Schema vårterminen 2020

Innehåll:

Advanced Management,5.0hp 100% DAG NML ORD
Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Att välja livsåskådning, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C2i, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap C2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD 
Bibelvetenskap D1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD 
Bibelvetenskap EGTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap ENTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Diskursanalys, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Eurocompetence II, 5.0hp 25% DAG NML ORD 
Eurocompetence III, 5.0hp 25% DAG NML ORD
Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Intensive Programme with Methodology Seminar, 10.0hp 33% DAG NML ORD
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Judisk historia och praktik, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Konflikt och fredsbyggande, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Konflikt och fredsbyggande, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Konflikt och religion, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier B, 30.0hp 100% DAG NML ORD 
Kyrko- och missionsstudier C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier E, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Master's Thesis, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Master's Thesis, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Metodologi, 5.0hp 100% DAG NML ORD
Mänskliga rättigheter, magisteruppsats, 15.0hp 50% DAG NML ORD) 
Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Natur, historia och uppenbarelse, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Naturvetenskap och religion, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Nutida rasism och mänskliga rättigheter, 7.5hp 50% DAG NML ORD 
Politisk etik, 7.5hp 50% DAG NML ORD 
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media, 7.5hp 50% DAG NML ORD 
Religion och humanitärt arbete, 5.0hp 100% DAG NML ORD
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer, 7.5hp 50% DAG NML ORD 
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Religionsvetenskap A, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Research Seminar, 10.0hp 33% DAG NML ORD
Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15.0hp 50% DAG NML ORD 
Samhällsorienterande ämnen för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Tafsirvetenskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Tillämpad metod i studiet av rörelser för fred och rättvisa, 7.5hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD 
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD 
Uppsats, 15.0hp 50% DAG NML ORD
VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare
Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter, 7.5hp 50% DAG NML ORD 

Studentportalen

Courses in English