MASTERPROGRAM I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

På masterprogrammet i mänskliga rättigheter får du fördjupade kunskaper i mänskliga rättigheter ur folkrättsligt, filosofiskt, statsvetenskapligt och religionsvetenskapligt perspektiv.

Programmet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter skall tolkas, utvecklas och implementeras inom olika yrkesroller i samhället. Du får också fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.

Utbildningen vänder sig till dig som har vill arbeta inom mellanstatliga organisationer, departement och myndigheter, skola och massmedia, samt olika typer av icke-statliga organistationer som är inriktade på internationell verksamhet och tillämpning av skilda konventioner om mänskliga rättigheter.

Programmet ges av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Juridiska institutionen.

Programblad och ansökan

Senast uppdaterad: 2022-03-18