Studentuppsatser

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svan Edelsvärd, Merja

  Eskatologiska bilder i Kristian Gidlunds bogg: När döden tar plats i livet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Christensson, Victoria

  Civil society and peace - a holy relationship?: A case study on the role of faith-based organizations in peacebuilding and their promotion of human rights in Colombia.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Borssén, Daniel

  Själsliga möten i trygga rum: En religionspsykologisk studie på själavårdsrummet utifrån prästers erfarenheter

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sällström, Helena

  Debatten kring Lugnetkyrkan: En undersökning av föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Evertsson-Jogfors, Mattias

  Trons grund(er): En jämförande analys av C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Aslan, Melina

  Etik och moral i religionskunskapen: En analys av läroböcker för religionskunskap 1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Norrby, Malin

  Text utan kontext: en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sund, Vendela

  Stormor i Dalom: Margaretha Hansdotter: En historiografisk studie av beskrivningar av en prostinna på 1600-talet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fors, Axel

  Populärkultur, religion och coping: En religionspsykologisk analys av Home Box Office (HBO) The Leftovers

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saveman, Rasmus

  Religion och sexualitet i skolan: En analys av läroböcker för religionskunskap 1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sollner, Fredrik

  I dialog med skapelsen: En empirisk studie av religionsdialog och ekumenik bland teologistudenter i Sri Lanka

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hedin, Christina

  Höra, göra, beröra: En studie om förståelser av mening med en symbolhandling

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oreland, Sofia

  Hopp som dygd och kraft.: En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hed, Isabelle

  ”Nu är det mullornas tur att darra”: kampanjen #WhiteWednesdays som medialiserad subaltern counterpublic

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ericsson, Carl Eric

  ”Inte heller jag dömer dig”: En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Björkegren, Johan

  I Reconquistans anda: En kritisk diskursanalys av VOX

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Knutsson, Simon

  Teologisk normativitet - en vetenskaplig synd?: En komparativ analys angående acceptabel normativitet inom akademisk teologi

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Malmsten, Majja

  Traditionell kvinna i medial dräkt: En studie av samtida mediamaterial om haredi-kvinnans roller inom judendomen samt hur skildringarna korrelerar med Halacha.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nikita, Malov

  Rysslands andra dop

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Krstic, Katarina

  Judiska perspektiv på omskärelse: En studie om religiös omskärelse i relation till judisk identitet.

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pålsson, Veronica

  Svenska kyrkan - en politisk aktör?: En argumentationsanalys av 2000-talets mediedebatt utifrån Martin Luthers tvåregementslära

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Frisk, Lars

  Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidning 2014-2019

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundkvist, Annica

  När får jag kyssa din hand?: Några röster om att vara Kaldeisk-katolsk och Syrisk-ortodox utlandskyrka i Södertälje 2019.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hemgård, Linnéa

  Det ljus som tänts: En ecklesiologisk studie av uppropet #vardeljus

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Browne, Alexander

  An Automated Digital Analysis of Depictions of Child Maltreatment in Ancient Roman Writings

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kvarnbrink, Ida

  #Bathshebatoo: – en studie av 2 Samuelboken 11:1-5 i ljuset av vår tids syn på sexuella övergrepp

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindahl, Julia

  Shaping social and political identity: A critical discourse anlysis of the Bharatiya Janta Party

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uusisilta, Matias

  The Sultanate of Oman as a Venue for Inter-faith Dialogue and Intercultural Immersion: A Case-Study on Christian Semester Abroad Students living in a Muslim Context

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Alking, Alaa

  CHILD MARRIAGE PRACTICES IN THE SYRIAN REFUGEE CAMPS

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eriksson, Beatrice

  WAR AND FAITH - COPING STRATEGIES AMONG CHRISTIANS SURVIVING ISIS IN NORTHERN IRAQ

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Einarsson, Ewa

  What about the Rohingya?: A study searching for power relations in different levels of society.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boisse-Despiaux, Mathilde

