Schema höstterminen 2023

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar behöva ske.

Kurser på campus
 


Att arbeta med mänskliga rättigheter 5RT596

Att studera rasism 5RG502

Avancerad kurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG706

Breddkurs i religionsvetenskap 5RG030

Breddkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG704


De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner 5RT587

Diskursanalys 5RG203

Empirisk-praktisk fördjupningskurs I 5RA101

Empirisk-praktisk fördjupningskurs II 5RA102

Empirisk-praktisk fördjupningskurs III 5RA103

Empirisk-praktisk ämnes- och metodkurs 5RA100

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I 5RA201

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs II 5RA202

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs III 5RA203

Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs 5RA200

Filosofisk fördjupningskurs I 5RA401

Filosofisk fördjupningskurs II 5RA402

Filosofisk fördjupningskurs III 5RA403

Filosofisk ämnes- och metodkurs 5RA400

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008

Fortsättningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG702

Fördjupningskurs i religionsvetenskap 5RG060

Fördjupningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG703

Heliga texter 5RG112

Historisk fördjupningskurs I 5RA301

Historisk fördjupningskurs II 5RA302

Historisk fördjupningskurs III 5RA303

Historisk ämnes- och metodkurs 5RA300

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA001 RA001 

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA001 RA00A

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000

Introduktionskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG701

Konflikt och religion 5RG610

Kristendom och radikalnationalism 5RG400

Litteraturkurs i bibelvetenskap 5RG052

Litteraturkurs i islamisk teologi 5RG043

Magisteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA002

Masteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA003

Masteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA004

Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion 5RT588

Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt 5RT548

Ondskans problem och livets mening 5RG501

Praktikkurs i mänskliga rättigheter 5RT597

Praktikkurs i religionsvetenskap och teologi 5RG050 15 hp period 1

Praktikkurs i religionsvetenskap och teologi 5RG050 15 hp period 2

Praktikkurs i religionsvetenskap och teologi 5RG051 30 hp

Praktikkurs i teologi och religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA005

Samhällsorienterande ämnen för F-3 5RT614

Sidenvägens religioner 5RG111

Specialkurs i islamisk teologi 5RG033

Specialkurs i kristen teologi 5RG032

Specialkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG705

Specialkurs i religionsvetenskap I 5RG031

Svenska kyrkans tro och liv 5RG406

VFU III i religionskunskap för gymnasielärare 5RG700

 

Kurser på distans
 

Bibeln i afrikansk kultur och politik 5RG100

Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv 5RG505

Diakonivetenskap 1 5RG407

Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle 5RG200

Fortsättningskurs i religionsvetenskap HT2023 5RT008

Fortsättningskurs i religionsvetenskap VT2023 5RT008

Helgon 5RG411

Introduktion till bibelns värld och litteratur 5RG300

Introduktion till islamisk rättsvetenskap 5RG602

Introduktion till islams historia 5RG603

Introduktionskurs i bibelhebreiska HT2023 5RG305

Introduktionskurs i bibelhebreiska VT2023 5RG305

Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska HT2023 5RG306

Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska VT2023 5RG306 

Introduktionskurs i religionsvetenskap HT2023 5RT000 

Introduktionskurs i religionsvetenskap VT2023 5RT000 

Islamisk politisk teori 5RG606

Islamisk teologi och filosofi 5RG607

Judendom och politik 5RG115

Jungfru Maria 5RG403

Mässan - kyrkans centrum 5RG410

Nutida luthersk teologi 5RG600

Predikotexter 5RG310

Religion i debatten: aktuella frågor i samhälle och medier 5RG205

Religioner före vår tideräkning 5RG117

Religionsdidaktik och religionsundervisning i grundskolan 5RG202

   

Courses in English

Senast uppdaterad: 2023-09-01