Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier samlar och sprider information om föreläsningar, seminarier och konferenser som äger rum vid olika institutioner och centra vid Uppsala universitet med relevans för forumets verksamhet.

Forumet har inga egna seminarieserier. I stället presenterar forskare med anknytning till FJS aktuell forskning inom området vid seminarier på den egna institutionen.Detta sätt att arbeta är tänkt att både stärka intresset för forskningsområdet judiska studier och att uppmuntra tvärvetenskapliga seminarier och samarbeten. Ibland arrangerar Forum för judiska studier även föreläsningar och andra evenemang. Dessutom håller forumet en årlig konferens.

Obs! Mot bakgrund av den rådande situationen med "corona" och i enlighet universitets riktlinjer kommer tyvärr de vanligaste evenemanget i dessa farsotstider tycks vara ”Inställda”. Det gäller dessvärre nu även FJ:S föreläsningar och seminarier under april och halva maj. Vissa seminarier kommer att sändas digitalt via Zoom. Men vi har dock fortfarande förhoppningen att kunna hålla seminarierna i slutet av maj och början av juni. Skulle även de behöva skjutas på framtiden återkommer vi.


E-seminarium via Zoom

ETT BIBLIOTEK I BEHOV AV KÄRLEK OCH ETT FORSKNINGSPROJEKT

E-Seminariet kommer att sända via Zoom. Länk kommer att läggas upp här och även skickas ut via e-post i god tid före seminariet.

Datum: Onsdag 6 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Via Zoom


Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola, 

Presentation av både Judiska bibliotekets samlingar och av ett forskningsprojekt utgående från dessa: Projektet ”Spår av jiddischkeit” beviljades nyligen anslag från Riksbankens jubileumsfond på närmare 860 000 kronor. Dess syfte är att inventera samlingen och göra den sökbar genom databaserna LIBRIS och WorldCat samt att välja ut de arbeten som bör digitaliseras. I projektet ingår Simo Muir, jiddischexpert från Helsingfors universitet, Malin Norrby och Lena Roos. Till det är dessutom knutet ett delprojekt i vilket bland annat bibliotekets unika klassificeringssystem analyseras.

Lena Roos är professor vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist. För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor; 2. Judiska identiteter runt Östersjön; 3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

Välkommen!

Program VT 2020

Inställt! ”Den tidiga kristna rörelsens två misstag: Förändrad kristen självförståelse i mötet med judisk tro”

Datum: Tisdag 24 mars
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 22-0031


Professor Jesper Svartvik, 2009–2018 innehavare av Krister Stendahls professur i   religionsteologi. 2020–2021 innehavare av Corcoran-professuren vid Boston College, 

Jesper Svartvik var från 2009 till 2018 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Han har skrivit tio böcker, bland annat den verkningshistoriska studien Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid (2006, 2:a utg. 2019). Svartvik har även varit en av redaktörerna för fyra böcker, bland annat Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships (2011, italiensk översättn. 2012), Krister Among the Jews and Gentiles: Essays in Appreciation of the Life and Work of Krister Stendahl (2018) samt Enabling Dialogue about the Land (2020). 

Samarrangemang med Bibelvetenskap. Allmän föreläsning.

INSTÄLLT! ”Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen”

Datum: Onsdag 15 april
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-K1023


Dr Ylva Wibaeus, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,  PRELIMINÄRT DATUM

Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet. Hon har särskilt intresserat sig för frågan om hur skolans kunskapsuppdrag och dess värdeuppdrag kan integreras i ämnesundervisning. Detta inkluderar även frågor om hur antisemitism och rasism etc. kan bekämpas. Hon är vidare ordförande i Svenska Korczaksällskapet och i denna egenskap engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. I avhandlingen Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen (2010) belyses och diskuteras dels frågor om syfte och principer för urval när det gäller vad för slags kunskaper om Förintelsen och dess historia som väljs ut och varför just dessa. Dels frågor om hur, dessa kunskaper möter eleven och åstadkommer ett lärande som ger de önskade effekterna.

