Information till antagna

Antagning och registrering

När du får ditt första antagningsbesked ska du tacka JA om du fortfarande vill ha en plats på programmet. Om du inte tackar ja enligt de på antagningsbeskedet angivna instruktionerna så förlorar du din plats. I början av augusti så får du ditt slutgiltiga antagningsbesked och då är det viktigt att du registrerar dig. Det gör du på Studentportalen. OBS, om du inte registerar dig i tid så riskerar du att förlora din plats!

Om du är villkorligt antagen är det viktigt att du vid registreringen kan styrka att du uppfyller det behörighetskrav som har föranlett villkoret. Om du är villkorligt antagen kan du inte själv registrera dig utan måste kontakta kursadministratör Karolin Joelsson på tfn: 018-471 21 74 eller e-post: mr@teol.uu.se.

För dig som är reserv

Institutionen kallar reserver via e-post. Det är viktigt att du följer instruktionerna i mailet.

Programstart och upprop

Programmet inleds med ett obligatoriskt upprop. Om du inte kan närvara måste du kontakta kursadministratör Karolin Joelsson på tfn: 018-471 21 74 eller e-post: mr@teol.uu.se.

Studentportalen

Här får du studiematerial, schema, anmälan till tentor, litteraturlista, viktigt information osv. Du måste ha ett studentkonto för att kunna logga in och se din information. Studentkontot skapar du på studentportalen.uu.se eller  www.student.uu.se/registrering