MR Alumni – Alumniförening för Masterprogrammet i Mänskliga Rättigheter

Låt oss presentera MR Alumni – en Alumniförening för Masterprogrammet i mänskliga rättigheter. Föreningen startades i februari 2021 med syftet att främja kontakt mellan tidigare och nuvarande studenter på Masterprogrammet samt programmets lärare. Vi vill skapa möjligheter och stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nuvarande studenter, alumner och lärare vid programmet.

För dig som är student är det en unik möjlighet att ta del av den mångfald av olika sätt du kan arbeta med mänskliga rättigheter, samt hur och vad du kan göra det efter du har tagit examen, hitta en praktikplats samt redan nu träffa potentiella arbetsgivare.

För dig som är alumn och yrkesverksam kan detta erbjuda en möjlighet att hålla kontakt med tidigare kursare och knyta nya kontakter med andra alumner, hitta nya karriärmöjligheter eller samarbetspartners för ett nytt projekt, samt kunna bistå de nuvarande studenterna att orientera sig i arbetslivet.

För dig som är lärare på programmet är det en möjlighet att nå ut med din forskning, knyta kontakter med potentiella gästföreläsare och få en överblick över vilka frågor de tidigare MR-studenterna arbetar med idag.

Föreningens planerade verksamhet

  • nätverksträffar,
  • karriärdagar;
  • panelsamtal,
  • gästföreläsningar,
  • mentorsprojekt osv.

MR Alumni Styrelse 2020

Alexandra Lebedeva, Teologiska institutionen (ordförande)
Emma Jakobsson, Teologiska institutionen (viceordförande)
Emma Lennhammer, Teologiska institutionen (kommunikationsansvarig)
Viktoria Tomsson, Masterprogrammet i MR (kommunikationsansvarig)
Zorin Surchi, Masterprogrammet i MR (kommunikationsansvarig)
Johanna Ohlsson, IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Ulrika Westerlund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Pearl Moira Mulkerrins, International Organisation for Migration, Uganda
Susanna Rudehill, Folke Bernadotteakademin

Stadgar för MR alumni

Kontaktuppgifter

Alexandra Lebedeva, doktorand i etik
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Box 511, 751 20 Uppsala
mr-alumni-teol@uu.se

Senast uppdaterad: 2022-03-16