INSTÄLLT! ”Tredje generationens överlevande. Minne antisemitism och identitet i spåren av Förintelsen”

​Datum: Onsdag 22 april
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-1077


Dr. Anna Sarri Krantz, Lunds universitet. Presentation av den år 2018 i Lund i socialantropologi framlagda avhandlingen Tredje generationens överlevande. En socialantropologisk studie om minne, antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

 INSTÄLLT! “Antisemitism in the Church of Finland after World War I”

Datum: Onsdag 29 April
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-1077


Dr Paavo Ahonen, University of Helsinki and guest researcher at the Department of History, Uppsala University,

Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr, Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan.

Samarrangemang med Historiska institutionen.

Se ovan ”Ett bibliotek i behov av kärlek och ett forskningsprojekt” - E-seminarium via zoom

Datum: Onsdag 6 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Via Zoom


Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola, 

Presentation av både Judiska bibliotekets samlingar och av ett forskningsprojekt utgående från dessa: Projektet ”Spår av jiddischkeit” beviljades nyligen anslag från Riksbankens jubileumsfond på närmare 860 000 kronor. Dess syfte är att inventera samlingen och göra den sökbar genom databaserna LIBRIS och WorldCat samt att välja ut de arbeten som bör digitaliseras. I projektet ingår Simo Muir, jiddischexpert från Helsingfors universitet, Malin Norrby och Lena Roos. Till det är dessutom knutet ett delprojekt i vilket bland annat bibliotekets unika klassificeringssystem analyseras.

Lena Roos är professor vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet (Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna), Teologiska högskolan i Bromma, Högskolan i Gävle och Lunds universitet. Före forskarutbildningen arbetade hon som journalist. För närvarande arbetar hon med tre forskningsprojekt: 1. God of small things: Judisk tidigmodern fromhetslitteratur för kvinnor; 2. Judiska identiteter runt Östersjön; 3. Gardening for God and neighbor: samfundsbaserade gemenskapsodlingar i urbana miljöer.

Malins Norrby har arbetat med biblioteksledning på olika nivåer i över ett decennium och är också frilansskribent med huvudfokus inom religion, kultur och kulturhistoria. Hon har arbetat på Centrum för religionsdialog på Stockholms Stift. Sedan 2018 är hon verksam vid Judiska Biblioteket i Stockholm, där hon arbetar med biblioteksledning och utveckling av det nya biblioteket.

INSTÄLLT! “Circumcision is Nothing, and Foreskin is Nothing’: A Non-Reformation Reading of Paul’s LettersAnd Peace Upon the Israel of God’: A Non-Reformation Reading of Paul"

Datum: Torsdag 14 maj
Tid: 15:15-17.00
Plats: Eng 21-0011, Ihresalen


Professor Paula Fredriksen, Boston University.

Paula Fredriksen, the Aurelio Professor of Scripture emerita at Boston University, since 2009 has been Distinguished Visiting Professor of Comparative Religion at the Hebrew University, Jerusalem. A fellow of the American Academy of Arts and Sciences, she also holds two honorary doctorates in theology and religious studies. She has published widely on the social and intellectual history of ancient Christianity, and on pagan-Jewish-Christian relations in the Roman Empire. Author of Augustine on Romans (1982) and From Jesus to Christ (1988; 2000), her Jesus of Nazareth, King of the Jews, won a 1999 National Jewish Book Award. More recently, she has explored the development of Christian anti-Judaism, and Augustine’s singular response to it, in Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism (2010); and has investigated the shifting conceptions of God and of humanity in Sin: The Early History of an Idea (2012). Her latest study, Paul: The Pagans’ Apostle (2017), places Paul’s Jewish messianic message to gentiles within the wider world of ancient Mediterranean culture.

Samarrangemang med Bibelvetenskap. Efterföljande debatt med Karl Olav Sandnes, MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo och James Kelhoffer, Uppsala universitet. Cecilia Wassén moderator. 

“The Role of Couriers in Spreading Awareness of Mass Murder and Establishing Jewish Resistance Movements”

Datum: Onsdag 20 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-K1023


Dr. Sylwia Szymanska-Smolkin, Researcher at the Hugo Valentin Center, Uppsala university, 

Sylwia Szymańska-Smolkin is a Postdoctoral Research Fellow in Holocaust Studies at the Hugo Valentin Centre. She holds a PhD in History and Jewish Studies from the University of Toronto. Sylwia has a research and teaching expertise in the history of the Holocaust and Eastern European Jewry. Her dissertation, “Fateful Decisions: The Polish Policemen and the Jewish Population of Occupied Poland, 1939-1945”, examines the complicity of the Polish policemen in the Holocaust in occupied Poland.

