Distansutbildning

Att läsa på distans gör det möjligt att studera hela livet, för kompetensutveckling, för att få nya kunskaper eller bara för lusten att lära. Många läser en kurs vid sidan av sin ordinarie utbildning, medan andra läser på distans för att de inte har möjlighet att att läsa på plats hos oss i Uppsala eller av andra skäl föredar att studera på distans.

Distansutbildningen genomförs via en webbaserad lärplattform, där du har kontakt med lärare och kurskamrater. Föreläsningarna ges oftast i form av text och bild eller som ljud- eller video-filer. För att studera behöver du därför tillgång till dator, internet och e-post. För det mesta räcker det med elementära datorkunskaper. Så länge du har en fungerande internetuppkoppling kan du få en spännande och bra utbildning på distans, var du än bor i världen. Kvalitetskraven är lika höga oavsett om du läser på distans eller på campus i Uppsala. I de fall där samma kurs ges på både distans och campus är innehållet i kurserna detsamma. Det som skiljer dem åt är pedagogik och form.

De flesta av våra distanskurser är helt nätbaserade och då behöver du inte komma till Uppsala någon gång, inte heller för tentamen, medan andra har några  träffar (kväll eller helg). Information om vad som gäller för den kurs som du vill läsa hittar du när du söker kursen.

Vi har väldig sällan realtidsundervisning på våra distanskurser, det vill säga att du måste vara uppkopplad vid en viss tidpunkt. Det finns oftast ett antal deadlines som måste följas, men annars bestämmer du själv hur du lägger upp studierna. Med denna frihet följer också ett större eget ansvar, särskilt vad gäller planering och genomförande, än vad som är fallet för den som går en ”vanlig” schemalagd kurs på campus.

Distansutbildning kan alltså vara minst lika krävande som att läsa på plats. Skillnaden är att du själv bestämmer när, var och hur du ska genomföra dina studier. Det är därför viktigt att planera in tillräckligt med studietid för att lyckas. En kurs på halvfart (50%) betyder cirka 20 timmars arbete per vecka och en kurs på kvartsfart (25%) cirka 10 timmar per vecka.

Många av våra distanskurser är desamma som ges i Kandidatprogram i religionsvetenskap och de kan därför ingå i en Teologie kandidatexamen. Det är därmed också möjligt att börja studera på distans och efter en eller flera terminer byta till att läsa på campus, eller tvärtom. Vi tillåter dock inga byten under pågående kurs. Om du har påbörjat en kurs på distans måste du också avsluta den på distans.

Du ansöker till distanskurserna på samma sätt som till övriga kurser, via Antagning.se

Våra distanskurser

Har du frågor? Kontakta gärna vår studievägledare.