Schema för terminens kurser

Schema för terminens kurser finns på sidan med alla kurser på Teologiska institutionen, den hittar du "här" Alla scheman är preliminära och kan komma att ändras vid exempelvis sjukdom eller annat. Om något i schemat uppdaterats de senaste 60 timmarna finns en röd prick längst ut till vänster i schemat.

På en del kurser utdelas vid terminsstarten ett tryckt schema; dessa uppdateras dock inte, utan för aktuella uppgifter hänvisas till schemat som finns i TimeEdit.

Längst ut till höger i schemat finns oftast en länk till en karta som kan hjälpa dig att hitta till lokalen där undervisningsmomentet i fråga äger rum.

Schema