Om oss

Syftet med det mång- och tvärvetenskapliga Forum för judiska studier är att främja, understödja och samordna forskning och undervisning om judisk historia, religion och språk samt kultur.

I forumets uppdrag ingår dels att inventera befintliga kompetenser och pågående forskning inom Uppsala universitet och nationellt och att samordna och initiera ny forskning inom området.

Dels ska forumet inventera och samordna befintlig utbildning men även förslå ny utbildning och samverka med andra aktörer.

Föreståndare: Lena Roos och Lars M. Andersson 

Styrelse

Styrdokument och styrelseprotokoll

Organisation

Forum för judiska studier leds av en styrelse där ledamöterna utses av Teologiska fakultetens dekanus efter hörande av fakultetsnämnden. Föreståndaren för Forum för judiska studier är huvudföredragande i styrelsen och förväntas informera fakultetsnämnden om forumets verksamhet.