Vanliga frågor

ANTAGNING

Vi på Teologiska institutionen jobbar inte med själva antagningsprocessen. För mer information om antagning till någon av våra utbildningar, kontakta universitets antagningshandläggare på antagning@uadm.uu.se. Här hittar du vanliga frågor och svar angående antagning.


REGISTRERING

Det är viktigt att du följer instruktionerna på ditt antagningsbesked och registrerar dig på den kurs eller det program som du har blivit antagen till. Annars riskerar du att förlora din plats. Observera att registreringsperioden kan vara olika för olika utbildningar och att du själv ansvarar för att ta reda på vad som gäller för just dig. Registreringsinformationen hittar du i Ladok.

Om du av någon anledning inte kan registera dig själv, måste du så snart som möjligt efter antagningsbeskedet meddela oss på student@teol.uu.se om du ändå avser att ta din plats. Observera att du kan vara inne på kursens sida i Studium utan att vara registrerad!

Du registrerar dig för en termin i taget. Går du en kurs som löper över flera terminer fortsättningsregistrerar du dig själv följande termin.


VILLKORLIGT ANTAGEN

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig själv. För att bli registrerad måste du kontakta oss på student@teol.uu.se. Om vi kan bekräfta att du uppfyller behörigheten (förkunskapskravet), så registrerar vi dig.

Behöver du en kandidatexamen för att bli antagen på din utbildning måste du själv ansöka om examensbevis. Om du inte hinner få ditt examensbevis före kursstarten har du möjlighet att istället skicka oss en bekräftelse på att du har ansökt om examen.


RESERV

I regel vet vi först veckan innan kursstart/programstart om vi har möjlighet att ta in reserver, och i så fall hur många. Detta beror på att de som redan är antagna först måste hinna registrera sig, så att vi vet hur många av dem som kommer att ta sin plats. Har vi möjlighet att kalla dig som reserv kommer vi att mejla dig. Kom ihåg att kontrollera även skräpposten.


ANMÄLAN TILL KURSER OCH PROGRAM

Oavsett om du läser på program eller fristående kurs anmäler du dig alltid till nästa termins kurser via antagning.se. Ordinarie anmälningsperioder är från mitten av mars till mitten av april samt från mitten av september till mitten av oktober, se antagning.se

Sen anmälan till utbildningar med platser kvar öppnar i december respektive juli. OBS att programstudenters platsgaranti inte gäller vid sen anmälan.


HITTAR INTE KURSEN PÅ ANTAGNING.SE

Är du programstudent loggar du in på antagning.se med ditt studentkonto. Då hittar du alla programkurser. Observera också att alla kurser inte ges varje termin.


SEN ANMÄLAN

Sen anmälan till utbildningar med platser kvar öppnar när ordinarie antagning har slutförts, dvs i juli och december. När du har gjort en sen anmälan hanteras din anmälan av universitets antagningshandläggare. Vi på institutionen får reda på när nya studenter har antagits samtidigt som studenterna själva gör det. Innan dess kan vi inte ge några besked om vem som kommer in eller när antagningsbesked kommer. Vid sen anmälan är det först till kvarn som gäller. Har du frågor om din sena anmälan, kontakta universitets antagningshandläggare på antagning@uadm.uu.se. Se viktiga datum gällande antagning på uu.se/utbildning/antagning/datum/.

Om du blir antagen efter det att webbregistreringen har stängt, kontaktar du oss på student@teol.uu.se för att registrera dig. Obs! Glöm inte att kontrollera skräpposten för eventuella mejl från institutionen. 


LÄMNA ÅTERBUD

Om du har ångrat dig och inte längre vill gå den kurs eller det program som du har anmält dig till, lämnar du återbud antingen på antagning.se eller via Ladok. Din plats kan då gå till någon annan.

Meddelar du återbud inom tre veckor från kursstart (s.k. tidigt avbrott) kan du söka utbildningen igen via antagning.se en annan termin.


OMREGISTRERING

Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen. Ansökan om omregistrering gör du på www.teol.uu.se/student/omregistrering/  Besked om omregistrering lämnas i samband med kursstarten. Omregistrering sker i mån av plats, det vill säga efter att alla nyantagna har hunnit registrera sig och vi har hunnit kalla eventuella reserver.

För uppsatskurser gäller att studenten tilldelas ett på förhand fastställt antal timmar för uppsatshandledning. Nyantagna studenter har förtur till handledning. Omregistrering sker i mån av därefter resterande handledarresurser aktuell termin. Studenten beviljas inte omregistrering om de tidigare timmarna för handledning är förbrukade.

Har du tidigare gjort ett så kallat tidigt avbrott på kursen, dvs lämnat återbud inom tre veckor efter kursstart, anmäler du dig istället till kursen på nytt via antagning.se.


