Publications

 • Article, book review

  Lundmark, Evelina

  [Review:] Practical Spiritualities in a Media Age

  Part of International Journal for the Study of New Religions, p. 131-134, 2020.

 • Article in journal

  Bäckström, Anders

  En argumenation för den religiösa pluralismen: Recension av Joel Halldorf Gud: Återkomsten, Libris förlag 2018.

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 208-209, 2019.

 • Article in journal

  Westerlund, Katarina

  “And the Word was made flesh?”: Exploring young people’s situated learning in leadership and spirituality in a secular context

  Part of Journal of Youth and Theology, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie; Sundvall, Maria; Fernandez-Gonzalez, Manuel et al.

  A Public Mental Health Study Among Iraqi Refugees in Sweden: Social Determinants, Resilience, Gender, and Cultural Context

  Part of Frontiers in Sociology, 2021.

  Open access
 • Chapter in book

  Svalfors, Ulrika

  Mikroaggressioner och kritiskt tänkande

  Part of Didaktisk dialog i högre utbildning, 2021.

 • Article in journal

  Bukhave, Lisa

  No Looking in the Night: On Disentangling Indo-European Folk Narratives in Religious Texts

  Part of Journal of Indo-European Studies, p. 471-503, 2020.

 • Chapter in book

  Martinson, Mattias

  Fem teser om konst i kyrkorummet

  Part of Material, p. 125-134, 2020.

 • Chapter in book

  Martinson, Mattias

  Meningssökande i en värld full av mening

  Part of Tradition, rättvisa och döden, p. 179-205, 2020.

 • Book

  Stenmark, Mikael; Johannesson, Karin; Zackariasson, Ulf

  Förnuft och religion: filosofiska undersökningar

  Artos & Norma bokförlag, 2021.

 • Article in journal

  Holmstrand, Jonas

  Bibelvetenskap och teologi: Några reflektioner i anslutning till Dei Verbum

  Part of Signum, p. 32-35, 2020.

 • Chapter in book

  Holmstrand, Jonas

  The Pauline Letters

  Part of Jesus, The New Testament, and Christian Origins, p. 280-332, 2021.

 • Conference proceedings (editor)

  Holmstrand, Jonas; Winninge, Mikael; Lundmark, Aili

  Här börjar evangeliet: Pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet

  2021.

 • Doctoral thesis, monograph
  Biskopsgatan 3, Uppsala 2021-10-15 14:00

  Norelius, Per-Johan

  Soul and Self in Vedic India

  Open access
 • Book

  Hadzibulic, Sabina

  Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

  Myndigheten för stöd till trossamfund, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Tollefsen, Trond Ove

  Sustainability as a "magic concept"

  Part of CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO, p. 29-52, 2021.

 • Article in journal

  Wassén, Cecilia

  Reflections on John the Baptist in History and Theology by Joel Marcus

  Part of Journal For The Study of the Historical Jesus, p. 15-26, 2021.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin

  Islamofobi, kritisk reflektion och religionsundervisning

  Part of Didaktisk dialog i högre utbildning, p. 65-84, 2021.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin

  Theology of Violence-oriented Takfirism as a Political Theory: The Case of the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)

  Part of Handbook of Islamic Sects and Movements, p. 485-512, 2021.

  Open access
 • Article, book review

  Ekstrand, Thomas

  Bönegemenskap mitt i tidens oro

  Part of Svensk pastoraltidskrift, p. 396-399, 2021.

 • Article in journal

  Larsson, Ernils

  OS och val i Japan: I skuggan av pandemin

  Part of Världspolitikens Dagsfrågor, 2021.

 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  Att välja livsåskådning

  Part of Filosofisk Tidskrift

  Open access
 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Practice in contemporary theology and religious studies

  Part of Studia Theologica, p. 1-5, 2021.

 • Chapter in book

  Li, Oliver

  Global religionsfilosofi

  Part of Förnuft och religion, p. 517-549, 2021.

 • Doctoral thesis, monograph

  Bar-Sawme, Gabriel

  Entering the Holy Place in Syriac Orthodox Liturgy: A Ritual and Theological Analysis

  Open access
 • Article in journal

  Bengtsson, Håkan

  Problemet med fariseiska fariseer

  Part of Religion och Bibel, p. 157-172, 2019.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Introduction: The Place of Truth

  Part of Literature & Theology, p. 1-3, 2021.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin

  Islamism

  Part of The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics, 2014.

 • Doctoral thesis, monograph

  Wrammert, Anna

  Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang: Gymnasieungdomars tal om och erfarenheter av religion

  Open access
 • Article in journal

  Eddebo, Johan

  On Catholicism and Identity Politics

  Part of OnePeterFive, 2021.

 • Article in journal

  Eddebo, Johan; Hietanen, Mika

  Censur hotar – vi har glömt viktiga principer

  Part of Svenska dagbladet, 2018.

 • Article, book review

  Eddebo, Johan

  Review of Science and Secularism – Learning to Respond to a Dangerous Ideology by J. P. Moreland

  Part of Journal of Biblical and Theological Studies, 2019.

 • Conference paper

  Eddebo, Johan

  Artificial Intelligence and Human Dignity

  2019.

 • Conference paper

  Eddebo, Johan

  Worldviews Within Swedish Radical Nationalism

  2018.

 • Chapter in book

  Eddebo, Johan; Sörhuus, Mikael

  Intuition och emotion i filosofiskt forskningsarbete

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, 2018.

 • Chapter in book

  Eddebo, Johan

  Thanatos och längtan bortom livet

  Part of På tal om döden, 2021.

 • Article in journal

  Poljarevic, Emin

  The Political Theology of Malcolm X: Between Human Dignity and Returning the Gaze

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 11-27, 2020.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Sad as a Bird: On Avian Metaphors in Biblical Depictions of Human Suffering

  Part of Sin, Suffering, and the Problem of Evil, p. 85-96, 2021.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [review of:] Peter Jan Margry (ed.), Cold War Mary: Ideologies, Politics, Devotional Culture, 2021

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2021.

 • Chapter in book

  Mikaelsson, Stefan; Öhman, May-Britt

  Winds of Change: The Role and Potential of Sámi Parliamentarians

  Part of Re: Mindings, p. 79-87, 2014.

  Open access
 • Chapter in book

  Namli, Elena

  Christianity and Human Rights Law: Orthodox Perspectives

  Part of Christianity and International Law, p. 317-336, 2021.

 • Article, book review

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other

  Part of Transactions of the Charles S. Peirce Society, p. 620-624, 2020.

 • Article, book review

  Öhman, May-Britt

  Tyst om markfrågan i Svenska kyrkans ”Vitbok”

  Part of Feministiskt perspektiv, 2016.

  Open access
 • Article in journal

  Jonbäck, Francis

  Hopeism

  Part of Studia Theologica, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  Worldview Studies

  Part of Religious studies, p. 1-19, 2021.

  Open access
 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Cult and Temple in the Minor Prophhets

  Part of The Oxford Handbook of the Minor Prophets, p. 117-129, 2021.

 • Article, book review

  Henriksson, Simon

  Tålmodigt kvardröjande vid samhällets berättelser

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 135-135, 2021.

 • Article in journal

  Li, Oliver

  Panentheism in the light of mathematical understandings of infinity and connectedness

  Part of Theology and Science, 2021.

 • Chapter in book

  Zachrisson, Inger; Tunón, Håkan; Frändén, Märit; Ojala, Carl-Gösta et al.

  Samer i syd i gången tid - till Uppland och Oslotrakten i söder: Ny forskning från Norge och Sverige

  Part of Uppsala mitt i Sápmi, p. 8-12, 2012.

  Open access
 • Article in journal

  Svanberg, Ingvar

  The Importance of Animal and Marine Fat in the Faroese Cuisine: The Past, Present, and Future of Local Food Knowledge in an Island Society

  Part of FRONTIERS IN SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Westerlund, Katarina; Löfstedt, Malin

  Turning to practice in academic theology and religious studies: Research circles as an example

  Part of Studia Theologica, 2021.

  Open access
 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Iva Lučić, Gebrochenes Brot. Ein Frauenorden zwischen den Weltkriegen. Die Eucharistieschwestern

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2021.

 • Article in journal

  Hansson, Klas

  Kyrkomöte och partipolitik - en harmonisk förening?

  Part of Svensk Pastoraltidskrift, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Hansson, Per

  Befogenhetsprövning är ett spel för galleriet

  Part of Kyrkans tidning, 2021.

 • Article in journal

  Wifstrand Schiebe, Marianne; Fornberg, Tord; Hellholm, David; Kelhoffer, James

  In Memoriam Lars Hartman

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 125-132, 2020.

  Open access
 • Article, book review

  Li, Oliver

  Francis Jonbäck. Meningsfullt liv. Stockholm: Dialogos Förlag. 2020. 89 s.

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, 2021.

 • Article, book review

  Larsson, Ernils

  Dynamism and the Ageing of a Japanese "New" Religion: Transformations and the Founder

  Part of International Journal for the Study of New Religions, p. 219-222, 2019.

 • Article in journal

  Vattöe, Ingvild E.; DeMarinis, Valerie; Haug, Sigrid H. K.; Lien, Lars et al.

  Emotional stressors among volunteers operating a diaconal suicide-prevention crisis line in Norway: a qualitative study

  Part of British Journal of Guidance and Counselling, p. 563-575, 2020.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin

  New Islamic Movements and Concepts of Citizenship

  Part of Routledge Handbook of Citizenship in the Middle East and North Africa, p. 201-214, 2021.

 • Article in journal

  Andersson, Helen

  Kafkas oljud

  Part of Tidskrift för litteraturvetenskap, 2021.

 • Doctoral thesis, monograph

  Rubenson, Karin

  Karnevalesk gudstjänst: Barns plats i kyrkans liturgi

  Open access
 • Article in journal

  Hansson, Klas

  I mål efter 40 år?

  Part of Svensk kyrkotidning, 2004.

 • Article in journal

  Yadala Suneson, Anita

  Love for the Neighbour as Lived Theology: Beliefs and Practices among Ordinary Christians in India

  Part of The Ecumenical review, p. 820-832, 2020.

  Open access
 • Article in journal

  Hansson, Klas

  Ärkebiskopsämbetet: en tydlig institution med personligt präglat ledarskap

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 179-182, 2014.

  Open access
 • Article, book review

  Hansson, Klas

  Recension av Fredrik Santell, Stiftskyrkan kraftsamlar. Etableringen av Svenska kyrkans stiftsgårdar 1937–1953. Artos, Skellefteå 2018

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 255-256, 2019.

 • Article, book review

  Hansson, Klas

  Recension av Leif Nordenstorm (red.) Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om kyrkorätt. Skellefteå, Artos 2019

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 258-260, 2020.

