Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier anordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops med såväl svenska som internationella forskare. De senare kommer oftast till FJS som en del av samarbetet med Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Vanligen hålls mellan sex och åtta seminarier/föreläsningar per termin. Därtill ordnas årligen en workshop för doktorander vid svenska lärosäten inom fältet judiska studier. Det finns möjlighet att på FJS:s seminarier ventilera texter och ansökningar om projektmedel inom FJS:s verksamhetsområde. Seminarierna ordnas ofta tillsammans med andra institutioner inom Uppsala universitet och hålls tisdagar, onsdagar (vilket är vanligast) eller torsdagar 15.15–17.00 eller (mindre vanligt) 13.15-15.00. Seminarierna hålls i normala fall via Zoom och på campus (vänligen se Kalendarium).

Forum för judiska studier ordnar även konferenser. Hittills har två större internationella konferenser hållits, Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, som arrangerades tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum, Potsdam och Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting (2019)

Därtill deltar FJS regelbundet som medarrangör vid konferenser anordnade av systerinstitutioner och samverkanspartners. 
 

HÖSTTERMINEN 2023

Translating the Name of God: On the Buber-Rosenzweig German-language Bible Translation

Datum: 6 September
Tid: 15.15–17.00
Plats: Engelska parken 22-1017.

Translating the Name of God: On the Buber-Rosenzweig German-language Bible Translation

Professor Benjamin Pollock, Hebrew University, response by Professor Hans Ruin, Södertörn University. Moderator Senior lecturer Håkan Bengtsson, Uppsala University.

This seminar presents new research on the "Working Papers" left behind from the monumental German-language Bible translation by Martin Buber and Franz Rosenzweig, two giants of German-Jewish religious thought, in the late 1920s. After a brief introduction to the Working Papers themselves, Associate Professor Benjamin Pollock, Hebrew University, will focus on the dialogical philosophical theology behind the translation project, giving special attention to the significance Buber and Rosenzweig assigned to the name of God and their translation of that name. Professor Hans Ruin, Södertörn University, will respond to Pollock's lecture, exploring the Romantic background to the Buber-Rosenzweig translaton, and addressing some of the peculiar philosophical questions that arise from the project. Senior lecturer Håkan Bengtsson, Uppsala University, will monitor the ensuing discussion.

Seminariet arrangeras av Forum för judiska studier i samarbete med Hebrew University (HUJI) och hålls på engelska.

Vittnesbörd om vittnesbörd

Datum: 3 oktober
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 22-1017


Forum för Judiska Studier och Hugo Valentin-centrum välkomnar till ett seminarium där vi kommer att fördjupa oss i två aktuella böcker som båda behandlar två okända judars erfarenhet av raspolitiken under 1930-talet, flykten och mötet med Sverige.


Konstnären och docenten i fri konst Andreas Gedin & statsvetaren, professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, samtalar utifrån sina nyutkomna arbeten om nära anhörigas erfarenheter av den nazistiska förföljelsen och flykten till Sverige på temat ”Vittnesbörd om vittnesbörd”. Moderator är historikern, docent Pontus Rudberg, Hugo Valentin-Centrum.

I den ena boken, Bela from Güssing: The Tale of an Austrian-Swedish Holocaust Survivor, skildras Berth Rothsteins liv och försök att fly undan förföljelsen i Österrike under 1930-talet. Läsaren får följa hans resa via Italien till Skåne där han skapar en ny framtid på 1940-talet. Boken är hans memoarer, som nu översatts till engelska och getts ut av sonen Bo Rothstein.

Den andra boken, Lycklig den som kan glömma: En personlig berättelse om Georg Israel, tar med läsaren på en resa genom Georg Israels liv från sionistisk framtidstro till flykten till Sverige i april 1938. Författaren, Andreas Gedin, skildrar gripande sin farfars öde och den värld som omgav honom. Berättelsen kastar ljus över det judiska kulturlivet i Europa under 1900-talet.

Andreas Gedin är docent i fri konst och utövande konstnär. Han har bland annat ställt ut på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum. Han är barnbarn till Georg Israel.

