Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier anordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops med såväl svenska som internationella forskare. De senare kommer oftast till FJS som en del av samarbetet med Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Vanligen hålls mellan sex och åtta seminarier/föreläsningar per termin. Därtill ordnas årligen en workshop för doktorander vid svenska lärosäten inom fältet judiska studier. Det finns möjlighet att på FJS:s seminarier ventilera texter och ansökningar om projektmedel inom FJS:s verksamhetsområde. Seminarierna ordnas ofta tillsammans med andra institutioner inom Uppsala universitet och hålls tisdagar, onsdagar (vilket är vanligast) eller torsdagar 15.15–17.00 eller (mindre vanligt) 13.15-15.00. Seminarierna hålls i normala fall via Zoom och på campus (vänligen se Kalendarium).

Forum för judiska studier ordnar även konferenser. Hittills har två större internationella konferenser hållits, Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, som arrangerades tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum, Potsdam och Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting (2019)

Därtill deltar FJS regelbundet som medarrangör vid konferenser anordnade av systerinstitutioner och samverkanspartners. 

Till följd av pandemin och i enlighet med universitets riktlinjer kommer FJS:s seminarier under HT 2020 att sändas digitalt via Zoom. Vi har dock fortfarande förhoppningen att kunna hålla seminarierna under VT 2021 på campus och på Zoom. Skulle det inte gå fortsätter vi via Zoom enbart.

Seminarier och konferenser HT 2020

TREDJE GENERATIONENS ÖVERLEVANDE. MINNE ANTISEMITISM OCH IDENTITET I SPÅREN AV FÖRINTELSEN

Datum: 28 oktober
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Anna Sarri Krantz, Lunds universitet

Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.
Läs mer om avhandingen här.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

STORA SYNAGOGAN I STOCKHOLM 150 ÅR

Datum: 29 oktober
Tid: 13.15–15.00
Online: Zoom

Marina Burstein, mångårig redaktör på Hillelförlaget.

På seminariet berättar Marina Burstein om det praktverk, ”Jag må bo mitt ibland dem. Stockholms stora synagoga 150 år”, som hon nyligen gett ut.

THE ROLE OF COURIERS IN SPREADING AWARENESS OF MASS MURDER AND ESTABLISHING JEWISH RESISTANCE MOVEMENTS

Datum: 11 november
Tid: 16.15–18.00
Online: Zoom

Sylwia Szymanska-Smolkin, University of Toronto

Dr. Sylwia Szymanska-Smolkin holds a PhD in History and Jewish Studies from the University of Toronto and has a research and teaching expertise in the history of the Holocaust and Eastern European Jewry. Her dissertation, “Fateful Decisions: The Polish Policemen and the Jewish Population of Occupied Poland, 1939-1945”, examines the complicity of the Polish policemen in the Holocaust in occupied Poland. 

Här finner du länk till Sylwia Szymanska-Smolkins Power Point presetation.

OBS! NY TID! ALVAR OCH ANTISEMITISMEN

Datum: 2 december
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Lars M Andersson, Historiska institutionen, Uppsala universitet. 

Med anledning av nyutgåvan av Antisemitism  antisionism. Exemplet Polen, skriven av journalisten, redaktören och författaren Alvar Alsterdal presenteras och diskuteras dennes arbete mot antisemitism inom Socialistinternationalen och i andra sammanhang under 1960- och 1970-talen.

Lars M Andersson är lektor vid Historiska institutionen och en av två föreståndare för Forum för judiska studier

THE SURVIVOR BETWEEN SILENCE AND EXCESS

Datum: 15 december
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Kristin Wagrell, Linköpings universitet

Kristin Wagrell är filosofie doktor i kultur och samhälle och disputerade i februari på avhandlingen Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966. Just nu arbetar hon som redaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research och som forskningsassistent i konsortiet DigiCONFLICT

Seminarier och konferenser 2021

CALL FOR PAPERS - KONFERENS: JEWISH-CHRISTIAN CONTACTS, PAST AND PRESENT. SWEDEN AND GERMANY COMPARED

Datum: 18-20 oktober 2021

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, we also welcome papers and sessions that deal with either Germany or Sweden specifically. Läs mer här.

Please submit your abstract before Jan 10th, 2021

För mer information: Lena Roos, lena.roos@sh.se, Professor of the Study of Religions, Södertörn University.