 • Article, book review

  Hansson, Klas

  Recension av Staffan Runestam, I kärlekens tjänst. Från Nathan och Anna Söderbloms humnitära verksamhet. Stockholm, Vulkan 2013

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2015.

 • Article in journal

  Jonbäck, Francis

  The Sceptical Response to the Existential Problem of Systemic Suffering

  Part of Open Theology, p. 102-110, 2021.

  Open access
 • Collection (editor)

  Jonbäck, Francis; Bråkenhielm, Carl Reinhold; Knutsson Bråkenhielm, Lotta; Lundmark, Evelina

  Religions: Special Issue "Agnosticism"

  2021.

  Open access
 • Article, book review

  Lundmark, Evelina

  Daniel Enstedt, Göran Larsson, and Teemu T. Mantsinen (eds): Handbook of Leaving Religion. Brill, 2020, 358 pp.

  Part of Temenos, p. 275-277, 2020.

  Open access
 • Article, book review

  Zackariasson, Ulf

  Gavin Flood: Religion and the Philosophy of Life.Oxford: Oxford Univer-sity Press, 2019, 464 pp

  Part of Temenos, p. 278-280, 2020.

  Open access
 • Article in journal

  Illman, Ruth; Lundgren, Svante

  Editorial

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 1-2, 2020.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Jensdotter, Linnea

  Religion och politik i hybrida mediemiljöer: En analys av kommentarer till nyheter om Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Malm Lindberg, Ingrid

  The multifaceted role of imagination in science and religion: A critical examination of its epistemic, creative and meaning-making functions

  Open access
 • Book

  Jonbäck, Francis

  En agnostikers bekännelse

  Bokförlaget Nya Doxa, 2021.

 • Book

  Jonbäck, Francis; Li, Oliver; Åhlfeldt, Lina

  Vidgade perspektiv på lindandets problem

  Dialogos, 2021.

 • Article in journal

  Jonbäck, Francis

  Default Agnosticism

  Part of Religions, 2021.

  Open access
 • Book

  Hansson, Klas

  Kyrkomöte och partipolitik: Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018

  Artos & Norma, 2019.

 • Article in journal

  Hansson, Klas

  Democracy and the Church of Sweden: An unresolved dilemma

  Part of Studia Theologica, p. 100-126, 2017.

 • Article in journal

  Hansson, Klas

  Political and Politicized?: Two Perspectives on The Church of Sweden in the Twenty-First Century

  Part of Journal of Church and State, 2020.

 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Stenmark, Mikael

  Postscript: Toward Constructive Criticism of Religion.

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 190-199, 2020.

 • Book

  Hansson, Klas; Montgomery, Ingun; Jergmar, Jarl; Santell, Fredrik et al.

  Bakom bilderna: Biskopsporträtt i Strängnäs

  Artos & Norma, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Hansson, Klas

  Biskopsämbetet i Svenska kyrkan

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 314-317, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Beecheno, Kim

  Project Rahab:: Pastoral Power, Pentecostal Conversion and the Disciplining of Femininity and Race in Cases of Domestic Abuse

  Part of Research in the Social Scientific Study of Religion, 2020.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Teologiska läsningar av Nahum, Habackuk och Sefanja

  Part of Gud og os, p. 455-472, 2021.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Use of Metaphors

  Part of The Oxford Handbook of Isaiah, p. 409-425, 2020.

 • Article in journal

  Nenzén, Niklas

  André Bretons "sublima punkt": Surrealismens ingång till och problem med mystiken

  Part of Chaos, p. 29-64, 2019.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael; Lövheim, Mia

  Introduction: Constructive Criticism in Secular and Religiously Diverse Society

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 1-13-, 2020.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Criticizing Religion in a Secular Democratic Society

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 17-31-, 2020.

 • Article, book review

  Ekstrand, Thomas

  Originell tänkare som förtjänar uppmärksamhet

  Part of Signum, p. 70-71, 2021.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael; Lövheim, Mia

  Postscript:: Toward Constructive Criticism of Religion

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 190-199, 2020.

 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Stenmark, Mikael

  Introduction: Constructive Criticism in Secular and Religiously Diverse Society

  Part of A Constructive Critique of Religion, 2020.

 • Article in journal

  Bergström, Ulf

  The discourse functions of overspecified anaphoric expressions in Biblical Hebrew narrative: Genesis 12-24 as a test case

  Part of Journal of Semitic Studies, p. 275-296, 2020.

 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Religious Agency as Vehicle and Source of Critique: A Pragmatist Contribution

  Part of The Reformation of Philosophy, p. 207-220, 2020.

 • Article, book review

  Illman, Ruth

  [Review of:] Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice

  Part of Approaching Religion, p. 200-202, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Fallberg Sundmark, Stina; Nilsson, Bertil

  Swedish Church Law around 1300: Andreas And, Brynolf Algotsson, and Laurentius Olavi

  Part of Law and The Christian Tradition in Scandinavia, p. 85-108, 2020.

 • Chapter in book

  Ahlstrand, Kajsa

  Protestant views on Hinduism

  Part of Handbook of Hinduism in Europe, p. 78-89, 2020.

 • Article in journal

  Lindberg, Jonas

  Changes in the Politicisation of Religion in Scandinavian Parliamentary Debates 1988-2019

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 87-100, 2020.

 • Article in journal

  Sundvall, Maria; Titelman, David; DeMarinis, Valerie; Borisova, Liubov et al.

  Safe but isolated: an interview study with Iraqi refugees in Sweden about social networks, social support, and mental health

  Part of International Journal of Social Psychiatry, p. 351-359, 2021.

 • Chapter in book

  Middlemiss Lé Mon, Martha; Edgardh Beckman, Ninna

  Parenting Choices, Religious Faith and Critical Engagement

  Part of A Constructive Critique of Religion:, 2020.

 • Article in journal

  Cetrez, Önver; Ahmadi, Fereshteh; Erbil, Pelin

  A Comparative Survey Study on Meaning-Making Coping among Cancer Patients in Turkey

  Part of Religions, 2020.

  Open access
 • Article, book review

  Henriksson, Simon

  Michael Agerbo Mørch (red.), En plads blandt de lærde: Teologiens videnskabelighed til debat

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 397-398, 2020.

 • Article in journal

  Forsell, Gustaf

  Den brittiska Hitlerkulten: Legion of Christian Reformers i efterkrigstidens Storbritannien

  Part of Religion, p. 10-19, 2020.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Susan J Palmer, Martin Geoffroy, Paul L Gareau (red.), The Mystical Geography of Quebec: Catholic Schisms and New Religious Movements

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2021.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  En inbjudan till större rikedomar [Recension av Marianne Sandels: António Vieira: En högrest gestalt i 1600-talets Portugal, övriga Europa och Brasilien]

  Part of Signum, 2021.

 • Chapter in book

  Wejryd, Cecilia

  Lika villkors-arbetet vid Uppsala universitet .

  Part of Frihet, kollegialitet, studentinflytande, p. 195-201, 2020.

 • Article in journal

  Edgardh, Ninna

  Research in a Time of Liturgical Change: Nordic Perspectives

  Part of Praktische Theologie, p. 82-87, 2020.

 • Chapter in book

  Edgardh Beckman, Ninna; Middlemiss Lé Mon, Martha

  Parenting Choices, Religious Faith, and Critical Engagement

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 177-189, 2020.

 • Article in journal

  Edgardh, Ninna

  Diakonin och omsorgen om vårt gemensamma hem: en könskritisk analys

  Part of Tidsskrift for praktisk teologi, p. 32-41, 2020.

 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  A Book for Children, Manual in Court Intrigues or Advice for Ethical Government: Appelboom’s Swedish Translation of Kalila and Dimna

  Part of Turcologica Upsaliensia, p. 209-226, 2020.

 • Chapter in book

  Fallberg Sundmark, Stina

  Frälsningsarmén och hemmet: Rum och materiell kultur kring sekelskiftet 1900 i Sverige

  Part of Vekkelsens rom, p. 233-254, 2020.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Konsten att bryta vuxenmaktsordningen utan att överge barnets behov: recension av Lars H Gustavsson, Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan, Verbum 2016

  Part of Svensk Kyrkotidning, p. 217-218, 2018.

 • Article in journal

  Larsson, Mikael

  Från Andra Samuelsboken till Metoo

  Part of Kyrkans tidning, p. 20-21, 2019.

 • Chapter in book

  Larsson, Mikael

  Sakraliserad sexualitet?: Om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers Nymphomaniac

  Part of Samhällsteologi, p. 209-235, 2019.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Emma England och William John Lyons (red.) Reception History and Biblical Studies: Theory and Practice, New York: Bloomsbury 2015

  Part of Svensk exegetisk årsbok, p. 243-244, 2017.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Reidar Aasgaard et al, (red), Childhood in History: Perceptions of Children in Ancient Medieval Worlds, New York and London: Routledge, 2018.

  Part of Svensk exegetisk årsbok, p. 192-194, 2018.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Rhiannon Graybill, Are We Not Men? Unstable Masculinity in the Hebrew Prophets, Oxford: Oxford University Press 2016.

  Part of Svensk exegetisk årsbok, p. 228-230, 2018.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Ovidiu Creangă (red.), Hebrew Masculinities Anew, Sheffield: Sheffield University Press, 2019.

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 229-232, 2020.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Yvonne Sherwood (red.), The Bible and Feminism: Remapping the Field, Oxford: Oxford University Press, 2017.

  Part of Svensk exegetisk årsbok, p. 276-280, 2020.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Caroline Krook, Rastlös sökare och troende tvivlare. Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman, Verbum: Stockholm 2017.

  Part of Årsboken Kristen Humanism, p. 139-140, 2019.

 • Article, book review

  Larsson, Mikael

  Recension av Thomas Kazen, Smuts, skam och status. Perspektiv på samkönad sexualitet I Bibeln och antiken. Stockholm och Göteborg: Makadam förlag 2018.

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 181-182, 2019.

 • Article in journal

  Larsson, Mikael; Nicolet, Valérie

  La famille

  Part of Évangile et liberté, p. 12-18, 2016.

 • Article in journal

  Bengtsson, Håkan

  Didaktiska reflektioner om judendom, stereotyper och tankefigurer

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 3-20, 2020.

  Open access
 • Article in journal

  Nygren, Thomas; Kronlid, David; Larsson, Esbjörn; Novak, Judit et al.

  Global Citizenship Education for global citizenship?: Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden

  Part of Journal of Social Science Education, p. 63-97, 2020.

  Open access
 • Article, book review

  Claesson, Urban

  Recension av:: Martin Luther, Vad är det? Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt. 1878 års utveckling språkligt bearbetad av Hakon Långström och Kjell Peterson.

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 226-227, 2020.

 • Article, book review

  Claesson, Urban

  Recension som fakultetsopponent av: Wejderstam, Andreas,  Personlig och kyrklig förnyelse: Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985. Diss Uppsala 2019. ISBN: 9789151308210

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 245-254, 2020.

