Schema vårterminen 2023

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar behöva ske.

Kurser på campus
 


AI, livsåskådning och etik 5RG500

Avancerad kurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG706

Breddkurs i religionsvetenskap 5RG030

Breddkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG704

Empirisk-praktisk fördjupningskurs I 5RA101

Empirisk-praktisk fördjupningskurs II 5RA102

Empirisk-praktisk fördjupningskurs III 5RA103

Empirisk-praktisk ämnes- och metodkurs 5RA100

Ett år med Talmud - rabbinsk texttolkning för högtider och vardag 5RG303

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter  5RT553

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I  5RA201

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs II 5RA202

Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs III 5RA203 (inget schema)

Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs 5RA200

Filosofisk fördjupningskurs I  5RA401

Filosofisk fördjupningskurs II 5RA402

Filosofisk fördjupningskurs III 5RA403 (inget schema)

Filosofisk ämnes- och metodkurs 5RA400

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008

Fortsättningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG702

Fördjupningskurs i religionsvetenskap 5RG060

Fördjupningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG703

Historisk fördjupningskurs I 5RA301

Historisk fördjupningskurs II 5RA302

Historisk fördjupningskurs III 5RA303

Historisk ämnes- och metodkurs 5RA300

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå helfart 5RA001

Introduktion till religionsvetenskap på avancerad nivå halvfart 5RA001

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000

Introduktionskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG701

Konflikt och religion 5RG610

Litteraturkurs i islamisk teologi 5RG043 (inget schema)

Magisteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA002

Masteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA003

Masteruppsats i teologi och religionsvetenskap 5RA004

Myt, mysteriereligioner och mystik 5RE173

Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa 5RT535

Mänskliga rättigheter och demokrati 5RT527

Mänskliga rättigheter, magisteruppsats 5RT528

Nutida rasism och mänskliga rättigheter 5RT595

Nya testamentet med studier i grekiska 5RG041

Praktikkurs i teologi och religionsvetenskap på avancerad nivå 5RA005 (inget schema)

Religion och humanitärt arbete 5RT987

Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa 5RT529

Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer 5RT530

Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap 5RT586

Samhällsorienterande ämnen för F-3 5RT614

Samhällsorienterande ämnen åk 4-6 2KU073

Specialkurs i islamisk teologi  5RG033

Specialkurs i kristen teologi 5RG032

Specialkurs i religionsvetenskap 5RG031

Specialkurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare 5RG705

Specialkurs i religionsvetenskap II 5RG040

VFU III i religionskunskap för gymnasielärare 5RG700

Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter 5RT534
 

Kurser på distans
 

Bergman och Guds skugga 5RG304

Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik 5RG304

Diakonivetenskap II 5RG408

Dopet - kyrkans dörr 5RG402

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 start VT23

Fortsättningskurs i religionsvetenskap 5RT008 start HT22

Företagsetik 5RG506

Gudstjänstens kropp 5RG201

Introduktionskurs i bibelhebreiska 5RG305

Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska 5RG306

Introduktionskurs i religionsvetenskap 5RT000

Islam idag - Från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism  5RG604

Islamisk filosofi och dess andliga särdrag 5RG605

Islamisk teologi och filosofi 5RG607

Judiskt liv på sex kontinenter 5RG107

Karismatisk spiritualitet 5RG404

Kinas och Japans religioner 5RG103

Kristendom och kolonialism   5RG401

Kristendom och politik 5RG109

Storstadsteologi 5RG601

Svenska kyrkans tro och liv 5RG406

Tafsirvetenskap 5RG609

   

Courses in English

Senast uppdaterad: 2023-03-03