  “Old” and “new” minorities in Europe: A comparison of two rights regimes

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edefors, Elias

  Kollektiva sår - Traumaperspektiv på Amos och Hosea: En undersökning i hur trauma och krig har påverkat texterna i Amos 5:1-17 och Hosea 11:1-11

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eksmyr, Maria

  Barn, inte soldat.: En studie om icke-statlig väpnade grupper ansvar och skyldighet i inom-statlig konflikt

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Miloradovic, Jovana

  Temporära migrationslösningar och mänskliga rättigheter: En kritisk granskning av EU:s flyktingpolitik

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rubnell Spolander, Rita

  Between given and created value: Finding new grounds for justifying human rights

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Emrick, Rebecca

  EU-Morocco Cultural Relations: A Study on Cultural Policies Between the EU and Morocco

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Valdés, Camila

  Karavanen från Centralamerika: Diskursens makt över identitetsskapandet och de mänskliga rättigheternas implementering

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Barzani, Sogend

  Medical age assessments and the critique - from a human rights perspective

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wenzer, Amanda

  (O)frivilligt återvändande: I skärningspunkten mellan effektivitet och humanitet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lankinen, Jutta

  Experiential learning in Erasmus: Qualitative study about students completing two Erasmus exchanges

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Muhammed, Maha

  Martyrs of God, Women of Hell: A Thematic-Computational Text Analysis On The Framing of Female Perpetrators of Political Violence

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  LEE, MINYOUNG

  More than Education

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nicolaisen, Viktoria

  The systematic use of sexual violence in genocide: Understanding why women are being targeted using the cases of Rwanda and the former Yugoslavia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ragucci, Roberta

  EU-Japan Cooperation in Human Rights:Myanmar/Burma case-study

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Renkema, Anne-Roos

  Learning the Second World War: a comparison of history textbooks in the Netherlands and Sweden

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hermet, Béline Yaëlle

  Multilingualism, Plurilingualism and Language Acquisition: Case Study of the Erasmus Mundus Master in Euroculture.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hogg, Jonny

  DANGEROUS TIMES, DANGEROUS PLACES: HOW POLITICS IMPACTS HUMANITARIAN WORKER SECURITY IN DR CONGO

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lutsenko, Sergey

  National Unity Day and the Abuse of Historical Narratives in Post- Soviet Russia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Papaioannou, Andreas

  Humanitarian Values on Trial: Legal Cases relating to Humanitarian Protection at the Migration Court in Stockholm

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olliger, Juliane

  Improving Health Related Quality of Life of Migrants Living in Sweden: - from Theory to Practice

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Soubeyran, Mathilde

  The European Dimension in foreign language teaching in France: Foreign languages in elementary school and European programmes

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Randgard, Tom

  Förnyelse i kontinuitet: En kyrkorättslig och ecklesiologisk analys av framväxten av Svenska kyrkans kyrkoordnings bestämmelse av församlingens grundläggande uppgift

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wijnstra, Annick

  A Changing Narrative: The Dutch and British Print Media and its Portrayal of the European Union.

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anderson, Pia

  En  modell för hållbara inköp: Hur bör inköpare granska sina leverantörer för att nå de globala målen?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stuart-Taylor, Virginia

  Amidst uncertainty and othering, EU citizens in search of belonging: The impact of Brexit on migrant identity and significant life-course decisions

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pfeiffer, Fabian Alexander

  The Integration of Religion and Spirituality by Humanitarian Organisations in Indonesia: A Qualitative Case Study on the Provision of MHPSS after Disaster

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Monier, Nora

  Den religiösa friskolan och de mänskliga rättigheterna.: En studie om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Brinkman, Iris

  Transnational European University Networks on Sustainable Development

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mehlhorn, Marina

  Understanding, Communicating and Negotiating Jewish Culture in 21st Century Europe:The Case of the Jewish Culture Festival in Kraków

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Loman, Arnaud

  Improving Knowledge in a Prison without Walls: Analysing the effectiveness of the mine risk education activities of [organisation X] in Syria

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Geiselmann, Katharina

  National Memory Regimes in a Transnational Europe: Re-Shaping Public Holocaust Commemoration in Austria and Germany

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Desbuleux-Rettel, Juliette

  Prostitution/ Sex work in Sweden and Germany: A Study of Former Research

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sjöberg, Lena

  Profet eller samverkanspart?: Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hjalmarsson, Sara

  Ungdomsmål: Om ideal för baptistisk ungdom i Sverige under 1920-talet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahlund, Veronica

  Hur såg israeliterna på invandraren?: En studie av Moseböckernas lagtexter genom det hebreiska ordet ger.