Bert Rothsteins son är den kände statsvetarprofessorn Bo Rothstein. Han är född i Malmö där hans far och mor var aktiva i den judiska församlingen.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum. Postseminarium

Anders Gedin - Lycklig den som kan glömma
Berth Rothstein - Bela from Güssing

Inte som lamm till slakt

Datum: 11 oktober
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 2-0076

Författaren Kenneth Hermele samtalar om sin nya bok ”Inte som lamm till slakt” med historikern Olof Bortz, forskare vid Hugo Valentin-centrum.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum

Ancient Synagogues in their Roman Context

Datum: 30 oktober
Tid: 14.15-18.00
Plats: Ihresalen, Engelska Parken

Symposium: ”Ancient Synagogues in their Roman Context”.

Introduction professor emeritus Birger Olsson, Lund University

Presentations followed by panel discussions: Professor Richard S. Ascough, Queens University, professor Anders Runesson, Oslo University and professor Wally Cirafesi, Lund University. Moderator: Professor Cecilia Wassén

Samarrangemang med AGORA. Postseminarium.

"Vakna, mitt folk! Det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska"

Datum: 15 November
Tid: 15.15–17.00
Plats: Lokal meddelas senare

Litteraturvetaren, journalisten och författaren Eva Ekselius presenterar sin nyutkomna bok "Vakna, mitt folk! Det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska".

Perioden mellan den franska revolutionen och den ryska är inte bara en av västerlandets mest dynamiska epoker, präglad av kulturella, industriella och demokratiska genombrott. Det är också den tid då judarna går från att vara en inåtvänd minoritet till att bli en bärande del av den europeiska kulturen och samhällslivet. Med utgångspunkt i Berlin, Wien, Vilnius och Odessa skildrar Eva Ekselius utvecklingen i revolutionernas, omvälvningarnas och de gryende nationalismernas Europa då även en judisk nationalism föds i olika former av sionism. På nära håll får vi följa de judiska kvinnor och män, i både öst och väst, som kom att forma detta nya Europa. Det är en unik, detaljrik och levande inblick i judiskt liv, i kampen för rättvisa och i de smärtsamma konflikter som uppstår när tradition möter modernitet.

Seminariet kommer också att kunna följas via Zoom. Länk till anmälan läggs upp här några dagar före seminariet.

Samtal om boken ”Från Sighet till Göteborg”

Datum: 5 december
Tid: 13.15-15.00
Plats: Kommer senare

Författaren Elisabeth Fogel och historikern Anders Blomquist samtalar om den nyutkomna boken ”Från Sighet till Göteborg” som skildrar två sargade flyktingars strävan att börja ett nytt liv, få plats i det svenska samhället och samtidigt behålla kontakten med sina rötter.

Samtalet handlar om boken, om judisk historia och kultur och om samarbetet mellan en historiker och en författare. De ämnen som avhandlas är:

Samarbetet mellan en historiker och en författare
Komplexa förhållanden till det ungerska
Att ge liv åt en försvunnen värld
Judiskt religiöst inflytande och sekularisering
Att bryta pappas tystnad
Arbetet som överlevnad
Minne – historiska fakta kontra begriplighet
Samtal diskussion – varför är denna bok olik alla andra böcker?

Seminariet hålls alltså på plats – vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se för anmälan men det kommer att finnas möjlighet att delta via Zoom. Registrering via länken nedan: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5EkcOyoqDwjHtWPW75dOUSyEt5DNX-7_8o4

VÅRTERMINEN 2023

The relationship between Salomon Maimon's Lebensgeschichte and his transcendental philosophy

Datum: Torsdag 12 januari
Tid: 15.15-17.00.
Plats Zoom och Eng 16 0054

Ph d candidate Nicholas Lawrence, Södertörns högskola. Samarrangemang med Filosofiska institutionen.

Presentation av ett forskningsprojekt om antisemitismundervisning och ett läroboksprojekt om Förintelsen

Datum: Tisdag 17 januari
Tid 15.15-17.00
Plats ”Tuppenrummet”, Blåsenhus

Universitetslektor Lars M Andersson, Uppsala Universitet och docent Izabela Dahl, Örebro universitet. Samarrangemang med EDU.