 • Article, book review

  Forsell, Gustaf

  Miguel Hernandez, The Ku Klux Klan and Freemasonry in 1920s America: Fighting Fraternities

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 171-173, 2020.

 • Conference paper

  Callewaert, Teresa

  Return to Our Own: Revolution, Religion and Culture in Amilcar Cabral and Ali Shariati

  Part of Future(s) of the Revolution and the Reformation, p. 211-236, 2019.

 • Conference paper

  Namli, Elena

  Introduction

  Part of Future() of the Revolution and the Reformation, p. 1-18, 2019.

 • Chapter in book

  Bengtsson, Håkan

  Anna Helena (Anna-Lena) Peterson

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Chapter in book

  Bengtsson, Håkan

  Hilda Andersson

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Bengtsson, Håkan

  Ella Brita Marianne Ekelund Stark

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Chapter in book

  Bengtsson, Håkan

  Greta Ebba Sofia Andrén

  Part of Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2020.

 • Article in journal

  Garbrielsson, Sebastian; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Predatory nursing journals: A case study of author prevalence and characteristics

  Part of Nursing Ethics, 2020.

 • Book

  Claesson, Urban

  Die Anfänge des Pietismus in Schweden: Olof Ekmans Kampf für eine Erneuerung des Christentums am Stora Kopparberg 1689-1713

  Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle, 2020.

 • Collection (editor)

  Claesson, Urban; Tuvelius, Dag

  På spaning för framtidens kyrka: Svenska kyrkans forskningenhet 30 år 1990 - 2020

  2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Claesson, Urban

  Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet: bakgrund och uppkomst

  Part of På spaning för framtidens kyrka, p. 9-12, 2020.

 • Article in journal

  Van Herck, Walter; Drigo, Angelika

  The Plausibility of Pure Religion: Olivier Roy's Thesis about the Separation between Religion and Culture

  Part of TORONTO JOURNAL OF THEOLOGY, p. 150-160, 2019.

 • Chapter in book

  Cöllen, Sebastian

  Heimdallr

  Part of The pre-Christian religions of the North, p. 1371-1380, 2020.

 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Tradition och fri vilja

  Part of Tradition, rättvisa och döden, p. 115-144, 2020.

 • Chapter in book

  Cetrez, Önver; Balkir, Nazli

  Exiled, Extorted but Still Undaunted: Resilience among Syrian Refugees in Resettlement

  Part of Contested Coexistence, 2020.

 • Chapter in book

  Cetrez, Önver

  Religion, migration och hälsa

  Part of Migration, religion och polisiärt arbete, 2020.

 • Doctoral thesis, monograph

  Dudas, Victor

  Exploring the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents in Sweden: A mixed-methods study within the discipline of Psychology of Religion and the research field of Identity Development

  Open access
 • Article in journal

  Lövheim, Mia

  Mediatisation of Religion: A Critical Appraisal

  Part of GOSUDARSTVO RELIGIYA TSERKOV V ROSSII I ZA RUBEZHOM, p. 76-97, 2020.

 • Article in journal

  Skogholt, Christoffer

  I walk the line: Comment on Mikael Leidenhag on theistic evolution and intelligent design

  Part of Zygon, p. 685-695, 2020.

 • Article in journal

  Öhman, May-Britt; Mulinari, Diana; Strid, Sofia

  Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter

  Part of Tidskrift för Genusvetenskap, p. 177-181, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Moral Impurity in the Gospel of Matthew

  Part of Matthew within Judaism, p. 285-308, 2020.

 • Article, book review

  Eidevall, Göran

  Uppsalaskolans gåta: Recension av Sten Hidal: Ivan Engnell. En bibelforskares bana.

  Part of Signum, p. 60-62, 2020.

 • Article in journal

  Eidevall, Göran

  Hunger efter rättfärdighet

  Part of Pilgrim, p. 26-31, 2020.

 • Article in journal

  Vattø, Ingvild E.; Haug, Sigrid H. K.; DeMarinis, Valerie; Lien, Lars et al.

  The significance ascribed to contacting a diaconal suicide-prevention crisis line in Norway: a qualitative study

  Part of Mental Health, Religion & Culture, p. 113-126, 2020.

 • Article, book review

  Wassén, Cecilia

  [Review of:] Jesus, the Essenes, and Christian Origins: New Light on Ancient Texts and Communities.

  Part of Dead Sea Discoveries, p. 323-325, 2020.

 • Article in journal

  Nenzén, Niklas

  The Epistemology of the "Great Invisibles": A Surrealist Myth and Its Analogues in Modern Esoteric Imagination

  Part of Aries, p. 207-239, 2020.

 • Chapter in book

  Lundberg, Magnus

  Abela Gullbranssons själavårdsbrev

  Part of Kvinnligt religiöst ledarskap, p. 49-60, 2020.

 • Conference proceedings (editor)

  Wejryd, Cecilia

  Så är det inte hos er.: Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld

  2020.

 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Järnburen och ängens liljor: Att legitimera kyrkoherdens auktoritet i Svenska kyrkan

  Part of Så är det inte hos er, p. 127-153, 2020.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Stephen J.C. Andes, The Mysterious Sofía: One Woman's Mission to Save Catholicism in Twentieth-Century Mexico

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2020.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Marcus Rediker, The Fearless Benjamin Lay: the Quaker Dwarf Who Became the First Revolutionary Abolitionist

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2020.

 • Chapter in book

  Öhman, May-Britt

  Gut la dån? Vem är du? Kukas sie olet?

  Part of Kiruna Forever, 2020.

 • Chapter in book

  Öhman, May-Britt

  Gut la dån? Vem är du? Kukas sie olet? Who are you?

  Part of Kiruna Forever, 2020.

 • Chapter in book

  Öhman, May-Britt

  The Ski or the Wheel?: Foregrounding Sámi technological Innovation in the Arctic Region and Challenging its Invisibility in the History of Humanity

  Part of Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies, 2021.

 • Article in journal

  Forsell, Gustaf

  Blood, Cross and Flag: The Influence of Race on Ku Klux Klan Theology in the 1920s

  Part of Politics, Religion & Ideology, p. 269-287, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter när rasismen normaliseras.

  Part of Mänskliga rättigheter i teori och praktik., p. 71-95, 2000.

 • Chapter in book

  Ohlsson, Johanna

  Agenda 2030 och mänskliga rättigheter - en ohelig allians?

  Part of Mänskliga rättigheter i teori och pratik, p. 97-120, 2020.

 • Chapter in book

  Bremdal, Patrik; Ohlsson, Johanna

  Mänskliga rättigheter i teori, tillämpning och praktik

  Part of Mänskliga rättigheter i teori och praktik, p. 15-21, 2020.

 • Chapter in book

  Bremdal, Patrik; Ohlsson, Johanna

  Avslutning: Att gå från idé till förvaltning

  Part of Mänskliga rättigheter i teori och praktik, p. 267-271, 2020.

 • Collection (editor)

  Ohlsson, Johanna; Bremdal, Patrik

  Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning

  2020.

 • Article, book review

  Klingenberg, Maria

  [Review of:] Ida Marie Høeg (ed.): Religion og ungdom [Religion and Youth]

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 65-66, 2020.

 • Article in journal

  Gorniok, Lukasz; Roos, Lena; Zetterholm, Karin Hedner; Illman, Ruth et al.

  Editorial

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 1-6, 2020.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Norrman, Christer

  Mystical experiences and scientific method: a study of the possibility of identifying a "mystical" experience by a scientific method, with special reference to the theory of Walter T Stace

  Open access
 • Book

  Lundberg, Magnus

  A Pope of Their Own: El Palmar de Troya and the Palmarian Church

  Uppsala University, Department of Theology, 2020.

  Open access
 • Book

  Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric

  Etik

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Book

  Hultgård, Anders

  Midgård brinner: Ragnarök i religionshistorisk belysning

  Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2017.

 • Chapter in book

  Grenholm, Carl-Henric

  Christian Social Ethics and Political Economy

  Part of Theology for Changing Times, p. 65-80, 2018.

 • Chapter in book

  Grenholm, Carl-Henric

  Legal positivism in Lutheran ethics

  Part of Lutheran Theology and Secular Law, p. 17-27, 2018.

 • Article in journal

  Grenholm, Carl-Henric

  Christian Social Ethics in Sweden: A Contribution to the Critical Examination of Morality in Church and Society

  Part of Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, p. 319-336, 2019.

 • Conference paper

  Grenholm, Carl-Henric

  On Revolution in Lutheran Political Ethics

  Part of Future(s) of the Revolution and the Reformation, p. 191-209, 2019.

 • Article in journal

  Norelius, Per-Johan

  Eschatological Imagery in Some Mahābhārata Similes

  Part of Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, p. 131-140, 2020.

 • Chapter in book

  Nilsson, Per-Erik

  The Discourse of Good and Bad Secularism: A Contemporary Genealogy of Secularism in France

  Part of Critical Religion Reader, p. 40-46, 2020.

 • Doctoral thesis, monograph

  Persson, Madelene

  Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv

  Open access
 • Article in journal

  Eidevall, Göran

  Om tehom i Genesis

  Part of Aiolos, p. 15-18, 2017.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Of Burning Ovens, Half-Baked Cakes, and Helpless Birds: Exploring a Cluster of Metaphors in Hosea 7

  Part of Networks of Metaphors in the Hebrew Bible, p. 111-122, 2020.

 • Article in journal

  Fallberg Sundmark, Stina

  Remembering the Dead and Reminding the Living: Blessing of the Corpse and Burial in Sixteenth-Century Sweden

  Part of Journal of early modern Christianity, p. 43-59, 2020.

 • Article in journal

  Lönnqvist, Minna; Törmä, Markus; Nuñez, Milton; Lönnqvist, Kenneth et al.

  Archaeological Surveys of Jebel Bishri: The Preliminary Report of the Finnish Mission to Syria 2000-2004

  Part of Kaskal, Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico, p. 205-242, 2006.

 • Conference paper

  Lönnqvist, Minna; Törmä, Markus; Lönnqvist, Kenneth; Nuñez, Milton et al.

  Desertification and ethnoarchaeolgy: Studying hazards in the nomadic environment of Jebel Bishri in Syria

  Part of ICAANE, p. 369-390, 2010.

 • Book

  Bäckström, Anders

  Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997–2019

  Acta Universitatis Upsaliensis, 2020.

  Open access
 • Article in journal

  Frokedal, Hilde; Sorensen, Torgeir; Ruud, Torleif; DeMarinis, Valerie et al.

  Addressing the existential dimension in treatment settings: Mental health professionals' and healthcare chaplains' attitudes, practices, understanding and perceptions of value

  Part of Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, p. 253-276, 2019.

 • Chapter in book

  Lövheim, Mia

  Media

  Part of The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion, 2020.

