Studieplan för Teologprogrammet, 180 hp

För utförlig programinformation, se programmets utbildningsplan

Termin 1
Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp
Kursplan finns här.

Termin 2
Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp 
Kursplan finns här

Termin 3
Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp
Kursplan finns här

samt

Specialkurs i kristen teologi, 18 hp
Kursplan finns här

eller

Specialkurs i islamisk teologi, 18 hp
Kursplan finns här

Termin 4 och 5
Kurserna under termin 4 och 5 är periodiserade och ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen. Beroende på vilket kursval som studenten gör, läses kurserna därför antingen under studentens fjärde eller femte termin.

Nya testamentet med studier i grekiska, 30 hp (vt)
Kursplan finns här

Hebreiska bibeln med studier i hebreiska, 30 hp (ht)
Kursplan finns här

Arabiska A, 30 hp (ht)
Kursplan finns här

Kurser inom kristen eller islamisk teologi, 30 hp (ht/vt)

Praktik, 15 hp (ht/vt)
Kursplan finns här
eller
Praktik 30 hp (ht/vt)
Kursplan finns här

Utbytesstudier, 30 hp (ht/vt)

Valbara kurser, 15 eller 30 hp (ht/vt)

Termin 6
Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp
Kursplan finns här.

Senast uppdaterad: 2023-06-14