Renhetsregler, praktik och hygien i tidig judendom

Datum: Onsdag 31 januari
Tid: 14.15-17.00
Plats: Engelska parken, 6-0022

Professor Cecilia Wassen, Uppsala universitet.  
Arrangemang: AGORA

The City, its Jews and their Diamonds. The role of Jewish merchants, workers and trade union organisers in the Amsterdam diamond trade, 1600-1940

Datum: Onsdag 8 februari
Tid: 15.15-17.00
Plats: Enbart via Zoom

Professor, Karin Hofmeester, Amsterdam. Samarrangemang med Historiska institutionen

My Family's Murder: What Fiction Can Tell Us that History Cannot

Datum: 22 februari
Tid: 14.15–16.00
Plats: Universitetshuset Sal VIII

Professor Omer Bartov, John P. Birkelund Distinguished Professor of European History and Professor of German Studies at Brown University:
"My Family's Murder: What Fiction Can Tell Us that History Cannot"
Professor Bartov's talk is based on his novel The Butterfly and the Axe (2023)

Arrangemang av Forum för judiska studier och Hugo Valentin-centrum

Jews and Health – Historical Facts, Opinions, Beliefs and Prejudices

Datum: Måndag 13 mars
Tid: 15.15–17.30
Plats: Eng 16-0054

Professor and director emeritus Robert Jütte, University of Stuttgart.

Abstract
Almost no other religion pays so much attention to physical health as Judaism. Discussion about the health advantages of being a Jew which started well before the 19th century contradicts the anti-Semitic equation of sickness and Judaism, both literally and figuratively. Jewish doctors and rabbis participated in this discussion, but so did non-Jews who realized that Jewish preventive health measures not only confirmed new scientific information but also had a certain exemplary character. This meant reducing Mosaic law to practices relevant to daily life that could be scientifically interpreted and justified. A larger goal was also reached in the process: liberating Judaism from the interpretive monopoly of the rabbinate and thereby modernizing it. In this context, the Biblical and Talmudic laws came to be viewed as the archetype of a healthy living.

CV
Robert Jütte is Director Emeritus of the Institute for the History of Medicine of the Robert Bosch Foundation and Adjunct Professor of History at the University of Stuttgart. He was visiting professor at the universities of Innsbruck and Zurich. He received the “Doctor of Hebrew Letters” honoris causa in 2018 from Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership in Chicago, and in 2020 the Otto-Hirsch-Medal of the City of Stuttgart for his contribution on Christian-Jewish understanding. He is a social and medical historian and the author or editor of over 35 books, some translated into English, among them a history of the senses. His most recent publication is a book on the history of the Jewish body, published by Penn UP in 2020. He is co-editor of the Jewish history journal Aschkenas and member of the Scientific Board of the German Medical Association.

Samarrangemang med Centrum för medicinsk humaniora

Vi, de fördrivna

Datum: Onsdag  29 mars
Tid: 15.15–17.00.
Plats: Eng 16-0054

Doktorand Martin Englund, Södertörns högskola,  presenterar sitt avhandlingsprojekt ”Vi, de fördrivna” och ventilerar ett avhandlingsavsnitt om erfarenheten av den polska antisemitismen. Vi, de fördrivna handlar om historiska erfarenheter hos de polskjudiska flyktingar som kom till Sverige 1967-1972 på grund av den antisemitiska kampanjen.

[INSTÄLLT] Fostran till radikalism. Chabad och barnen

Kommer att ges till hösten istället. 

Datum: Onsdag 19 april
Tid: 15.15–17.00.
Plats: Zoom

Doktorand Hannes Sonnenschein, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet.

Boksläpp med mingel tillsammans med Hillelförlaget

Datum: Onsdag 3 maj (preliminärt datum).

Boksläpp med mingel tillsammans med Hillelförlaget, med föredrag med två av förlagets författare, Joakim Hansson, som talar om boken De ordnade böckernas folk: om klassifikation i judiska bibliografier och bibliotek och Arne Järtelius, som berättar om sin Malmöjudiskt: 1972–2021.

Jewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the Holocaust

Datum: Mars-april
Tid: Meddelas senare.
Plats: Meddelas senare.

Dr. Sylwia Szymańska-Smolkin, Institutionen för historia och samtidshistoria, Södertörns högskola

Björkar och järnvägsspår. Mordechay Giloh i samtal med Malin Thor Tureby

Det svenska mottagandet av överlevande från nazisternas koncentrationsläger 1945 är temat i Mordechay Gilohs bok Björkar och järnvägsspår, en bok som handlar om några livsöden bland de över 20 000 flyktingar som kom till Sverige från koncentrationslägren efter andra världskrigets slut. Många som kom hit efter kriget var svårt fysiskt och psykiskt märkta av sina erfarenheter. Deras omhändertagande i Sverige och successiva återförande till ett självständigt liv är idag ett relativt ouppmärksammat kapitel i den svenska historieskrivningen. De judiska församlingarna i Sverige fick en ny prägel och erfarenheterna från mottagandet blev en modell för den framtida behandlingen av flyktingar, inte bara i Sverige.

Mordechay Giloh, själv barn till en av de överlevande som kom hit, beskriver i boken sin mors historia mot bakgrund av det större historiska skeendet. Boken är resultatet av tio års frilansforskning i svenska och israeliska arkiv, men bygger också på tidigare forskning och de sporadiska böcker som publicerats i ämnet. Giloh växte upp i Sverige, men har levt sitt vuxna liv i Israel. Han har tidigare redovisat delar av historien i artiklar och i föredrag för skolelever och vuxna i både Sverige och Israel. Boken Björkar och järnvägsspår kom ut tidigare i år på bokförlaget Faethon.

Malin Thor Tureby är Professor i historia på Malmö universitet.

Samtalet är ett samarbete med Judisk kultur i SverigeFaethon bokförlag, Forum för judiska studier vid Uppsala universitet och Sveriges museum om Förintelsen.

Läs mer och boka biljett här: https://museumforintelsen.se/pa-gang/kalender/bjorkar-och-jarnvagsspar-mordechay-giloh-i-samtal-med-malin-thor-tureby/ 

Högre seminarium: Gustav Westberg, Henning Årman

  • Datum: 31 maj, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 6-1023 Geijersalen
  • Föreläsare: docent Gustav Westberg, universitetslektor, Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Henning Årman, postdoktor, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström

Antisemitiska uttryck i Sverige och judiska ungdomars erfarenheter

Vid seminariet presenteras forskningsprojektet Antisemitiska uttryck i Sverige och judiska ungdomars erfarenheter. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av Gustav Westberg (Örebro universitet) tillsammans med Charlotta Seiler Brylla (Stockholms universitet) och Henning Årman (Stockholms universitet).

Syftet med projektet är att öka kunskaperna om hur antisemitism tar sig uttryck i dagens Sverige och att bättre förstå judiska ungdomars erfarenheter av antisemitism i deras vardag. Tidigare forskning och rapporter pekar nämligen på att det saknas kunskap om de olika sätt som antisemitism kan ta sig uttryck idag. Exempelvis har lärare har svårt att känna igen de symboler, bilder och den metaforik som uttrycker antisemitism.

I projektet kombineras språkvetenskap med metoder och perspektiv från barn- och ungdomsvetenskap. Det vill säga, vi anlägger diskursanalytiska perspektiv i kombination med etnografiska metoder där deltagande ungdomar också agerar som medforskare i projektet.

Under seminariet presenterar vi projektet med tonvikt på projektinitiala aspekter rörande datainsamling, metodologi och etik. Vi kommer också att presentera resultat från en pågående delstudie som undersöker hur antisemitism uttrycks i samtida högerextrem propaganda på temat familjepolitik. Delstudien undersöker hur visuella och skriftspråkliga resurser används för att kommunicera ideologiskt ”rena” budskap till högerextrema anhängare, samtidigt som propagandas visuella bildbanksestetik vädjar till nya och potentiella sympatisörer genom att väcka associationer till kommersiella livsstilsmedier och genrer.

Senast uppdaterad: 2023-11-29