 • Conference paper

  Essunger, Maria

  "Verbalize, Vocalize, Visualize": Creative Death and Performative Writing in the Testimonies of Hillesum and Levi

  Part of Lasting significance of Etty Hillesum's writings, p. 177-188, 2019.

 • Article, book review

  Bråkenhielm, Carl Reinhold

  The Great Rift: Literacy, Numeracy, and the Religion-Science Divide

  Part of Isis (Chicago, Ill.), p. 163-165, 2020.

 • Article in journal

  Loder-Neuhold, Rebecca

  The "Missions-ethnographische Museum" of St Gabriel as an Example for European Mission Museums

  Part of Anthropos, p. 515-529, 2019.

 • Article in journal

  Ideström, Jonas

  Ecclesiology and ethnography - issues and dilemmas in a conversation

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 302-322, 2019.

 • Article in journal

  Poljarevic, Emin; Ackfeldt, Anders

  Towards an Understanding of the Political Theology of Malcolm X

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 1-11, 2020.

  Open access
 • Article in journal

  Poljarevic, Emin

  The Political Theology of Malcolm X: Between Human Dignity and Returning the Gaze

  Part of Svensk teologisk kvartalskrift, p. 11-29, 2020.

 • Book

  Nilsson, Per-Erik

  French Populism and Discourses on Secularism

  Bloomsbury Academic, 2020.

 • Chapter in book

  Nilsson, Per-Erik

  The Crocodile and the Gardener: Swedish Radical Nationalism and the Critique of Religion

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 124-134, 2020.

 • Book

  Olenius, Ida

  "På svensk botten om också på främmande mark": Tillkomsten av Svenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors 1919-1922

  Artos & Norma bokförlag, 2013.

 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Academic Feminism as Immanent Critique: Three Feminist Theological Critiques of Patriarchy

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 44-57, 2020.

 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  Internal Critique in Muslim Context

  Part of A Constructive Critique of Religion, p. 58-72, 2020.

  Open access
 • Book

  Borgland, Jens Wilhelm

  Examination into the True Teaching: Vidyānandin's Satyaśāsanaparīkṣā

  Harrassowitz Verlag, 2020.

 • Article in journal

  Dahl, Karoliina; Novis-Deutsch, Nurit; Klingenberg, Maria; Kontala, Janne et al.

  Religious socialization of non-religious university students

  Part of Religion, p. 262-283, 2019.

 • Chapter in book

  Klingenberg, Maria; Lövheim, Mia

  Religion i ungas liv: En introduktion

  Part of Unga och religion, p. 11-27, 2019.

 • Collection (editor)

  Klingenberg, Maria; Lövheim, Mia

  Unga och religion: Troende, ointresserade eller neutrala?

  2019.

 • Article in journal

  Klingenberg, Maria; Sjö, Sofia

  Theorizing religious socialization: A critical assessment

  Part of Religion, p. 163-178, 2019.

 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Klingenberg, Maria

  Unga och religion: Troende, ointresserade eller neutrala?

  Part of Unga och religion, p. 185-198, 2019.

 • Chapter in book

  Klingenberg, Maria

  Religiös mångfald i Sverige: Majoritet och minoriteter

  Part of Unga och religion: Troende, ointresserade eller neutrala?, p. 49-70, 2019.

 • Chapter in book

  Jarnkvist, Karin; Klingenberg, Maria

  Religion i relation

  Part of Unga och religion, p. 91-107, 2019.

 • Chapter in book

  Klingenberg, Maria

  Vad gör du och hur mår du?

  Part of Unga och religion, p. 71-90, 2019.

 • Chapter in book

  Klingenberg, Maria

  Hur studera religion?

  Part of Unga och religion, p. 28-48, 2019.

 • Collection (editor)

  Klingenberg, Maria

  Rethinking Religious Socialization: A Transnational Perspective

  2019.

 • Chapter in book

  Nordin, Magdalena; Klingenberg, Maria

  Migration och ungdomars förhållningssätt till religion

  Part of Unga och religion, p. 108-126, 2019.

 • Article in journal

  Klingenberg, Maria

  Youth and Religion in Sweden: Orientations to Religion Amongst “Believers”, “Atheists” and “the Uninterested"

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 148-167, 2019.

 • Chapter in book

  Klingenberg, Maria; Sjöborg, Anders

  Mapping a field of ”religious” and “nones”: Lessons from a survey on youth and religion in Sweden

  Part of Understanding Religion, p. 79-96, 2019.

 • Chapter in book

  Kelhoffer, James Anthony

  The Ecclesiology of 2 Clement 14: Ephesians, Pauline Reception, and the Church’s Preexistence

  Part of Receptions of Paul in Early Christianity, p. 377-409, 2018.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Sörhuus, Mikael

  En känsla för det heliga: En undersökning av den samtida emotionsforskningens möjliga bidrag till religionsfilosofin

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Tillberg, Karin

  The Outsider in Our Midst: A Study of Language and Norms Concerning the “Outsider” in Persian Period Yehud

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Sånglöf, Mathias

  The Spirit in Paul and John: A Comparative Analysis

  Open access
 • Collection (editor)

  Lövheim, Mia; Stenmark, Mikael

  A Constructive Critique of Religion.: Encounters between Christianity, Islam, and Non-religion in Secular Societies

  2020.

 • Article, book review

  Larsson, Ernils

  Review: "The category of religion in contemporary Japan: Shūkyō & Temple Buddhism" by Mitsutoshi Horii

  Part of Contemporary Japan, p. 271-275, 2018.

  Open access
 • Article, book review

  Larsson, Ernils

  Review: Larsson on Thomas, "Faking Liberties: Religious Freedom in American-Occupied Japan"

  Part of Humanities and Social Sciences Online, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  The Impurity of the Impure Spirits in the Gospels

  Part of Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, p. 33-52, 2019.

 • Book

  Ibn Juzayy al-Kalbī, Muḥammad

  Den klara upplysningen: Om grunderna för islams trossatser

  Norboda, 2019.

 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  Gudstrons rationalitet inom islam

  Part of Gudstro, p. 141-161, 2018.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Larsson, Ernils

  Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan

  Open access
 • Article in journal

  Illman, Ruth; Zetterholm, Karin Hedner

  Editorial

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 1-2, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  A Truth That Can Save Us?: On Critical Theory, Revelation, and Climate Change

  Part of Toronto Journal of Theology, p. 134-149, 2019.

 • Chapter in book

  Kelhoffer, James Anthony

  Second Clement

  Part of The Reception of Jesus in the First Three Centuries, p. 513-530, 2019.

 • Article, book review

  Norelius, Per-Johan

  Vedic Cosmology and Ethics: Selected Studies

  Part of Indo-Iranian Journal, p. 399-404, 2019.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Part of Studia Theologica, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Martinson, Mattias

  Profane Space and Secular Time: On the Plurality of Atheism and its Relation to Theology

  Part of Matters of Love and Faith, p. 33-56, 2018.

 • Collection (editor)

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Konstruktiv religionskritik: Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv

  2019.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Religionskritik i ett sekulärt och pluralistiskt samhälle

  Part of Konstruktiv religionskritik, p. 199-220, 2019.

 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Purity Laws for Men and Women in the Dead Sea Scrolls: A Comparison of Ideals and Praxis

  Part of Frauen im antiken Judentum und frühen Christentum, p. 57-86, 2019.

 • Article in journal

  Wassén, Cecilia

  Stepped Pools and Stone Vessels: Rethinking Jewish Purity Practices in Palestine

  Part of Biblical Archaeology Review, p. 52-58, 2019.

 • Article in journal

  Norelius, Per-Johan

  Yima, Yama, and the Luminous Underworld

  Part of Journal Asiatique, p. 255-264, 2019.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Unga, religion och lärande

  Part of Unga och religion. , 2019.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Tolerance And Criticism Within Religious Education

  Part of A Constructive Critique of Religion, 2020.

 • Conference paper

  Melder, Cecilia A

  Existential intervention in a secular, though multi religious, contexts

  Part of Spiritiual Care, 2019.

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A

  The good old days: Existential aspects of older adults Health-related Quality of Life [HRQL]

  Part of CONFERENCE ON MEANINGFUL RELATIONS IN AGING AND DYING, 2019.

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A

  It´s time to rewrite the model of Social Determinants of Health (SDH) and include the existential dimension.

  Part of The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Conference, p. 9-10, 2019.

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A

  It´s time to rewrite the social determinants of health [SHD]-model and include the existensial dimension

  Part of The 9th Nordic Health Promotion Research Conference June 12 14 2019 at Roskilde University. Book of abstract, p. 24-24, 2019.

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A; Söderqvist, Fredrik; Haglund, Bo J A

  Health Promotion Intervention: with Emphasis on Existential Aspects of Quality of Life for Adolescents

  Part of 8th Nordic Health Promotion Research Conference, p. 55-55, 2016.

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A; Nyberg, Ullakarin

  Introducing an existential based suicide prevention, developed for secular contexts

  Part of Nordic Conference in Psychology of Religion, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Hultgård, Anders

  Om Vafþrúðnismál

  Part of Scripta Islandica, p. 7-16, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Lövheim, Mia; Lundmark, Evelina

  Gender, Religion and Authority in Digital Media

  Part of Essachess, p. 23-38, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Fallberg Sundmark, Stina

  Djuren och mässan: Några teologiska perspektiv på eukaristisk fromhet

  Part of Ecce leones!, p. 168-189, 2018.

 • Article in journal

  Lövheim, Mia

  ‘The Swedish Condition’: Representations of Religion in the Swedish Press 1988–2018

  Part of Temenos, p. 271-292, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Schuller, Eileen M.; Wassén, Cecilia

  Response: Past and Present Trends-Future Trajectories

  Part of Dead Sea Discoveries, p. 397-412, 2019.

 • Article, book review

  Wejryd, Cecilia

  Kvinnor och andlighet i norr: Historiska och litterära perspektiv

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2019.

 • Book

  Hansson, Klas

  Folklig protest och partipolitik: Kyrkornas Påskupprop 2005 för en humanare flyktingpolitik

  Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2019.

  Open access
 • Article, book review

  Wejryd, Cecilia

  Kvinna, prästfru och författare: Bertil Murray och Margareta Murray Nyman Din egen Anne-Margarethe: Fragment från en svunnen tid.

  Part of Jag kommunicerar - alltså finns jag, 2020.

 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  The Parallel Power System as an Alternative to Revolution and Passivity

  Part of Future(s) of the Revolution and the Reformation, p. 237-259, 2019.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Wejderstam, Andreas

  Personlig och kyrklig förnyelse: Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985

  Open access
 • Article, book review

  Li, Oliver

  Francis Jonbäck. Meningslöst lidande. Stockholm: Dialogos Förlag. 2018. 87 s.

  Part of Signum, 2019.

