Utbildning

Utan kunskap om religion blir historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga. Världen är inte svart eller vit. Studiet av religion hjälper dig att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor. Med kunskap om religion träder nyanserna fram - i det lilla mötet med människan, men också i vår tids stora ödesfrågor, konflikter och utmaningar.

Religionsvetenskap är det mångvetenskapliga akademiska fält som studerar religiösa föreställningar, praktiker, rörelser och institutioner i historia och nutid. Hos oss kan du läsa program eller fristående kurser. Vi har två kandidatprogram, sex magister- och masterprogram och ett stort antal fristående kurser på campus och på distans.

Master- och magisterprogram

Vid Teologiska institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå.
Här hittar du mer information om forskarutbilningen.

Färdig med utbildningen? Gå med i Uppsala universitets alumninätverk!

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. 

Läs mer om Uppsala universitets alumnnätverk och registera dig här

Några av teologens masterprogram har också egna alumniföreningar, där du som tidigare student kan gå med. Du hittar dem i listan här bredvid. 

Senast uppdaterad: 2023-11-02