Vi arbetar med att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk, kultur, religion och historia i allmänhet liksom om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som en central del i judisk kultur, religion och identitet.
I forumets uppdrag ingår dels att inventera befintliga kompetenser och pågående forskning inom Uppsala universitet och nationellt och att samordna och initiera ny forskning inom området.