 • Article, book review

  Li, Oliver

  Takeshi Morisato Faith and Reason in Continental and Japanese Philosophy. (New York, NY: Bloomsbury Academic, 2019). Pp. xiv + 269. £76.50 (Hbk). ISBN 9781350092518.

  Part of Religious studies (Print)

 • Chapter in book

  Mattsson Sydner, Ylva; Persson Osowski, Christine; Lövheim, Mia

  Mat och religion

  Part of Mat och ätande, p. 313-330, 2019.

 • Collection (editor)

  Namli, Elena

  Future(s) of the Revolution and the Reformation

  2019.

 • Article in journal

  Brodd, Sven-Erik

  Chinese Christianity in international perspective: some remarks on ecclesiology and fundamental concepts engaging East and West

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 81-102, 2019.

  Open access
 • Article, book review

  Brodd, Sven-Erik

  [Review of:] The Church as safe haven: Christian governance in China. Edited by Lars Peter Laamann and Joseph Tse-Hei Lee, Studies in Christian Mission, 55. Leiden, Brill, 2018.

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 195-197, 2019.

 • Chapter in book

  Li, Oliver

  Strategier i materialsökning

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 39-48, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Broberg, Maximilian; Toft, Audun

  Perspectives:: Mediatized Religious Education

  Part of Contesting Religion, 2018.

 • Article in journal

  Li, Oliver

  Creativity in Process Panpsychist Panentheism and the Mind

  Part of Philosophy, Theology and the Sciences, p. 30-47, 2020.

 • Article in journal

  Broberg, Maximilian; Wrammert, Anna

  What Teachers Think and Students Know: Expanding the view of media literacy in religious education

  Part of Prismet, p. 59-74, 2020.

  Open access
 • Article, book review

  Henriksson, Simon

  Vikten av en levande relation till icke-vetandet

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 44-45, 2019.

 • Doctoral thesis, monograph

  Loder-Neuhold, Rebecca

  Crocodiles, Masks and Madonnas: Catholic Mission Museums in German-Speaking Europe

  Open access
 • Article in journal

  Li, Oliver

  Panentheism in the light of mathematical understandings of infinity and connectedness

  Part of Theology and Science, 2021.

  Open access
 • Article in journal

  Li, Oliver

  Panentheism and the Conception of the Ultimate in John B. Cobb’s Process Philosophy

  Part of Sophia, p. 631-643, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Fancis, Jonbäck

  Reply to Søvik

  Part of Theofilos, p. 49-53, 2019.

 • Article in journal

  Vattø, Ingvild Engh; Lien, Lars; DeMarinis, Valerie; Haug, Sigrid Helene Kjorven et al.

  Caught Between Expectations and the Practice Field Experiences of This Dilemma Among Volunteers Operating a Diaconal Crisis Line in Norway

  Part of Crisis, p. 340-346, 2019.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Body and Soul in the Psalms: A Terminological Study with Anthropological and Theological Implications

  Part of God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond, p. 208-223, 2019.

 • Article in journal

  Pleijel, Richard

  Translating the Biblical Hebrew Word Nephesh in Light of New Research

  Part of BIBLE TRANSLATOR, p. 154-166, 2019.

 • Article in journal

  Berglund, Carl Johan

  Heracleon and the Seven Categories of Exegetical Opponents in Origen's Commentary on the Gospel of John

  Part of Zeitschrift für antikes Christentum, p. 228-251, 2019.

 • Article in journal

  Cetrez, Önver

  Religion, Culture and Meaning-Making Coping: A Study Among Cancer Patients in Turkey

  Part of Journal of religion and health, 2019.

 • Collection (editor)

  Edgardh, Ninna; Borgehammar, Stephan; Fahlgren, Stephan; Fallberg Sundmark, Stephan

  Gudstjänstens mening

  2019.

 • Chapter in book

  Edgardh, Ninna

  Liturgins grammatik i nordisk kontext

  Part of Gudstjänstens mening, p. 65-80, 2019.

 • Book

  Edgardh, Ninna

  Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning

  Verbum, 2019.

 • Article in journal

  Löfquist, Lars

  Is there a universal human right to electricity?

  Part of International Journal of Human Rights, p. 711-723, 2020.

  Open access
 • Chapter in book

  Westerlund, Katarina; Schuman, Åsa

  Religion och existentiell hälsa hos unga svenskar

  Part of Unga och religion:, p. 127-146, 2019.

 • Article in journal

  Lövheim, Mia; Hjarvard, Stig

  The Mediatized Conditions of Contemporary Religion: Critical Status and Future Directions

  Part of Journal of Religion, Media and Digital Culture, p. 206-225, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Lövheim, Mia

  Culture, Conflict and Constitutional right.: Representations of Religion in the Daily Press

  Part of Religion and European Society, p. 69-81, 2019.

 • Article in journal

  Forsell, Gustaf

  "I tro på släktets framtid": klerikal fascism, Sveriges Religiösa Reformförbund och den svenska kulturens förfall

  Part of Chaos: skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, p. 171-199, 2017.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Recension av:] Chen Hon-Fai, Catholics and Everyday Life in Macau: Changing Meanings of Religiosity, Morality and Civility.

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 222-224, 2019.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Recension av:] Liesbeth Corens, Confessional Mobility & English Catholics in Counter-Reformation Europe.

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 205-207, 2019.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Recension av:] Nadine Amsler, Jesuits & Matriarchs: Domestic Worship in Early Modern China.

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 207-210, 2019.

 • Conference paper

  Öhman, May-Britt; Larsson, Gunilla; Wajstedt, Liselotte; Kuhmunen, Lars-Ánte

  Berättelser, kunskap, jojkar och röster från Giron, Kieruna, Kiruna: -  och andra utforskningar av rasbiologin, rasism, gruvor, exploateringar,  urfolkskamp och vardagsliv.

  Part of Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019, 2019.

 • Article in journal

  Nilsson, Per-Erik

  Fuck Autonomy: Neo-Orientalism and Abjection in Michel Houellebecq’s Soumission

  Part of European Review, p. 600-614, 2019.

 • Article in journal

  Malm Lindberg, Ingrid

  The Thought Experimenting Qualities of Kierkegaard's Fear and Trembling

  Part of Religions, 2019.

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Hjarnø Rasmussen, Rune

  The Stick and the Calabash: Building gods in Bahian Candomblé

  Open access
 • Conference paper

  Melder, Cecilia A; Söderqvist, Fredrik

  Modern Meaning-making: Adolescent understanding of existential aspects in Health-related quality of life [HRQL]

  Part of IAPR Conference in Hamar 2017, p. 30-30, 2017.

  Open access
 • Article, review/survey

  Dawkins, Elena; Andre, Karin; Axelsson, Katarina; Benoist, Lise et al.

  Advancing sustainable consumption at the local government level: A literature review

  Part of Journal of Cleaner Production, p. 1450-1462, 2019.

  Open access
 • Article in journal

  Pleijel, Richard

  To Be or to Have a nephesh?: Gen 2:7 and the Irresistible Tide of Monism

  Part of Zeitschrift für die Alttertamentliche Wissenschaft, p. 194-206, 2019.

 • Article in journal

  Hall, Christine

  In the end is the beginning: towards a theological biography of Bishop Geoffrey Rowell

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 89-100, 2018.

 • Article in journal

  Bexell, Oloph

  The Oxford Movement and the early High Church spirituality in Sweden

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 277-292, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Furseth, Inger; Kuhle, Lene; Lundby, Knut; Lövheim, Mia

  Religious Complexity in Nordic Public Spheres

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 71-90, 2019.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Trees and Traumas: On the Use of Phytomorphic Metaphors in Prophetic Descriptions of Deportation and Exile

  Part of Images of Exile in the Prophetic Literature, p. 217-231, 2019.

 • Doctoral thesis, monograph

  Gustafsson, Daniel

  Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology

  Open access
 • Article in journal

  Godskesen, Tove; Eriksson, Stefan

  Selektiv rapportering av kliniska prövningar

  Part of Dagens Medicin, 2019.

 • Article in journal

  Billing, Nils

  You are not alone: The conceptual background of Nut as the eternal abode in text and iconography

  2019.

 • Article in journal

  Billing, Nils

  ‘This your departure is as Osiris’s substitute’: An investigation of the symbolism and ritual role of the vestibule in the pyramid of Pepy I

 • Article in journal

  Billing, Nils

  ”Jag som flyger har flugit iväg, ni människor! Jag har flugit iväg från er!” – Rum, ritual och förvandling i den egyptiska pyramiden

  Part of Religion och Bibel

 • Chapter in book

  Billing, Nils

  The pyramid as a journey.: Cultic encounters between father and son in the pyramid of Pepy I

  Part of Proceedings of the XI international congress of egyptologists, p. 35-40, 2017.

 • Chapter in book

  Billing, Nils

  The Dialogue of Geb and Nut in Relation to the Royal Sarcophagus in the Pyramid of King Pepy I

  Part of Liber amicorum-speculum siderum :, p. 3-16, 2016.

 • Book

  Billing, Nils

  The Performative Structure: Ritualizing the Pyramid of Pepy I

  Brill Academic Publishers, 2018.

 • Article, book review

  Wejryd, Cecilia

  Konvention och praktik i studiet av kyrka: recension av Hans Andreassson: Identitet och gestaltning: Väckelseforskning i akademi och kyrka

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 110-111, 2019.

 • Article, book review

  Wejryd, Cecilia

  recension av Joel Halldorf 6 Anderas Hedberg (red.) En annan riktning framåt: Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 182-183, 2018.

 • Article in journal

  Berglund, Carl Johan

  Literary Criticism in Early Christianity: How Heracleon and Valentinus Use One Passage to Interpret Another

  Part of Journal of early Christian studies (Print), p. 27-53, 2019.

 • Book

  Wejryd, Cecilia

  Lagen, synden och väckelsen.: Åtta svenska 1800-talsväckelseledare och moderniteten

  Verbum Forlag, 2017.

 • Doctoral thesis, monograph

  Berglund, Carl Johan

  Origen’s References to Heracleon: A Quotation-Analytical Study of the Earliest Known Commentary on the Gospel of John

  Open access
 • Book

  Nilsson, Per-Erik

  Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and Islam in Contemporary France

  Haymarket Books, 2019.

 • Book

  Namli, Elena; Grenholm, Carl-Henric

  Etik

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Chapter in book

  Namli, Elena; Lindkvist, Linde

  Human Vulnerability and Vulnerable Rights.: On Children's Rights and Asylum Politics in Sweden.

  Part of Unaccompanied Migrant Children, p. 121-137, 2019.

 • Chapter in book

  Martinson, Mattias

  Nuets ontologi: Kritisk teori, immanent kritik och ideologikritik

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 237-250, 2018.

 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Daily Life

  Part of T & T Clark Companion to the Dead Sea Scrolls, p. 547-558, 2019.

