Omregistrering

Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen.

Länk till omregistreringsformulär.
 

Önskar du bli examinerad på en kurs som har upphört? Du har möjlighet att bli examinerad i tre terminer efter att kursen gavs sista gången.

Länk till formulär för anmälan till examination på kurser som upphört

Senast uppdaterad: 2022-09-22