Kontakt

Vi hänvisar till vår funktionsmejl student@teol.uu.se för snabbast hantering av ditt ärende. 

Expedition:
Öppettider: måndag - torsdag 09.00-11.30

Tfn: 018-471 22 95
Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3B, plan 0
E-post: student@teol.uu.se
Hitta hit

Studievägledning:
Mail: studievagledningen@teol.uu.se
Thunbergsvägen 3 B, rum 1-0043
Telefon: 018-471 2185
Telefontid: tisdag och torsdag, kl 10.30-12.00
Mottagning: tisdag och torsdag, kl 13.30-15.00

Teologiska studierådet
Teologiska studierådet (TSR) är en kårförening för studenter vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet som bedriver studiebevakande, studiefrämjande och studiesocial verksamhet.
Mail: teologiskastudieradet@gmail.com
Facebooksida

Senast uppdaterad: 2022-09-22