 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Purity and Holiness

  Part of T & T Clark Companion to the Dead Sea Scrolls, p. 513-523, 2019.

 • Doctoral thesis, monograph

  Yadala Suneson, Anita

  Indian Protestants and their Religious Others: Views of Religious Diversity among Christians in Bangalore

  Open access
 • Article in journal

  Sluys, Mark

  Getting the Message and Grasping it: the Give-and-Take of Discourse

  Part of Philosophia (Ramat Gan), p. 207-224, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Löfquist, Lars; Pellegrini-Masini, Giuseppe; Corvino, Fausto

  Energy justice and intergenerational ethics:: theoretical perspectives and institutional design

  Part of Energy Justice Across Borders, 2019.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin

  Katarinaskolan - en humanistisk skola på kristen grund

  Part of Religiösa friskolor i Sverige, p. 3-325, 2007.

 • Article, book review

  Eidevall, Göran

  Hosea: A Handbook on the Hebrew Text

  Part of Expository times, p. 323-323, 2019.

 • Book

  Löfstedt, Malin; Franck, Olof

  Etikdidaktik: Grundbok om etikundervisning i teori och praktik

  Studentlitteratur AB, 2015.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin

  Livsfrågornas betydelse för religionsundervisning

  Part of Livet enligt människan, p. 381-402, 2013.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin

  Mångfald, berättande och livsfrågor: Om religionskunskapsämnet i skolans tidigare år

  Part of Barn i religionernas värld, p. 210-225, 2011.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin

  Livsfrågor och etik i interkulturell religionsundervisning - för självreflektion och samreflektion

  Part of Interkulturell religionsdidaktik, p. 217-234, 2018.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin

  Livsviktiga frågor och populärkultur

  Part of Religioner, livsåskådningar och etik, p. 175-184, 2016.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin; Karlsson Minganti, Pia; Klingenberg, Maria

  Religion och samhällsengagemang bland unga svenskar

  Part of Unga och religion, 2019.

 • Article, book review

  Poljarevic, Emin

  Sectarianization: Book review

  Part of Milestones: Commentary on the Islamic World, p. 1-7, 2018.

 • Article in journal

  Winell, Anneli

  "Godis för själen"

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 341-344, 2016.

 • Chapter in book

  Andersson, Helen

  Att vara eller inte vara en person

  Part of Människan och etiken, p. 25-41, 2019.

 • Chapter in book

  Alvarsson, Jan-Åke

  Afrikanska pentekostaler i Sverige: Kyrkans roll i skapandet av en ny identitet

  Part of Kristne Migranter i Norden, p. 175-189, 2016.

 • Book

  Hahr Kamienski, Helena

  Kristen lärare i rabbinsk tradition: Om Henrik Steen och Svenska Israelmissionen

  Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 2019.

  Open access
 • Book

  Forsell, Gustaf

  Race and Liberal Theology: Sveriges Religiösa Reformförbund in Interwar Sweden

  Uppsala University, Department of Theology, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  Konstruktiv religionskritik och islam

  Part of Konstruktiv religionskritik, p. 158-198, 2019.

 • Article, book review

  Kelhoffer, James Anthony

  Wilhelm Pratscher, Der zweite Clemensbrief; Christopher Tuckett, 2 Clement: Introduction, Text, and Commentary

  Part of Early Christianity, p. 124-149, 2017.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Part of Studia Theologica, p. 1-2, 2018.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Part of Studia Theologica, p. 109-111, 2018.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  The Incapable Poet: Søren Kierkegaard's Fear and Trembling and Theodor W. Adorno's Critique of Poetic Philosophy

  Part of Literature and Theology, p. 50-68, 2019.

  Open access
 • Article, book review

  Martinson, Mattias

  Vart tog Gud vägen?

  Part of Signum, p. 60-63, 2018.

 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Christ, Grace and Community

  Part of Matters of Faith and Love, 2018.

 • Article in journal

  Hall, Christine

  Editors' Preface

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 1-3, 2018.

 • Article in journal

  Andersson, Helen

  Filosofi och en viftande svans

  Part of Religion & Livsfrågor, 2019.

 • Article in journal

  Sørensen, Torgeir; la Cour, Peter; Danbolt, Lars Johan; Stifoss-Hanssen, Hans et al.

  The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire in the Norwegian Context: Relations to Mental Health, Quality of Life, and Self-Efficacy

  Part of The international journal for the psychology of religion, p. 32-45, 2019.

 • Article in journal

  Lundmark, Evelina; LeDrew, Stephen

  Unorganized atheism and the secular movement: reddit as a site for studying 'lived atheism'

  Part of Social Compass, p. 112-129, 2019.

 • Article in journal

  Kelhoffer, James Anthony

  How Did Second Clement Originally End?: A Study of 2 Clement 19–20 and the Imitation of Both First and Second Clement

  Part of Early Christianity, p. 432-483, 2018.

 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  Panentheism and its neighbors

  Part of International journal for philosophy of religion, p. 23-41, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Scientism and its rivals

  Part of Scientism, p. 57-82, 2018.

 • Chapter in book

  DeMarinis, Valerie

  Mental Health Diagnosis: Is it relative or universal in relation to culture?

  Part of Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, p. 101-121, 2018.

 • Chapter in book

  DeMarinis, Valerie

  Public mental health promotion in a public health paradigm as a framework for countering violent extremism

  Part of Violent Extremism in the 21st century, p. 271-281, 2018.

 • Article, book review

  Winell, Anneli

  Review of: Peik Ingman, Terhi Utriainen, Tuija Hovi, and Måns Broo (eds): The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate

  Part of Temenos, p. 219-221, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Music as Secularized Prayer: On Adorno's Benjaminian Understanding of Music and its Language-Character

  Part of COMPARATIVE AND CONTINENTAL PHILOSOPHY, p. 205-220, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Vik, Hanne Hagtvedt; Jensen, Steven L. B.; Lindkvist, Linde; Strang, Johan

  Histories of Human Rights in the Nordic Countries

  Part of Nordic Journal of Human Rights, p. 189-201, 2018.

 • Article in journal

  Lindkvist, Linde

  Rights for the World's Children: Radda Barnen and the Making of the UN Convention on the Rights of the Child

  Part of Nordic Journal of Human Rights, p. 287-303, 2018.

 • Article in journal

  Mattila, Raija; Illman, Ruth

  Transformations of identity and space in the Middle East and North Africa

  Part of Approaching Religion, p. 1-2, 2018.

 • Article in journal

  Ahmadi, Feresteh; Cetrez, Önver; Erbil, Pelin; Ahmadi, Nader

  A Survey Study Among Cancer Patients in Turkey: Meaning-Making Coping

  Part of Illness, crisis and loss, p. 1-21, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Ahmadi, Fereshteh; Erbil, Pelin; Ahmadi, Nader; Cetrez, Önver A.

  Religion, Culture and Meaning-Making Coping: A Study Among Cancer Patients in Turkey

  Part of Journal of religion and health, p. 1115-1124, 2019.

  Open access
 • Chapter in book

  Cetrez, Önver

  The Psychological Legacy of the Sayfo: An Intergenerational Transmission of Fear and Distrust

  Part of Let them not return: Sayfo, 2017.

 • Chapter in book

  Namli, Elena; Lindkvist, Linde

  Human Vulnerability and Vulnerable Rights: On Children’s Rights and Asylum Politics in Sweden

  Part of Unaccompanied Migrant Children, p. 121-137, 2018.

 • Chapter in book

  Breskaya, Olga; Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders; Rogobete, Silviu

  Religion, Trust in Institutions and Attitudes toward Abortion: A comparison of Lutheran and Orthodox countries

  Part of Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and its Limitations, p. 271-300, 2019.

 • Chapter in book

  Bäckström, Anders

  Vår tids samhällsförändringar kräver historisk nystart för forskningen

  Part of Synas, höras eller förtigas, p. 47-53, 2018.

 • Chapter in book

  Berglund, Carl Johan

  Interpreting Readers: The Role of Greco-Roman Education in Early Inter­preta­tion of New Testament Writings

  Part of Scriptural Interpretation at the Interface between Education and Religion, p. 204-247, 2018.

 • Article, book review

  Berglund, Carl Johan

  Review of John R. L. Moxon, Peter’s Halakhic Nightmare: The “Animal” Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective. WUNT II/432. (Tübingen: Mohr Siebeck 2017)

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 278-281, 2018.

  Open access
 • Article, book review

  Malm Lindberg, Ingrid

  God and the meanings of life: what God could and couldn't do to make our lives more meaningful

  Part of Religious Studies Review, p. 322-323, 2018.

 • Article in journal

  Edgardh Beckman, Ninna

  Mer än  handling: diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 80-83, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Eidevall, Göran

  Reciprocity and the Risk of Rejection: Debate over Sacrifice in the Hebrew Bible

  Part of Religions, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Edgardh Beckman, Ninna

  Liturgin och kyrkornas enhet

  Part of Kristen gudstjänst -, p. 271-286, 2018.

 • Chapter in book

  Edgardh Beckman, Ninna

  Where we belong: Family as an Overlooked Interspace in the Passing On of Christian Tradition in Twenty-First Century Sweden

  Part of What Really Matters, p. 138-156, 2018.

 • Chapter in book

  Edgardh Beckman, Ninna

  Förord

  Part of Den liturgiska människan, p. 7-12, 2018.

 • Article in journal

  Bäckström, Anders

  Leder religionens renässans till utvecklad välfärd?

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 266-269, 2018.

 • Article in journal

  Lönngren, Ann-Sofie; Adomnicai, Diana-Petronela; Eddebo, Johan; Grahn, Lisa et al.

  Rapport från konferensen Borders and bridges. Nordic nationalisms and transationalisms: Scandinavian studies, UC Berkeley, 9-10 mars, 2018

  Part of Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, p. 34-37, 2018.

 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Kommentar till CA Art. 1-4

  Part of Augsburgska bekännelsen, p. 175-195, 2018.

 • Doctoral thesis, monograph

  Lundmark, Evelina

  “This is the Face of an Atheist”: Performing Private Truths in Precarious Publics

  Open access
 • Collection (editor)

  Wassén, Cecilia; Crawford, Sidnie White

  Apocalyptic Thinking in Early Judaism: Engaging with John Collins’ The Apocalyptic Imagination

  2018.

 • Article in journal

  Kelhoffer, James Anthony

  Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part Two)

  Part of Vigiliae christianae (Print), p. 353-368, 2018.

 • Chapter in book

  Lundmark, Evelina; Linderman, Alf

  Vår Lösen i ljuset av nedslag i andra tidningar: om tiden med Ann-Marie Thunberg som redaktör

  Part of Ann-Marie Thunberg, p. 335-366, 2015.

 • Chapter in book

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Addressing Existential Issues through the Eyes of Swedish Religious Education Teachers

  Part of Challenging Life, p. 83-100, 2018.

