Studieplaner

En studieplan är en förteckning över vilka kurser som ingår i ett program termin för termin.

Här hittar du studieplaner för Religionsvetarprogrammet, Teologprogrammet och Masterprogram i teologi och religionsvetenskap. För utförlig programinformation, se respektive programs utbildningsplan. Länkar till utbildningsplaner samt kursplaner finns i studieplanerna nedan. 

Studieplan för Religionsvetarprogrammet, 180 hp

Studieplan för Teologprogrammet, 180 hp

Studieplan för Masterprogram i teologi och religionsvetenskap, 120 hp

Senast uppdaterad: 2022-09-22