion och politik, 6 hp
 • Förnuft och religiös tro, 6 hp

Specialkurs i islamisk teologi, 18 hp

Termin 4 och 5

Kurserna under termin 4 och 5 är periodiserade och ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen. Beroende på vilket kursval som du gör, läser du därför kurserna antingen under din fjärde eller femte termin.

Arabiska A, 30 hp

eller

Kurser inom islamisk teologi, 30 hp

Praktik, 15 hp/30 hp

eller

Utbytesstudier, 30 hp

eller

Valbara kurser, 15 hp/30 hp

Termin 6

Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Teori och metod, 7,5 hp
 • Fördjupning, 7,5 hp
 • Uppsats, 15 hp

Om undervisningen

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom kristna och muslimska samfund och organisationer där teologiska kunskaper efterfrågas.

Teologprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom:

 • kristna kyrkor och samfund
 • muslimska samfund
 • ekumeniska råd
 • kristna eller muslimska civilsamhällsorganisationer
 • kultursektorn

Vidare studier

Teologprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka följande program:

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Islam i historia och nutid

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5910 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning

studievagledningen@teol.uu.se

018-471 21 85

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.

Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.

Registreringsperioden för din kurs startar 27th of July, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Information till villkorligt antagna:

Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Information till reserver:

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Kursstartsinformation:

Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på Teologiska institutionens webbplats.

Kursplan, litteraturlista samt eventuellt övrigt kursmaterial finner du i Studium.