Utbildning och samarbeten

Forum för judiska studier har som en av sina uppgifter att utveckla utbildningen inom Judiska studier vid Uppsala universitet. Uppdraget handlar dels om att inspirera och bidra till utvecklingen av nya kurser inom fältet, dels om att presentera kurserna samlat för att underlätta för studenter som vill skapa en egen studiegång eller ett eget utbildningspaket med inriktning mot Judiska studier. Uppdraget är viktigt mot bakgrund av att av att Judaistik/Judiska studier i dagsläget inte finns som examensämne vid Uppsala universitet.

Kurser inom fältet erbjuds idag vid tre fakulteter, den teologiska, den språkvetenskapliga och den historisk-filosofiska och ansvariga institutioner är Teologiska institutionen, Institutionen för lingvistik och filologi och Historiska institutionen/Hugo Valentin-centrum.

 

Samarbeten inom Uppsala Universitet

Historiska institutionen
Hugo Valentin-centrum
IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Institutionen för lingvistik och filologi

Externa samarbeten

The European Institute for Jewish Studies in Sweden (PAIDEIA)
Institut für die Geschichte der Deutschen Juden (IGDJ)
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA)
The European Association for Jewish Studies (EAJS)
Moses Mendelsohn Zentrum

Senast uppdaterad: 2023-12-21