Utbildning och samarbeten

Forum för judiska studier har som en av sina uppgifter att utveckla utbildningen inom Judiska studier vid Uppsala universitet. Uppdraget handlar dels om att inspirera och bidra till utvecklingen av nya kurser inom fältet, dels om att presentera kurserna samlat för att underlätta för studenter som vill skapa en egen studiegång eller ett eget utbildningspaket med inriktning mot Judiska studier. Uppdraget är viktigt mot bakgrund av att av att Judaistik/Judiska studier i dagsläget inte finns som examensämne vid Uppsala universitet.

Kurser inom fältet erbjuds idag vid tre fakulteter, den teologiska, den språkvetenskapliga och den historisk-filosofiska och ansvariga institutioner är Teologiska institutionen, Institutionen för lingvistik och filologi och Historiska institutionen/Hugo Valentin-centrum.

Kursutbud läsåret 2022/2023

För höstkurserna är det sista ansökningsdatum 15 april 2022. 

Teologiska institutionen erbjuder fyra kurser om 7,5 hp samt en kurs om 15 hp:

Antisemitism i historia och nutid, 15 hp (5RG106)
Fanns det antisemitism före kristendomen? Varför skrev Martin Luther hatiskt om judar? Är kritik mot staten Israel antisemitism? Kursen behandlar antisemitismen ur ett historiskt och ideologiskt perspektiv och erbjuder både detaljstudier ...

Hösten 2022, Campus, 50 %, Svenska

Från Kafka till Cohen - moderna judiska identiteter, 7,5 hp (5RT009)
Nittonhundratalet har som inget annat århundrade påverkat judisk historia, genom händelser som Holocaust, staten Israels bildande, med mera. Kursen behandlar hur bland annat sionism, sekularism och ortodoxi har format moderna judiska ...

Hösten 2022, Campus, 50 %, Svenska

Judiskt liv på sex kontinenter, 7,5 hp (5RG107)
Hur kom judendomen till Kina? Hur firar etiopiska judar Sigd? Var i Latinamerika finns det levande judisk kultur? Vad förenar och vad skiljer olika judiska kulturer från varandra? Kursen ger en introduktion till judiskt liv och kultur ...

Våren 2023, Distans, 50 %, Svenska

Ett år med Talmud - rabbinsk texttolkning för högtider och vardag, 7,5 hp (5RG303)
Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman finns anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning ...

Våren 2023, Campus, 50 %, Svenska

Introduktionskurs i bibelhebreiska, 15 hp (5RG305)
Kursens mål är att du ska förvärva så mycket kunskaper i bibelhebreiska att du kan börja studera och tolka Gamla testamentet och annan hebreisk litteratur från samma tid på grundspråket. Utöver en grundläggande orientering i bibelhebreiska ...

Kurs, Flexibel, Hösten 2022, Distans, 25 %, Svenska
Kurs, Flexibel, Våren 2023, Distans, 50 %, Svenska

Historiska institutionen/Hugo Valentin-centrum erbjuder en kurs om 7,5 hp:

Judarnas historia i Sverige, 7,5 hp (5HG004)
Kursen ger en problemorienterad översikt över den judiska befolkningsgruppens historia i Sverige från 1600-talet till 1970-talet, inomjudiska relationer och relationer mellan judar (individer och kollektiv) och den svenska statsmakten.

Hösten 2022, Campus, 50 %, Svenska

Institutionen för lingvistik och filologi erbjuder kurser i hebreiska från nybörjar- till kandidatnivå (totalt 90 hp):

Hebreiska A, 30 hp (5HE111)
Kursen ger en introduktion till den klassiska hebreiskans grammatik samt till hebreiskan som språk, de hebreiska texternas bakgrund och en orientering i Främre Orientens historia.

Flexibel, Hösten 2022, Distans, 50 %, Svenska

Bibelhebreisk prosa, 7,5 hp (5HE206)
Kursens fokus ligger på läsning och analys av bibelhebreiska prosatexter, med hjälp av fördjupade kunskaper i formlära och syntax.

Kurs, Flexibel, Hösten 2022, Distans, 50 %, Svenska

Bibelhebreiska I, 7,5 hp (5HE104)
Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den klassiska hebreiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen och en enkel översikt av de semitiska språken.

Kurs, Flexibel, Hösten 2022, Distans, 25 %, Svenska

Bibelhebreiska II, 7,5 hp (5HE106)
Kursen ger färdighet att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Kurs, Flexibel, Våren 2023, Distans, 50 %, Svenska

Bibelhebreiska III, 7,5 hp (5HE107)
Kursen fördjupar färdigheten att läsa och analysera bibelhebreiska texter.

Kurs, Flexibel, Våren 2023, Distans, 50 %, Svenska

Bibelhebreisk poesi, 7,5 hp (5HE315)
Kursen syftar till fördjupade kunskaper i läsning av medelsvåra till avancerade texter i bibelhebreisk poesi, och till att fördjupa förståelsen av hur den hebreiska syntaxen och grammatiken fungerar i relation till poetiska texter. ...

Kurs, Flexibel, Våren 2023, Distans, 25 %, Svenska

För ansökan vänligen se  https://www.antagning.se/se/start

Samarbeten inom Uppsala Universitet

Historiska institutionen
Hugo Valentin-centrum
IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Institutionen för lingvistik och filologi

Externa samarbeten

The European Institute for Jewish Studies in Sweden (PAIDEIA)
Institut für die Geschichte der Deutschen Juden (IGDJ)
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA)
The European Association for Jewish Studies (EAJS)
Moses Mendelsohn Zentrum

Senast uppdaterad: 2022-02-15