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mešić, Sabina

  Cultural narratives of the law in Las elegidas and The Girl Who Played with Fire: Empowerment as the fourth pillar of combating sex trafficking

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Piersma, Linda

  Between structure and agency: The externalization and internalization process of the Euro-African border

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  BUTTAFOCO, Oona Arlene

  Emerging Solutions for the Improvement of Food Traceability in the EU: Examining the Use of Blockchain Technology for Tracing Extra Virgin Olive Oil (EVOO)

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vahlund, Stina

  Maria Magdalena som karaktär: En jämförelse utifrån en feministisk synvinkel om hennes roll i två evangelier.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stadler, Mara

  Gender and Cash - Promoting Gender Equality and Women’s Empowerment through Cash-Based Programming in Humanitarian Aid: An analysis about cash-based interventions’ potential to reduce intimate partner violence in emergency relief efforts

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Link, Susanne

  The bittersweet taste of Mexico’s Green Gold  – A cross-country study on the development and the awareness of sustainable avocados

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindgren, Emmy

  En måltid att minnas?: En historisk-kritisk studie av historiciteten i den sista måltiden.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Consenheim, Emma

  Divided in Diversity? : A Critical Study of Identity Construction in Wales and the Effects of European Integration

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Falk, Susanne

  "A Jerusalemite Armenian. That's a thing of its own": A Case Study about Identity, Agency and Structure among Armenian women

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Große, Tobias Max

  Challenges for Survivors of Anti-Personnel Mines in Post-Conflict Vista Hermosa, Colombia: Resilience, a Way for Improvement?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Descamps, Clara

  EU-LAC interregional cooperation on climate mitigation: Case study of EUROCLIMA

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Matheson, Giorgia

  The rights and experiences of LGBTI refugees in Europe: a comparative study of procedures and practices in Italy and Sweden

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundkvist, Annica

  ”Men - var är vår Jesus?”: Mötet mellan kyrkotraditioner i S:ta Ragnhilds kyrka i Södertälje

  2017.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ödman, Bengt

  Galaterbrevet 6:6: Vem ska dela vad?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Koleva, Zhivka

  Magi, mystik och hälsoriter i teken: Mediarepresentationer av alevism i Bulgarien

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Södergren Wall, Emma

  Building Peace from Within: Perspectives of Syrian Youth

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  van Nunen, Elise

  Clowning in Zones of Crisis: Treating Laughter as a Serious Matter: An Exploratory Study on Humanitarian Clowns in the Humanitarian Field

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Chaussende, Pauline

  Sustainable Tourism and Public Policy in Europe: A Case Study of the Regional Nature Park of Auvergne Volcanoes, France

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Begemann, Jonas

  European External Border Management and its Narratives: Aspects of Dominance and Neocolonialism in European Foreign Policy during the “Refugee Crisis”

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Moquette, Philene

  What about Men?: The gendered hierarchy of vulnerability in humanitarian aid

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kirschbaum, Lisa Christina

  The illegal targeting of healthcare in the Yemen armed conflict: A quantitative and qualitative content analysis of the experiences of humanitarian actors and the Yemeni population

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anderson, Avery

  Interrogating the Cityscape and Exclusion:Insights on Urban Humanitarianism from a Resilience Perspective

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  de Rechteren van Hemert, Quirine

  Uzbekistan opening up after years of isolation: an impetus for the rebirth of regional integration in Central Asia?