Arrangeras av: The Study of Religions at the School of Historical and Contemporary Studies, Södertörn University. Forum för judiska studier (FJS) är medarrangör tillsammans med Södertörns högskola, Paideia och Moses Mendelsohn Zentrum.

MUSIC IN IRAQ: A JEWISH-ARAB CULTURE

Datum: 10 februari
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom 

Dafna Dori, doktorand vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Dafna Dori is a music and singing teacher, and a PhD student at the musicology department in Uppsala. She is due to complete her studies in January 2021. Her dissertation focuses on the brothers Al-Kuwaity, Jewish musicians whose impact on Iraqi music lasts until today.

CENTRALA TEMAN I DEN BIOGRAFISKA LITTERATUREN OM/AV FLYKTINGAR SOM KOM TILL SVERIGE FRÅN POLEN PÅ GRUND AV DEN ANTISEMITISKA KAMPANJEN 1967-1972

Datum: 2 mars
Tid: 15.15-17.00
Online: Zoom

Martin Englund 

Ventilering av avhandlingskapitel. Martin Englund är doktorand i historia vid Södertörns högskola.

OPERATION MERCY

Datum: 10 mars
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Håkan Bengtsson, docent, Uppsala univesitet.

Evakuering av ”judekristna” april-maj 1948.

Håkan Bengtsson disputerade år 2000 i bibelvetenskap inom Nya Testamentet på en avhandling om bibelkommentarer i Qumrantexterna. Han har undervisat på Högskolan Dalarna, på Uppsala universitet och på Södertörns högskola inom bibelvetenskap (Nya och Gamla testamentet), judendom, kristendomens historia och om religioners roller i politiska konflikter. Han har också varit delaktig i svensk judisk-kristen dialog, och är medlem av Samarbetsrådet för judar och kristna. Hans har bland annat forskat om Dödahavsrullarna, tidig kristen konst i Rom, hermeneutik samt i projekt om bibelforskning och antisemitism. Mellan 2007 och 2015 var han direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Antisemitism in the Church of Finland after World War I

Datum: 20 april
Tid: 15.15–17.00

Dr Paavo Ahonen, Helsingfors universitet

Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

SAKRAL JUDISK ARKITEKTUR I NORDEN

Datum: 27 april
Tid: 15.15–17
Online: Zoom

Daniel Leviathan, doktorand i judaistik vid Lunds univeristet.

"AND PEACE UPON THE ISRAEL OF GOD": A NON-REFORMATION READING OF PAUL

Datum: 6 maj
Tid: 15:15-17.00.
Plats: Humanistiska Teatern

Professor Paula Fredriksen, Boston University.

Paula Fredriksen, the Aurelio Professor of Scripture emerita at Boston University, since 2009 has been Distinguished Visiting Professor of Comparative Religion at the Hebrew University, Jerusalem. A fellow of the American Academy of Arts and Sciences, she also holds two honorary doctorates in theology and religious studies. She has published widely on the social and intellectual history of ancient Christianity, and on pagan-Jewish-Christian relations in the Roman Empire. Author of Augustine on Romans (1982) and From Jesus to Christ (1988; 2000), her Jesus of Nazareth, King of the Jews, won a 1999 National Jewish Book Award. More recently, she has explored the development of Christian anti-Judaism, and Augustine’s singular response to it, in Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism (2010); and has investigated the shifting conceptions of God and of humanity in Sin: The Early History of an Idea (2012). Her latest study, Paul: The Pagans’ Apostle (2017), places Paul’s Jewish messianic message to gentiles within the wider world of ancient Mediterranean culture.

Samarrangemang med Bibelvetenskap (offentlig föreläsning). Efterföljande debatt med Karl Olav Sandnes, MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo och James Kelhoffer, Uppsala universitet.

BEYOND THE PALE: HOW 20TH/21ST CENTURY IMMIGRATION AFFECTED JEWISH CULTURAL LIFE IN SWEDEN

Datum: maj 2021
Mer info kommer

Dr. Karen Uslin, adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University.

Karen Uslin is adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University. She received her Ph.D. in musicology from The Catholic University of America in 2015. Dr. Uslin’s main areas of expertise include music from the concentration camp of Theresienstadt and music from Central/Eastern Europe. Her current work includes examining music criticism during the period of World War II. She also has interests in Jewish music traditions in Latin America and an active performance career.