Anmälan till examination på kurser som upphört

Kurserna i de tidigare kandidat- och masterprogrammen i religionsvetenskap upphör nu att ges. När en kurs upphör ger vi examinationstillfällen enligt senast gällande kursplan under de tre efterföljande terminerna.

Om du har påbörjat, men inte slutfört en kurs som nu har upphört att ges, har du möjlighet att anmäla dig till examination enligt ovan. För att bli examinerad ska du anmäla dig till examination genom att fylla i formuläret nedan.

För kurser som inte har upphört (programkurser och fristående kurser) hänvisas till ansökan om omregistrering vid nästa ordinarie kurstillfälle.

Har du frågor, kontakta Teologiska institutionens expedition på student@teol.uu.se.


Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Jag har: (obligatoriskt)

Ansökan att komplettera/examineras i nedlagd kurs

Jag ansöker enligt följande: 

Studieform:  (obligatoriskt)

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-03-08