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Carlsén, Therese

  Truly reconciled or latent enemies?: – A comparison of the political reconciliation processes of Bosnia-Herzegovina and Rwanda

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hansson, Alfred

  Culture and Gender Appropriate Responses in Child Friendly Spaces: An Ecological Comparative Analysis of Guidelines and Manuals

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jarmusch, Carolin

  Part-time Humanitarians: International volunteers in the humanitarian response to the 'European refugee crisis' in Greece

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hostetter, Loic

  Forecast-based Humanitarian Action and Conflict: Promises and pitfalls of planning for anticipatory humanitarian response to armed conflict

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sheppard, Anna Victoria

  The nexus between child protection and gender-based violence programming; the impact for displaced adolescent girls in Jordan

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Casini, Maria Giulia

  Menstrual Hygiene Management in Moria Refugee Camp: An investigation of menstrual hygiene practices, women's wellbeing and wash services in and around Moria camp in Lesvos, Greece

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kalita, Lidia

  System error: Issues in humanitarian responses to early warning information for famine

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Medendorp, Angela

  Music Moves Europe: The Effects of EU Music Policy on European Identity Formation in Europe’s Music Sector

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vasquez, Victoria

  Korsfästelsen som en paradoxal nobel död?: En jämförelse mellan antika framställningar av nobel död och Markusevangeliets passionsberättelse (14:32-15:39)

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Forsell, Gustaf

  Vita protestanter, brinnande kors: Ku Klux Klan, pan-protestantism och myten om Amerika

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Juckenack, Astrid

  Making and Unmaking a Hero: Aung San Suu Kyi in the News Media

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mattsson, Henrik

  Relationell teologi ur tre perspektiv - en jämförande analys

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Daniel, Kate

  Swedish Media Portrayals of Western Recruits to the Islamic State

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dybkjaer-Andersson, Andreas

  RELIGION, CONFLICT AND CONFLICTING VIEWS ON THE RELIGIOUS "OTHER" IN MYANMAR

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edvinsson, Berit

  I only want to be human: Disembarkation platforms for refugees - not concentration camps

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahlsén, Nils

  BEATA MARIA/DEA VULTS!: En studie i bruket av Maria som symbol för heligt krig från korstågen till belägringen av Wien.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kramer, Silvia

  “The choice of a place is never random”: Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kehr, Dirk

  Work, Social Enterprise and Mental Health Promotion: A psychology of religious analysis of work as a mental health promotion activity

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mezger, Carlotta

  „Islam does not belong to Germany.” A proxy debate for an insecure national identity? An analysis of a controversial German discourse and its underlying reasons.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åklundh, Cecilia

  Barnpsalm, text och frälsning: En tillbakablick

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smith, Sabrina

  APRÈS NOUS, LE DÉLUGE: Conservative media's xenophobic storytelling in the United Kingdom, USA and France

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Whitehead, James

  What were the major motivating factors for foreign fighters on both sides of the Islamic State conflict?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khalid, Zhwan

  Tillfälligt ovälkommen: Om begränsningar av asylrätten

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Söder, Julia

  Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle: En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jansson, Emma

  Konturen av ett kors: Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Huusko, Hannes

  "En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva.": En komparativ studie av Svenska kyrkans och Humanisternas begravningsritual

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundén, Hanna

  ἡ γλῶσσα i Jakobsbrevet: En analys av tungans funktion och relevansen av judisk vishetstradition och hellenistisk filosofi för tolkning av perikopen Jak 3:1-12

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Larsson, Louise

  Men var och en har fått sin nådegåva från Gud: En studie av Korinthierbrevet 7:1–11  

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Aminder, Matilda

  ”Så tycktes det mig efteråt.”: En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundbrink, Therése

  "How is the Turkish Government addressing the low number of Syrian refugee children attending primary and secondary education in Turkey?”

