Islamisk teologi och filosofi

Varje dag ställer barn, kvinnor och män frågor som bara kan besvaras av den som känner till islamsk värdegrund, rättsuppfattning och livssyn. Genom våra unika utbildningar, där islams teologi, filosofi och rättsvetenskap studeras inifrån, får fler frågor relevanta svar. Det finns kurser på både distans och campus.

Kurser

Höstterminen 2019 (sökstart 15 mars)

Introduktion till islamisk rättsvetenskap

Introduktion till islams historia

Islamisk politisk teori

Islamisk teologi och filosofi

Vårterminen 2020 (sökstart 15 september)

Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism

Islamisk filosofi och dess andliga särdrag

Tafsirvetenskap