Utbildning och samarbeten

En av forumets uppgifter är att inventera pågående utbildning vid Uppsala universitet inom området judiska studier och att undersöka möjligheterna att på sikt utveckla utbildningen inom området ytterligare.

I detta arbete ingår även att samordna befintliga kurser, utarbeta förslag till tänkbara studiegångar liksom att ta fram förslag till kurser och program. Forum för judiska studier ska däremot inte bedriva någon utbildning i egen regi. 

Samarbeten inom Uppsala Universitet

Historiska institutionen
Hugo Valentin-centrum
IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Institutionen för lingvistik och filologi

Externa samarbeten

The European Institute for Jewish Studies in Sweden (PAIDEIA)
Institut für die Geschichte der Deutschen Juden (IGDJ)
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA)
The European Association for Jewish Studies (EAJS)
Moses Mendelsohn Zentrum

Senast uppdaterad: 2021-03-24