Schema höstterminen 2022

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före ny period, då det definitiva schemat ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar uppstå.

Kurser på campus
 

Antisemitism i historia och nutid 5RG106

Att arbeta med mänskliga rättigheter 5RT596

Att studera rasism 5RG502

Avancerad kurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG706

Breddkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG704

Breddkurs i religionsvetenskap 5RG030

De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner 5RT587

Empirisk-praktisk fördjupningskurs I 5RA101

Empirisk-praktisk fördjupningskurs II 5RA102

Empirisk-praktisk fördjupningskurs III 5RA103

Empirisk-praktisk ämnes- och metodkurs 5RA100

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I 5RA201

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs II 5RA202

Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs 5RA200

Filosofisk fördjupningskurs I 5RA401

Filosofisk fördjupningskurs II 5RA402

Filosofisk ämnes- och metodkurs 5RA400

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008

Fortsättningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG702

Från Kafka till Cohen: Moderna judiska identiteter 5RT009

Fördjupningskurs i religionsvetenskap 5RG060

Fördjupningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG703

"Gud med oss": Jesajabokens teologi, tolkning och reception 5RG302

Hebreiska bibeln med studier i hebreiska 5RG042

Historisk fördjupningskurs I 5RA301

Historisk fördjupningskurs II 5RA302

Historisk ämnes- och metodkurs  5RA300

Introduktion till islamisk rättsvetenskap 5RG602

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000

Introduktionskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG701

Kristendom och radikalnationalism 5RG400

Magisteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA002

Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion 5RT588

Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt 5RT548

Ondskans problem och livets mening 5RG501

Praktikkurs i mänskliga rättigheter 5RT597

Praktikkurs i religionsvetenskap och teologi 5RG050 & 5RG051

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E 5RT164

Samhällsorienterande ämnen för F-3 5RT614

Samhällsorienterande ämnen för åk. 4-6: Religion 2KU073

Sidenvägens religioner 5RG111

Specialkurs i islamisk teologi 5RG033

Specialkurs i kristen teologi 5RG032

Specialkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG705

Specialkurs i religionsvetenskap 5RG031

Svenska kyrkans tro och liv 5RG406

VFU III i religionskunskap för gymnasielärare 5RG700
 

Kurser på distans
 

Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv 5RG505

Diakonivetenskap I 5RG407

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 (start HT22)

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 (start VT22)

Introduktion till bibelns värld och litteratur 5RG300

Introduktion till islams historia 5RG603

Introduktionskurs i bibelhebreiska 5RG305

Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska 5RG306

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000

Islamisk politisk teori 5RG606

Islamisk teologi och filosofi 5RG607

Jungfru Maria 5RG403

Katolsk spiritualitet 5RG405

Nutida luthersk teologi 5RG600

Paulus i nutida forskning 5RA204

Religionsdidaktik och religionsundervisning i grundskolan  5RG202

    

Courses in English

Senast uppdaterad: 2022-09-22