Schema vårterminen 2022

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före ny period, då det definitiva schemat ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar uppstå.


Sommarkurser

Praktisk etik 5RT569

En satans idéhistoria 5RG307

Campuskurser

AI, livsåskådning och etik 5RG500

Avancerad kurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG706

Bibelvetenskap EGTs 5RT334

Bibelvetenskap ENTs 5RT335

Breddkurs i religionsvetenskap 5RG030 & 5RG704

Empirisk-praktisk fördjupningskurs I 5RA101

Empirisk-praktisk fördjupningskurs II 5RA102

Empirisk-praktisk fördjupningskurs III 5RA103

Empirisk-praktisk ämnes- och metodkurs 5RA100

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 5RT553

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I 5RA201

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs II 5RA202

Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs 5RA200

Filosofisk fördjupningskurs I 5RA401

Filosofisk fördjupningskurs II 5RA402

Filosofisk ämnes- och metodkurs 5RA400

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008

Fortsättningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG702

Fördjupningskurs i religionsvetenskap 5RG060 & 5RG703

Historisk fördjupningskurs I 5RA301

Historisk fördjupningskurs II 5RA302

Historisk ämnes- och metodkurs 5RA300

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA001 Helfart

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA001 Halvfart VT22

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000 & 5RG701

Islam idag - Från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism 5RT247

Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 5RT197

Judisk historia och praktik 5RT193

Konflikt och religion 5RT012

Kyrko- och missionsstudier E 5RT418

Magisteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA002

Myt, mysteriereligioner och mystik 5RE173

Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa 5RT535

Mänskliga rättigheter och demokrati 5RT527

Mänskliga rättigheter, magisteruppsats 5RT528

Nutida rasism och mänskliga rättigheter 5RT595

Nya testamentet med studier i grekiska 5RG041

Praktikkurs i religionsvetenskap och teologi 5RG050 & 5RG051

Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 5RT529

Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 5RT530

Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap 5RT586

Samhällsorienterande ämnen för F-3 5RT614

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  2KU073

Specialkurs i islamisk teologi 5RG033

Specialkurs i kristen teologi 5RG032

Specialkurs i religionsvetenskap 5RG031 & 5RG705

Specialkurs i religionsvetenskap II 5RG040

Tafsirvetenskap 5RT188

Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet 5RT399

Tros- och livsåskådningsvetenskap E  & D 5RT526

VFU III 5RG700

Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter 5RT534

                         

Distanskurser

Diakonivetenskap 5RT700 HT21

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 HT21

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 VT22

Företagsetik 5RT545

Gudstjänstens kropp 5RG201

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000 VT22

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000 HT21

Islamisk teologi och filosofi 5RT199 HT21

Jesus i sin samtida judiska kontext 5RG301

Katolsk spiritualitet 5RT442

Kina och Japans religioner 5RG103

Predikan - kyrkans röst 5RT421

Svenska kyrkans tro och liv 5RT605

    

Courses in English

Senast uppdaterad: 2022-05-13