Rekommenderade studieplaner

Vid Teologiska institutionen har vi ingen fast studieplan inom programmen Kandidat- och masterprogrammen i religionsvetenskap, vilket innebär att alla inte läser kurser i samma ordning eller har samma ämneskombinationer. En Teologie kandidatexamen kan därför se ut på många olika sätt.

För att underlätta planeringen av dina studier har vi sammanställt vad vi kallar rekommenderade studieplaner det vill säga förslag på hur du kan lägga upp dina studier.


Avser du att bli präst ställer Svenska kyrkan vissa krav på vad som ska ingå i din examen.


Avser du att även ta en master- eller magisterexamen finns det ett antal olika inriktningar att välja bland.

Har du frågor? Kontakta gärna vår studievägledare