ANSÖKAN OM OMREGISTRERING PÅ KURS VID TEOLOGISKA INSTITUTIONEN

Har du varit registrerad på en kurs, som du inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen. Endast om du har lämnat återbud till kursen inom tre veckor från kursstart kan du söka och bli antagen till kursen på nytt via antagning.se.

Du som önskar omregistrera dig på en kurs ska före kursstart ansöka om detta genom att fylla i formuläret nedan.

För att du ska kunna bli omregistrerad måste kursen gå den termin du vill omregistrera dig. Omregistrering kan inte ske på nedlagda kurser.

Ansökningar om omregistrering handläggs i allmänhet i samband med kursstart. Undantag gäller för uppsatskurser, där ansökan om omregistrering handläggs efter det att alla nyantagna studenter på kursen har tilldelats handledare.

Observera att du inte är garanterad att få omregistrera dig. Alla omregistreringar sker i mån av plats. Du beviljas omregistrering om det efter avslutad antagning och reservantagning finns ledig plats på kursen.

Önskar ni omregistrera er på en kurs som har upphört ansöker ni om det här

Har du frågor, kontakta Teologiska institutionens expedition på student@teol.uu.se.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Jag har: (obligatoriskt)

Ansökan om omregistrering på kurs

Jag ansöker om omregistrering enligt följande:

Studieform: (obligatoriskt)

Jag ska: (obligatoriskt)


Jag ansöker om omregistering till följande termin: (obligatoriskt)

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-06-21