Samarrangemang med Hugo Valentin-Centrum

"Beyond the Pale: How 20th/21st Century Immigration Affected Jewish Cultural Life in Sweden"

Datum: Torsdag 28 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-K1024


Dr. Karen Uslin, adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University, 

Karen Uslin is adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University. She received her Ph.D. in musicology from The Catholic University of America in 2015. Dr. Uslin’s main areas of expertise include music from the concentration camp of Theresienstadt and music from Central/Eastern Europe. Her current work includes examining music criticism during the period of World War II. She also has interests in Jewish music traditions in Latin America and an active performance career.

tidigare seminarier

 • “Jeremy Bentham and the Rabbi of Slonim: a Forgotten encounter in the 1780's”.
  Tisdag 28 januari, kl. 15.15–17.00
  Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) Gamla torget 3, 3rd floor, IRES Library, professor Israel Bartal, Hebrew University,  Samarrangemang med Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) och Paideia. SEMINARIET HAR HÅLLITS.
 • "Cultures as Text-lines: A Modern Jewish Proposal for Global Co-Readership". 
  Torsdag 30 januari kl 14.15–15.00, Universitetshuset, sal IV. Fania Oz-Salzberger: Hedersdoktorsföreläsning. Samarrangemang med Teologiska fakulteten och Paideia. 
 • ”Beyond the Witness”.
  Onsdag 5 februari, kl. 15.15–17.00 Eng 22-1009, Dr. Rebecka Katz Thor, Södertörns högskola. 

Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni. Samarrangemang med CEMFOR

PRESENTATION OM DEN NAZISTISKA BIBELN

Datum: Torsdag 13 februari
Tid: 15:15–17:00
Plats: Eng 2-K10247-0042


Docent Anders Gerdmar, Skandinavisk Teologisk Högskola, Anders Gerdmar är teol dr och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet samt rektor för Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala. Hans forskning kretsar kring Nya testamentets judiska kontext samt teologi och antisemitism, det senare främst dokumenterat genom boken Roots of Theological Antisemitism, Brill 2009. Han arbetar för närvarande med en samlingsvolym för Mohr Siebeck med arbetstiteln ”Salvation is from the Jews. From anti-Jewish exegesis to the Nazi Bible”.
Samseminarium med Bibelvetenskap.
 

PRESENTATION AV NYA DOKTORANDPROJEKT INOM FÄLTET JUDISKA STUDIER I SVERIGE (OCH FINLAND)

Datum: Onsdag 4 mars
Tid: 13.15–17.00
Plats: Eng 2-K1023

Adam Lundberg, Kulturgeografi UU, “Contested Jewish place after the holocaust. Spatial memories and landscape ruination in Berlin and Malmö”Martin Englund, Historia SH, ”Migrantgenerationen 68”
Victoria Orden Martinez, Historia, LiU, “Afterlives: Histories of women concentration camp survivors in Sweden”
Julia Sahlström, Historia, SU, “Memory and Justice: Swedish-Jewish Responses to the Holocaust. SU
Miriam Sellén, Hebreiska bibelns exegetik UU, "Dangers, Borders and Intimacy: Sacrifice and Covenant in Early Rabbinic Texts"
Mercédesz Czimbalmos, Religionshistoria/Judaistik, ÅA, “Discourses on intermarriage and conversion among Finnish Jewry, relating it to research on changing values in and religious outlooks of contemporary Scandinavia”.

Evenemanget är främst avsett för doktoranderna och deras handledare men eventuella övriga intresserade är också välkomna.
 

”SVENSK FILM OCH FÖRINTELSEN”

Datum: Tisdag 10 mars
Tid: 15.15–17.00
Plats: Eng 2-0022


Åsa Bergström är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet. Föreläsningen är både en exposé över svensk förintelsefilm och en presentation av ett pågående avhandlingsprojekt i filmvetenskap. Projektet behandlar hur man i Sverige skildrat Förintelsen i rörliga bilder. Det är arkivdrivet och materialet består primärt av journal-, dokumentär- och spelfilm från andra världskriget fram till i dag.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum.