Utbytesstudier – Upptäck världen!

Uppsala universitet har utbytesavtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Ett samarbetsavtal om studentutbyte innebär att universiteten byter studenter med varandra och därför inte tar ut någon studieavgift. En del av utbyten omfattas av programmen Erasmus+, International Credit Mobility (ICM) och Nordplus och berättigar till stipendier.
Som student vid Teologiska institutionen har du möjlighet att åka på utbyte genom både de universitetsgemensamma avtalen och genom institutionens egna avtal.

Om avtalet är universitetsgemensamt, det vill säga omfattar flera ämnen, administreras det av Internationella kansliet vid Studentavdelningen. Här hittar du information om Uppsala universitets gemensamma utbyten.

Om avtalet avser ett enstaka ämne vid Uppsala universitet administreras avtalet av institutionen.

Teologiska institutionen har två utbytesavtal inom programmet Erasmus+:

Durham University

Utbyte på grundnivå och avancerad nivå.

Durham University kräver kunskaper i engelska på nivå B2 enligt CEFR-skalan. På grund av undervisningssystemet i Storbritannien, måste utbytet vara för ett helt år.

Behörighet: Vid ansökningstillfället måste du vara registrerad vid Teologiska institutionen och ha avslutat minst en termins heltidsstudier (30 hp). Vid avresedatum måste du ha avslutat minst två terminers heltidsstudier (60 hp) vid institutionen.

Ansökningsperiod:

  • 15 mars – 30 mars för följande läsår.

Center for Islamic Theology, Tübingen

Center for Islamic Theology, Tübingen har utbyte på forskarnivå.

Behörighet: Vid ansökningstillfället måste du vara antagen på forskarstudier vid Teologiska institutionen.

Ansökningsperiod:

  • 15 mars – 30 mars för följande hösttermin / ett helt läsår;
  • 1 oktober – 15 oktober för följande vårtermin

Stipendier, studiemedel och försäkring

Förutom möjligheten av ett stipendium inom Erasmus+, International Credit Mobility (ICM) eller Nordplus kan du få studiemedel från CSN för dina studier utomlands samt söka merkostnadslån för resan.

Utbytesstudenter täcks av Kammarkollegiets UT försäkring. Det är viktigt att du tar med dig European Health Insurance Card (EU-kortet) när du reser. EU-kortet utfärdas av Försäkringskassan.

Ansökningsförfarande

Fyll i blanketten nedan och skicka den till cameron.ross@teol.uu.se under tillämplig ansökningsperiod. Endast ansökningar som inkommer inom den angivna ansökningsperioden tas under beaktande.

Blankett för ansökan om utbytesstudier

Om flera studenter anmäler intresse till Durham kommer ett urval att ske efter följande kriterier: antal poäng, antal studieår samt studietakt. De antagna studenterna väljer kurser i samråd med vår studievägledare och får av koordinatorn för utbytesstudier hjälp med att fylla i partneruniversitetets egna ansökningsblankett. Durham fattar sedan det slutgiltiga beslutet.

Om flera forskare anmäler intresse till Tübingen kommer ett urval att ske i samråd med Studierektorn för utbildning på forskarnivå.

För mer information kontakta vår koordinator för utbytesstudier, Cameron Ross, på cameron.ross@teol.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-06-14