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svensson, Anne

  Soaring over the dividing wall

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kjaergaard, Fabian

  Terror, religion och radikalisering - exempel på bakomliggande riskfaktorer i förbrytarnas psyke och tidigare liv.: - En kvalitativ studie med utgångspunkt i Lewis R. Rambos omvändelseteori.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abbevik, Anna

  Religion och Liv?: En studie om hur det kristna livet presenteras i läromedel

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karlsson, Linda

  "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa": - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nordgren, Max

  You need Trump as much as Trump says you do: En kvalitativ fallstudie av Donald Trumps relation till evangeliska ledare under presidentvalet 2016

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonasson, Elin

  ”Min första mil – en runda i regn med stort lyckorus efteråt”: En kvalitativ studie med syftet att undersöka begreppet ”sekulär helighet” i tre svenska träningsbloggar

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jönsson, Svarf Ingrid Elisabeth

  Till vilket pris?: En komparativ studie av människosyner i svensk och nederländsk lagstiftning gällande prostitution

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Emily

  Glömskans boja är tillfällig: En jämförande analys av framställningar av Maria från Magdala i kanoniska och utom-kanoniska texter från det första och andra århundradet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fornander Rosell, Lucas

  Skulden från paradiset: Arvsyndslärans utmaningar i nutida världsbild

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Marie

  Johannes Scottus Eriugena om skapelseberättelserna: En receptionshistorisk studie av Genesis 1-3

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eneflo, Kerstin

  The Role of Religion in the Democratization Process: A Case Study on the Catholic Church in the Democratic Republic of the Congo

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Burman, Kristo

  Möten med det heliga: En studie av ikoner i kyrko- och gudstjänstrum inom protestantiska traditioner i Stockholm

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Thorell, Kristina

  The Difficult Sami Heritage;: a study of museum practices

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ögren, Jennifer

  Tjänarinnornas berättelser: En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pettersson, Magdalena

  Kan du höra honom komma: - om kristusbilder och kristologi i Nils Ferlins dikter

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karlsson, Erika

  Sociala medier, en mänsklig rättighet?: En studie på Ugandas införande av OTT-skatten och dess förenlighet med yttrandefriheten.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fernström, Ian Holmes Julius

  Hiding in plain sight: A descriptive content analysis of the Muslim Brotherhood politicizing Islam 2005-2011

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Samuel

  Tell me it's OK to be who I am: En kvalitativ studie av konflikten mellan religiositet och sexuell identitet hos två homosexuella ortodoxa judar och en homosexuell muslim

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Figg, Oskar

  Det glömda egna: en analys av samisk religion och dess representation i svensk gymnasieskola

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hansson, Ulrika

  Kyrkan, alltid nära och aldrig långt borta?: Folkkyrka och kyrkosyner utifrån herdabrev till Västerås stift 1962-1989

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Viklund, Mikaela

  Goda levnadsvillkor enligt LSS: Individers möjligheter och social rättvisa

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abdulrahim, Jihan

  Religion och politik, hot mot demokratin?: En kvalitativ studie om imamers perspektiv på muslimers religiösa politiska åsikter i den svenska offentliga sfären

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Harris, Linda

  On the role of religious expression in the Swedish Public School System.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Friberg, Gunnar

  Kyrkan på kyrkogården: Järfälla kyrkogårdsförvaltnings hemsida analyserad ur ett ecklesiologiskt perspektiv

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ördell, Mimmi

  Anarchism and Human Rights: A critical comparision of two opposites

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oldfield, Edwin

  The Panpsychist Worldview: Challenging the Naturalism-Theism Dichotomy

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Langland, Siri

  Att läsa och bli till: En studie av identitetsskapande i relation till bibel och skönlitteratur

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Karolina

  "Det finns ingen värld att leva i där du inte bor": Levd religions möjligheter och utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gunnarsson, Jens

  ”Jag försökte döpa om mig själv i badkaret”: En religionspsykologisk fallstudie av Anton Lundholms självbiografi ”Välkommen in i min garderob,” där copingstrategier undersöks i hans process att förena sin frireligiositet och homosexualitet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rådström, Fanny

  Disarming without Demobilizing?: A Case Study of Young Ex-combatants’ Role in the Colombian Peace Process

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hallqvist, Rebecca

  Islamofobi – vår tids stora hot mot religionsfriheten?: En studie om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer i Sverige

  2019.

  Open access