Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier samlar och sprider information om föreläsningar, seminarier och konferenser som äger rum vid olika institutioner och centra vid Uppsala universitet med relevans för forumets verksamhet. Dessa arrangemang annonseras på forumets startsida och i kalendariet. 

Forumet har inga egna seminarieserier. I stället presenterar forskare med anknytning till FJS aktuell forskning inom området vid seminarier på den egna institutionen.Detta sätt att arbeta är tänkt att både stärka intresset för forskningsområdet judiska studier och att uppmuntra tvärvetenskapliga seminarier och samarbeten. Ibland arrangerar Forum för judiska studier även föreläsningar och andra evenemang. Dessutom håller forumet en årlig konferens.

Konferenser 2019

Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting

23­­-24th of April 2019 in Uppsala

Tidigare konferenser

PAIDEIA academic conferense 2019

“1989 – 2019: Jews in Post-Communist Europe”
31.1 – 1.2. 2019 in Stockholm


The study of antisemitism in Scandinavia – where are we heading?
Greifswald, Germany, 5–7 February 2018

The International German-Jewish migration to Sweden Conference, november 2014
(endast på engelska)