Studieplan för Religionsvetarprogrammet, 180 hp

För utförlig programinformation, se programmets utbildningsplan

Termin 1
Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp
Kursplan finns här

Termin 2
Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp
Kursplan finns här.

Termin 3
Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp
Kursplan finns här.

samt

Specialkurs i religionsvetenskap I, 18 hp
Kursplan finns här.

Termin 4 och 5
Kurserna ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen, och läses därmed antingen under termin 4 eller termin 5.

Specialkurs i religionsvetenskap II, 30 hp (vt)
Kursplan finns här.

Praktik, 15 hp (ht/vt)
Kursplan finns här
eller
Praktik 30 hp (ht/vt)
Kursplan finns här

eller

Utbytesstudier, 30 hp (ht/vt)

eller

Valbara kurser, 15 eller 30 hp (ht/vt)

Termin 6
Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp
Kursplan finns här.

Senast uppdaterad: 2023-06-14