STUDIEUPPEHÅLL

Går du ett program men har fått förhinder att fortsätta med dina studier, har du möjlighet att ansöka om studieuppehåll. Läs mer på https://www.teol.uu.se/student/studieuppehall-och-studieavbrott/. Det går inte att göra studieuppehåll på fristående kurser. 


KURSPLAN OCH KURSLITTERATUR

I en kurs kursplan finns information om kursens innehåll, mål, syfte, upplägg, examination och kurslitteratur. Kurslitteraturlistan hittar du i kursplanen. Kursplanen hittar du i Studium. Du kan även söka fram kursplan här: 

Fristående kursplaner i utbildningskatalogen

Kursplaner inom program i utbildningskatalogen

All kurslitteratur finns att köpa i både vanlig bokhandel och nätbokhandel och finns även att låna på Uppsala Universitetsbibliotek såsom Karin Boye-biblioteket och Carolina Rediviva samt i vissa studentnationers bibliotek. De kompendier som ingår i kurslitteraturen läggs ut i Studium. Det är mycket viktigt att du skaffar litteraturen i god tid inför varje delkurs. Eftersom ni är många studenter kan du inte räkna med att litteraturen finns tillgänglig på bibliotek eller bokhandel i slutet av kursperioden.

Har du övriga frågor om kursens upplägg, kontakta kursansvarig lärare. Vem som är kursansvarig lärare hittar du i Studium. Hittar du ingen kurs i Studium trots att du är antagen, har kurssidan inte publicerats ännu. Avvakta eller hör av dig till student@teol.uu.se.


SCHEMA

När du är registrerad hittar du ditt schema under fliken Schema i Studium. Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka innan kursstart och att ändringar kan komma att ske. Eventuella schemaändringar under terminen markeras med en röd prick.


STUDENTKONTO

Instruktioner om hur du aktiverar ditt studentkonto finns i ditt antagningsbesked. Med studentkontot loggar du sedan in i Studium och kan använda det trådlösa nätverk som finns på universitetets campusområden, samt komma åt e-böcker och e-tidskrifter, databaser och andra resurser som universitetsbiblioteket har avtal med. 

Om du inte ännu aktiverat ditt studentkonto gör du det på studentingångens länk kring aktivering av studenkonton. Har du frågor om ditt studentkonto, kontakta universitetets Servicedesk på 018-471 44 00 eller itsupport@uu.se.


CAMPUSKORT

Information om hur du får igång ditt campuskort finner du på studentingångens information kring campuskort. Du kan även kontakta itsupport@uu.se för att få hjälp med campuskort.

Ditt lånekort på universitetsbiblioteket aktiveras samtidigt som du aktiverat ditt campuskort. Om du har frågor rörande lån vänder du dig till fraga.biblioteket@ub.uu.se eller 018-471 39 00.


STUDIUM

I lärplattformen Studium sker i stort sett all skriftlig kommunikation mellan lärare, administratörer och studenter. Härifrån laddar du upp och ner dokument som rör kursen, du hittar schema, kursplan, litteratur, kursvärderingar och presentationer från föreläsningar. Här kommer också meddelanden om kursen upp kontinuerligt, till exempel om schemaändringar eller när tentorna är rättade.

Har du frågor om Studium, kontakta itsupport@uu.se.


EXAMEN

När alla poäng som behövs är registrerade i Ladok kan du ansöka om examen. Har du frågor om examen, kontakta universitetets examenshandläggare. Du hittar mer information på examensenhetens webbsida kring examen


INTYG

Resultatintyg och registreringsintyg hämtar du själv i Ladok. Ladok når du via Studium eller Ladoks hemsida. För att logga in i Ladok behöver du ha ett aktivt studentkonto. Har du inte längre ett aktivt studentkonto kan du istället beställa intyg på denna webbsida om studieintyg.


STUDERA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Beslut om att få särskilt stöd vid funktionsnedsättning fattas av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du hittar all information om detta på studentingångens länk kring att studera med funktionsnedsättning. Får du stödet beviljat, tar du sedan kontakt med vår studievägledare på studievagledningen@teol.uu.se.


ÖVRIG INFORMATION

KARTA Du hittar bland lokalerna och föreläsningssalarna via Mazemap.

KARIN BOYE-BIBLIOTEKET  finns i hus 9 på Campus Engelska parken.

RESTAURANG MATIKUM finns i hus 7 på Campus Engelska parken.

STUDENTPENTRY finns i rum Eng/1-0060 på Teologiska institutionen.

FÖRVARINGSSKÅP finns på plan 0 och 1 på Teologiska institutionen och går att hyra via Campus Engelska parkens Servicecenter mot uppvisande av legitimation samt en depositionsavgift.

VILRUM bokas via Campus Engelska parkens Servicecenter.

ANDRA FRÅGOR?

Om du har frågor eller funderingar med anledning av kursstart eller dina studier hos oss är du alltid välkommen att kontakta oss på student@teol.uu.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-03