Alumnnätverk

Alumndag den 12 maj 2023

Varmt välkommen till Teologiska institutionens alumndag 12 maj!

Anmäl dig till nätverket ” Alumner: Teologiska institutionen”, så kommer du att få mer information om alumndagens upplägg och hur du anmäler dig till dagen.

Anmäl dig till alumnnätverket här: https://alumnnatverk.uu.se/register?orgId=09b095ca-7750-ed11-a2f9-005056bf4d1e

Alumnföreningar på Teologen

Alumner: Teologiska institutionen

Några av Teologens masterprogram har också egna alumniföreningar, där du som tidigare student kan gå med. 

Last modified: 2022-06-21