 • Article in journal

  Norelius, Per-Johan

  Crossing the waters of darkness: Solar Imagery in the Mythology of the Aśvins

  Part of Zeitschrift für Indologie und Südasienstudien, p. 185-213, 2017.

 • Chapter in book

  Fazlhashemi, Mohammad

  Teologiska föreställningar för och emot yttrandefrihet i muslimsk kontext

  Part of Opinionsfrihet och religion, p. 45-62, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Namli, Elena

  Critique of Human Rights Universalism

  Part of Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, p. 123-140, 2018.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Guds vänner och fiender: Ideologi och identitetskonstruktion i Psaltaren och Jesajaboken

  Part of "Må de nu förklara ...", p. 51-66, 2018.

 • Doctoral thesis, monograph

  Schumann, Åsa

  Vilken mening!?: En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Nahlbom, Yukako

  Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering: Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Open access
 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Introduction:: Engaging Relativism and Post-Truth

  Part of Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, p. 1-17, 2018.

 • Collection (editor)

  Zackariasson, Ulf; Stenmark, Mikael; Fuller, Steve

  Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges

  2018.

 • Article, book review

  Lövheim, Mia

  Andrew McKinnon and Marta Trzebiatowska: Sociological Theory and the Question of Religion. Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 91-93, 2017.

 • Article, book review

  Klingenberg, Maria

  Maria Zackariasson: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia [The Fellowship. Participation, Identity and Religiosity amongst Youth in Equmenia]

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 88-90, 2017.

 • Article, book review

  Lövheim, Mia

  Abby Day, 2017.: The Religious Lives of Older Laywomen. The Last Active Anglican Generation

  Part of Nordic Journal of Religion and Society, p. 81-83, 2018.

 • Article in journal

  Larsson, Gunilla

  Ett par utspända stockbåtar från Roslagen

  Part of Rospiggen, 2009.

  Open access
 • Article in journal

  Larsson, Gunilla

  Kvinnor till sjöss under vikingatid

  Part of Rospiggen, 2010.

  Open access
 • Chapter in book

  Larsson, Gunilla

  Contacts between Scandinavia and the Caucasus in Viking Age

  Part of Between East and West, p. 49-61, 2013.

  Open access
 • Chapter in book

  Larsson, Gunilla

  Ingvar the Fartravellers journey: historical and archaeological sources

  Part of Between East and West, p. 36-48, 2013.

  Open access
 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  Forest Sámi cultural heritage and history.

  2018.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Relativism as a Challenge to Religion: Christianity, Truth and the "Dictatorship of Relativism"

  Part of Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, p. 177-197, 2018.

 • Collection (editor)

  Stenmark, Mikael; Fuller, Steve; Zackariasson, Ulf

  Relativism and post-truth in contemporary society: Possibilities and Challanges

  2018.

 • Chapter in book

  Larsson, Gunilla

  Birka och båtsymbolen.

  Part of Birka nu., p. 151-172, 2012.

  Open access
 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  Båtbyggeri och båtar bland samer

  Part of Bottnisk Kontakt XIX, 2018.

 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  Decolonizing history:: making the invisible visible

  Part of Decolonizing North, p. 28-40, 2018.

 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  Samisk handelssjöfart i tidigmodern tid

  Part of Bottnisk Kontakt XIX, 2018.

 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  The Boat as a Symbol in a Changing Society

  Part of Dying Gods - religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation., p. 211-222-, 2015.

 • Conference paper

  Larsson, Gunilla

  Social Darwinistic Ideas in 21st Century Education.: The Invisibilisation of Sámi history

  2017.

 • Article in journal

  Larsson, Gunilla

  Maritime aspects on a communication route

  Part of Situne Dei, 2009.

 • Chapter in book

  Larsson, Gunilla

  Aspekter på båtar och sjöfart bland samer

  Part of Tjop tjop! :, 2015.

 • Article in journal

  Larsson, Ernils

  Nationalismen på frammarsch i Japan

  Part of Svenska dagbladet, 2016.

 • Doctoral thesis, monograph

  Habib Zeiler, Johannes

  Crafting Lutheran Pastors in Tanzania: Perceptions of Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Ohlsson, Johanna

  On the Ethics of External States in Peacebuilding: A Critical Study of Justification

  Open access
 • Article in journal

  Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Part of BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Om gudstrons rimlighet – och hur hållbart är alternativet?

  Part of Gudstro, p. 15-33, 2018.

 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  Is Belief in God a (Scientific) Hypothesis?

  Part of Revista Brasileira de Filosofia da Religiao, p. 22-36, 2017.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 15-37, 2018.

 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  Scientism, humaniora och vetandets gränser

  Part of Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsalas årsbok, p. 55-69, 2017.

 • Article in journal

  Cetrez, Önver; Balkir, Nazli

  Resilience and Mental Health Risks among Syrian Refugees in Europe: A Cultural Perspective

  Part of ACTA PSYCHOPATHOLOGICA, p. 1-4, 2017.

 • Chapter in book

  Eidevall, Göran

  Amos i kommentarens form

  Part of Ordet är dig mycket nära, p. 147-157, 2018.

 • Chapter in book

  Skogholt, Christoffer

  Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 251-272, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Hedenborg White, Manon; Gregorius, Fredrik

  The Scythe and the Pentagram: Santa Muerte from Folk Catholicism to Occultism

  Part of Religions, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Hallonsten, Simon

  "No More Buzz": A Qualitative Study of the Current Response to HIV in the Anglican Church in the Western Cape, South Africa

  Part of Journal of religion and health, p. 1201-1211, 2017.

  Open access
 • Chapter in book

  Fallberg Sundmark, Stina

  Materiella perspektiv på gudstjänsten

  Part of Kristen gudstjänst, p. 241-254, 2018.

 • Collection (editor)

  Fallberg Sundmark, Stina

  Kristen gudstjänst: En introduktion

  2018.

 • Doctoral thesis, monograph

  Pleijel, Richard

  Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet

  Open access
 • Article in journal

  Roos, Lena

  Cross-dressing among medieval Ashkenazi Jews: Confirming challenged group borders

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 4-22, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Spjut, Petter

  The Counterfeit Spirit and the Concept of Fate in the Apocryphon of John : An Analysis of the Narrative Structure in NH II 20:9-21:12 and NH II 27:33-28:32

  Part of Religion in the Roman Empire, p. 90-104, 2018.

 • Chapter in book

  Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape

  Planning Public Debate: Beyond Entrenched Controversies About Islam

  Part of Contesting Religion, p. 117-134, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Beijer, Ulla; Birath, Christina Scheffel; DeMarinis, Valerie; af Klinteberg, Britt

  Facets of Male Violence Against Women With Substance Abuse Problems: Women With a Residence and Homeless Women

  Part of Journal of Interpersonal Violence, p. 1391-1411, 2018.

 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Att arbeta pragmatiskt: Vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 49-63, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Att tänka med det förflutna

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 85-101, 2018.

  Open access
 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] An Q. Tran, Gods, Heroes, and Ancestors: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Jens Holger Schjørring & Norman A. Hjelm (red.) samt Kevin Ward (medredaktör för vol. III). History of Global Christianity, 3 vols.

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Jane Samson, Race and Redemption: British Missionaries Encounter Pacific Peoples, 1797‒1920

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Article, book review

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Moshe Sluhovsky, Becoming a New Self: Practices of Belief in Early Modern Catholicism

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Jensdotter, Linnea

  Contradicting Ideals: Islam on Swedish Public Service Radio

  Part of Contesting Religion., p. 135-152, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon; Herbert, David; Lundby, Knut et al.

  Attitudes: Tendencies and Variations

  Part of Contesting Religion, p. 33-50, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Lövheim, Mia; Lied, Ingeborg Liv

  Approaching Contested Religion

  Part of Contesting Religion., p. 65-80, 2018.

  Open access
 • Article, book review

  Zeiler, Johannes

  Alberto L. García and John A. Nunes. Wittenberg Meets the World: Reimagining the Reformation at the Margins

  Part of Studies in World Christianity, p. 85-86, 2018.

 • Article, book review

  Loder-Neuhold, Rebecca

  Pushing Boundaries: New Zealand Protestants and Overseas Missions 1827-1939

  Part of Journal of Pacific History, p. 259-260, 2017.

  Open access
 • Chapter in book

  Lövheim, Mia

  Media and religion: – bridging ‘incompatible agendas’

  Part of Foundations and futures in the sociology of religion, 2018.

 • Article, book review

  Carlsson, Carl Henrik

  Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia: Review of Cecilie Felicia Stokholm Banke et al, En indvandringshistorie. Jøder i Danmark 400 år. English version: A Story of Immigration. Four Hundred Years of Jews in Denmark, trans. Virginia Laursen and Fran Hopenwasser.

  Part of Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, p. 79-82, 2018.

  Open access
 • Book

  Lundberg, Magnus; Craig, James W.

  Giuseppe Maria Abbate: The Italian American Celestial Messenger

  Uppsala University, Department of Theology, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Borgland, Jens Wilhelm

  Undetermined Matters: On the Use of Lay Witnesses in Buddhist Monastic Procedural Law

  Part of Buddhism, Law and Society, p. 1-56, 2018.

 • Chapter in book

  Ekstrand, Thomas

  Teodicéproblemet och Guds fördoldhet

  Part of Gudstro, p. 185-198, 2018.

 • Article in journal

  Kelhoffer, James Anthony

  Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part One)

  Part of Vigiliae christianae (Print), p. 142-164, 2018.

 • Chapter in book

  Namli, Elena

  Orthodox Theology, Politics, and Power

  Part of Political Theologies in Orthodox Christianity, p. 265-282, 2017.

 • Article, book review

  Brodd, Sven-Erik

  Being Human, Being Church: the Significance of Theological Anthropology for Ecclesiology

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 203-205, 2017.

 • Article in journal

  Svalfors, Ulrika

  Ungdomars erfarenheter som resurs för hållbar utveckling: Om utbildning för hållbar utveckling och religionskunskapsämnet i gymnasieskolan

  Part of Prismet, p. 51-68, 2018.

 • Article in journal

  Svalfors, Ulrika

  Education for Sustainable Development and Multidimensional Implementation: A Study of Implementations of Sustainable Development in Education with the Curriculum of Upper Secondary School in Sweden as an Example

  Part of Discourse and Communication for Sustainable Development, p. 114-126, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Eddebo, Johan

  Babylon Will Be Found No More: On Affinities Between Christianity and Anarcho-Primitivism

  Part of Journal of Religion and Society, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Gardell, Mattias

  Urban Terror: The Case of Lone Wolf Peter Mangs

  Part of Terrorism and Political Violence, p. 793-811, 2018.

  Open access
 • Chapter in book

  Löfquist, Lars

  Virtue Ethics and Disasters

  Part of Basic Concepts and Normative Theories in Disaster Ethics, p. 203-215, 2018.

