Tillgodoräkning av del av kurs

Tillgodoräkning av del av kurs avser möjligheten att inte behöva läsa en del av kurs därför att man redan har motsvarande kunskaper från tidigare studier. Beslut om tillgodoräknande av del av kurs (t.ex. delkurs, prov, moment) inom grundutbildningen (grundnivå och avancerad nivå) fattas av respektive kurs examinator.

Det som huvudsakligen prövas vid en ansökan om tillgodoräknande är om utbildningen ligger på motsvarande svensk högskolenivå, omfattningen av studierna samt nivå och innehåll.

Den som önskar tillgodoräkna sig del av kurs ska styrka sin ansökan med ett officiellt utfärdat bevis (registerutdrag/studieintyg) över den utbildning som önskas tillgodoräknas, samt kursplan och litteraturlista som visar utbildningens innehåll och nivå. Ytterligare beskrivningar kan krävas i vissa fall.

Endast den som är student (antagen till och registrerad på en utbildning) vid Uppsala universitet kan komma i fråga för ett tillgodoräknande.

OBS att den som har läst vid annat erkänt lärosäte i Sverige normalt kan ta med sig sina studier (hel kurs) i en examen utan särskilt beslut om tillgodoräknande. Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning i examen (hel kurs) fattas av Examensenheten vid Studentavdelningen.

Läs mer om tillgodoräknande av tidigare studier på www.uu.se/student/examen/tillgodoraknande

Ansök om tillgodoräknande av del av kurs.

Senast uppdaterad: 2023-08-28