Uppsatser


När din uppsats har blivit godkänd ska du arkivera den. Du har även möjlighet att välja att publicera din uppsats, vilket ökar möjligheten till en större spridning av ditt arbete.

Arkivering och publicering

All arkivering av uppsatser vid Teologiska institutionen sker digitalt. Det innebär att du som student själv ska registrera och ladda upp din uppsats i Uppsala universitets digitala system för elektronisk arkivering och publicering – DiVA.

Hur arkiverar man?

För att arkivera och publicera följer du Uppsala universitetsbiblioteks instruktioner, se nedan. Använd gärna "Lathund för studenter". Uppsatsen skall laddas upp som fulltext i pdf-format.

Var syns uppsatsen?

Väljer du att publicera din uppsats öppnas en möjlighet för fler att ta del av ditt arbete. Förutom att uppsatsen finns i DiVA går den också att hitta i andra databaser som Uppsök, Uppsatser.se och söktjänster som Google.

Vad händer sedan?

När du har valt att arkivera och eventuellt publicera uppsatsen i DiVA, kan det dröja innan den går att söka fram i DiVA. Det beror på att din examinator först skall gå in i DiVA och bestyrka den uppladdade versionen av din uppsats.

Om du har registrerat din e-postadress får du ett meddelande när uppsatsen finns arkiverad och eventuellt publicerad i DiVA.

Om du har några frågor i samband med arkivering eller publicering är du välkommen att kontakta DiVA-administratören vid Uppsala universitetsbibliotek.

Senast uppdaterad: 2022-09-22