Studieplan för Masterprogram i teologi och religionsvetenskap, 120 hp

För utförlig programinformation, se programmets utbildningsplan

Empirisk-praktisk inriktning, Exegetisk-hermeneutisk inriktning, Historisk inriktning, Filosofisk inriktning

Den som har läst religionsvetenskap på grundnivå läser utifrån en av fyra inriktningar: empirisk-praktisk, exegetisk-hermeneutisk, historisk eller filosofisk.

Termin 1
Ämnes- och metodkurs, 15 hp

a) Empirisk-praktisk 
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk 
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

Fördjupningskurs I, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

Termin 2
Fördjupningskurs II, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

Fördjupningskurs III, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

eller

Magisteruppsats, 15 hp
Kursplan finns här

Den som vill avsluta sina studier på programmet med en magisterexamen om 60 hp skriver magisteruppsats.

Termin 3
a) Valbara kurser, 30 hp

b) Praktik, 30 hp
Kursplan finns här.

c) Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4
Masteruppsats, 30 hp
Kursplan finns här.

eller

Fördjupningskurs III, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

samt

Masteruppsats, 15 hp
Kursplan finns här.

För masterexamen skrivs antingen Masteruppsats, 30 hp, eller Magisteruppsats, 15 hp, samt Masteruppsats, 15 hp.

Allmän inriktning

Den som inte har religionsvetenskap som huvudområde i sin grundutbildning får inledningsvis en introduktion till teologiska och religionsvetenskapliga kunskaper, teorier och metoder på avancerad nivå. Därefter ges fördjupning inom en av fyra inriktningar.

Termin 1
Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå, 30 hp
Kursplan finns här

Termin 2
Ämnes- och metodkurs, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

Fördjupningskurs I, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här.

d) Filosofisk
Kursplan finns här

eller

Magisteruppsats, 15 hp
Kursplan finns här

Den som vill avsluta sina studier på programmet med en magisterexamen om 60 hp skriver magisteruppsats.

Termin 3
a) Valbara kurser, 30 hp

b) Praktik, 30 hp
Kursplan finns här.

c) Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4
Masteruppsats, 30 hp
Kursplan finns här.

eller

Fördjupningskurs I, 15 hp

a) Empirisk-praktisk
Kursplan finns här.

b) Exegetisk-hermeneutisk
Kursplan finns här

c) Historisk
Kursplan finns här

d) Filosofisk
Kursplan finns här

samt

Masteruppsats, 15 hp
Kursplan finns här.

För masterexamen skrivs antingen Masteruppsats, 30 hp, eller Magisteruppsats, 15 hp, samt Masteruppsats, 15 hp.

Senast uppdaterad: 2023-06-14