 • Article, book review

  Brodd, Sven-Erik

  Martin Luther, Renegade and Prophet by Lyndal Roper, and Martin Luther, Confessor of the Faith, by Robert Kolb

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 26-29, 2017.

 • Article, book review

  Brodd, Sven-Erik

  George Bell, Bishop of Chichester: Church, State, and Resistance in the Age of Dictatorship

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 156-158, 2016.

 • Chapter in book

  Andersson, Helen

  Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande

  Part of Filosofiska metoder i praktiken, p. 305-323, 2018.

 • Article in journal

  Brodd, Sven-Erik

  Impressions of the Church of Sweden: liberal and catholic with nuances of Lutheranism

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 133-155, 2017.

 • Conference paper

  Gustafsson, Daniel

  Luke's Rewriting of The Markan Melange of Christological Titles (Mark 8.27-33 Par.; 12.35-37 Par.; 14.55-64 Par.)

  Part of Luke's Literary Creativity, p. 185-207, 2016.

 • Article, book review

  Loder-Neuhold, Rebecca

  Book review - Trophies, Relics and Curios?: Missionary Heritage from Africa and the Pacific

  Part of Journal of Pacific History, p. 420-421, 2017.

 • Article in journal

  Eidevall, Göran

  Måltidsgemenskap och religion i antikens Israel och Juda

  Part of Religion och Bibel, p. 33-46, 2018.

 • Article, book review

  Roos, Lena

  Lättläst, roande men problematisk historieskrivning om korståg

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 55-55, 2018.

 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatism and the Origins of Religion

  Part of The Origins of Religion, p. 36-46, 2018.

 • Article, book review

  Kuhlin, Julia

  Review of: The Problem with Interreligious Dialogue: Plurality, Conflict and Elitism in Hindu-Christian-Muslim Relations, by Muthuraj Swamy. 2016, Bloomsbury Publishing. ISBN: 9781474256421

  Part of Studies in World Christianity, p. 187-188, 2017.

 • Conference paper

  Lantz, Natalie

  A guide for the perplexed A student's navigation through Jewish studies in Sweden

  Part of JEWISH STUDIES IN THE NORDIC COUNTRIES TODAY, p. 306-315, 2016.

 • Collection (editor)

  Stenmark, Mikael; Johannesson, Karin; Jonbäck, Francis; Zackariasson, Ulf

  Filosofiska metoder i praktiken

  2018.

  Open access
 • Article in journal

  Frøkedal, Hilde; Stifoss-Hanssen, Hans; Ruud, Torleif; DeMarinis, Valerie et al.

  Existential group practice run by mental healthcare chaplains in Norway: A nationwide cross-sectional study

  Part of Mental Health, Religion & Culture, p. 713-727, 2017.

 • Chapter in book

  Holmstrand, Jonas

  The Narratives of Jesus' Feeding of the Multitudes: Functions in Early Christian Literature

  Part of The Eucharist - Its Origins and Contexts, p. 355-388, 2017.

 • Article in journal

  Wassén, Cecilia

  Matregler bland judar och kristustroende vid vår tideräknings början

  Part of Religion och Bibel, p. 49-72, 2017.

 • Article in journal

  Leidenhag, Mikael

  Christian Materialism and the Quest for Human Personhood

  Part of Perichoresis. The Theological Journal of Emanuel University, p. 83-100, 2017.

  Open access
 • Chapter in book

  Ziebertz, Hans-Georg; Unser, Alexander; Döhnert, Susanne; Sjöborg, Anders

  The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards Human Rights

  Part of Religion, Education and Human Rights, p. 139-164, 2017.

 • Collection (editor)

  Roos, Lena; Nordenstorm, Leif

  Gudomligt gott: om religion och mat

  2017.

 • Article in journal

  Roos, Lena

  Inledning

  Part of Religion och Bibel, p. 7-15, 2017.

 • Article in journal

  Roos, Lena

  Challah i historia och samtid

  Part of Religion och Bibel, p. 123-135, 2017.

 • Book

  Cadavid Yani, Helwi M.

  A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour: The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776)

  Uppsala University, Department of Theology, 2018.

  Open access
 • Article in journal

  Brodd, Sven-Erik

  Chinese ecclesiology - post-denominationalism and the search for an ecclesiological language

  Part of International Journal for the Study of the Christian Church, p. 211-231, 2016.

 • Doctoral thesis, monograph

  Li, Oliver

  Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Open access
 • Chapter in book

  Cetrez, Önver

  Meaning-Making Activity through Media use: a Description of Value Studies in Turkey

  Part of Neo-Islamic Culture’s Influence on Recent Turkish Media, p. 27-42, 2017.

 • Article in journal

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  A Psychosocial, Spiritual, and Physical Health Study among Assyrian-Syrian Refugees in Istanbul: Cultivating Resilience in the Midst of Hardship

  Part of Middle East Journal of Refugee Studies, p. 227-255, 2017.

  Open access
 • Collection (editor)

  Avci, Artun; Cetrez, Önver; Kotaman, Asli

  Neo-Islamic Cultures Influence on Recent Turkish Media

  2017.

 • Collection (editor)

  Chemin, Eduardo; Cetrez, Önver; Korkut, Umut; Chatty, Dawn

  Past and Present Amongst Refugees in the Eastern Mediterranean: Conceptual and Methodological Challenges in the Study of Forced Migration

  2017.

 • Article in journal

  Eidevall, Göran

  80 år senare: Exegetiska sällskapet, SEÅ och de exegetiska dagarna - tal vid exegetiska sällskapets 80-årsjubileum

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 1-5, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Hedlund, Simon

  Who Are the αρσενοκοῖται, and why Does Paul Condemn them (1 Cor 6:9)?

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 116-153, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Spjut, Petter

  Polemisk etikett eller saklig beteckning?: En studie av svenskspråkiga opinionsbildares användning av termen "gnosticism" och dess implikationer för bibelvetenskaplig och kyrkohistorisk forskning

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 76-115, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Kelhoffer, James A.

  A Diverse Academy Recognizes No Boundaries for Critical Inquiry and Debate: A Rejoinder to Anders Gerdmar

  Part of Svensk Exegetisk Årsbok, p. 210-222, 2017.

  Open access
 • Chapter in book

  Sundman, Per

  Respecting the Integrity of Life and the Good of Self-Direction

  Part of Responsibility and the Enhancement of Life, 2017.

 • Chapter in book

  Lundby, Knut; Reintoft Christensen, Henrik; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati et al.

  Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization

  Part of Religious Complexity in the Public Sphere, p. 137-191, 2018.

 • Article in journal

  Lövheim, Mia

  Religion, Mediatization and ‘Complementary learning processes’ in Swedish Editorials

  Part of Journal of Religion in Europe, p. 366-383, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon

  Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes to Islam in Scandinavia

  Part of Journal of Religion in Europe, p. 437-456, 2017.

  Open access
 • Article in journal

  Aune, Kristin; Lövheim, Mia; Giorgi, Alberta; Toldy, Teresa et al.

  Is secularism bad for women?: La laïcité nuit-elle aux femmes?

  Part of Social Compass, p. 1-32, 2017.

 • Article, book review

  Martinson, Mattias

  Tomma ord om sekularisering och inkarnation

  Part of Kristen humanism 2018, p. 138-141, 2017.

 • Article in journal

  Kuhlin, Julia

  “I Do Not Think I Could be a Christian on My Own”: Lived Religion among Swedish Pentecostal Women

  Part of Pneuma, p. 482-503, 2017.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Mattias Martinson svarar Göran Larsson

  Part of Tidskriften Respons, p. 13-13, 2017.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Reformationens ansikten: Några alternativa teckningar av reformationens skeenden och teologiska förgrundsgestalter

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 17-31, 2017.

 • Article in journal

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Part of Studia Theologica, p. 99-99, 2017.

 • Chapter in book

  Zackariasson, Ulf

  Sekulär upplysning

  Part of Var inte rädd, p. 141-142, 2017.

 • Article in journal

  Bengtsson, Håkan

  Paulus inom judendomen.

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 366-369, 2017.

 • Chapter in book

  Lööw, Heléne; Gardell, Mattias; Mikael, Grundberg Dahlberg

  I gränslandet – symbiosen mellan det organiseradeoch oorganiserade

  Part of Den ensamme terroristen?, 2017.

 • Book

  Poljarevic, Emin; della Porta, Donatella; Hidde Donker, Teije; Hall, Bogumila et al.

  Social Movements and Civil Wars: When Protests for Democratization Fail

  Routledge, 2017.

 • Article in journal

  Poljarevic, Emin

  The Power of Elective Affinities in Contemporary Salafism

  Part of The Muslim World, p. 474-500, 2016.

 • Chapter in book

  Poljarevic, Emin

  The Ambiguity of Citizenship in Contemporary Salafism

  Part of The Crisis of Citizenship in the Arab World, p. 338-374, 2017.

 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Good and Bad Angels in the Construction of Identity in the Qumran Movement

  Part of Gottesdienst und Engel Im Antiken Judentum Und Fruhen Christentum, p. 71-97, 2017.

 • Collection (editor)

  Wassén, Cecilia; Isaksson, Bo; Norin, Stig; Winninge, Mikael et al.

  Dödahavsrullarna: Svensk översättning

  2017.

 • Chapter in book

  Wassén, Cecilia

  Common Meals in the Qumran Movement with Special Attention to Purity Regulations

  Part of The Eucharist – Its Origins and Contexts, p. 77-100, 2017.

 • Chapter in book

  Stenmark, Mikael

  Naturalism versus Theism: What is at stake?

  Part of A 21st Century Debate on Science and Religion, p. 36-51, 2017.

 • Article in journal

  Stenmark, Mikael

  The Future of the Science-Religion Dialogue and the Danger of Scientism

  Part of Quaerentibus: Teologia y Ciencia, p. 113-123, 2017.

 • Article in journal

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Part of Journal of The European Society of Women in Theological Research, p. 67-80, 2017.

 • Article, book review

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Part of Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, p. 428-430, 2017.

 • Chapter in book

  Bengtsson, Håkan

  Religious Claims: History and Politics at the Temple Mount/al-Aqsa in Jerusalem

  Part of Mending the World, p. 282-296, 2017.

 • Article in journal

  Bengtsson, Håkan

  Kristna och judar om Paulus

  Part of Svensk kyrkotidning, p. 333-337, 2017.

 • Chapter in book

  Berglund, Carl Johan

  Evaluating Quotations in Ancient Greek Literature: The Case of Heracleon’s hypomnēmata

  Part of Shadowy Characters and Fragmentary Evidence, p. 201-231, 2017.

 • Article in journal

  Fazlhashemi, Mohammad

  Faith-Based Welfare Practice: Reflections from thePerspective of Islamic Theology

  Part of Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, p. 119-137, 2017.

  Open access