Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier anordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops med såväl svenska som internationella forskare. De senare kommer oftast till FJS som en del av samarbetet med Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Vanligen hålls mellan sex och åtta seminarier/föreläsningar per termin. Därtill ordnas årligen en workshop för doktorander vid svenska lärosäten inom fältet judiska studier. Det finns möjlighet att på FJS:s seminarier ventilera texter och ansökningar om projektmedel inom FJS:s verksamhetsområde. Seminarierna ordnas ofta tillsammans med andra institutioner inom Uppsala universitet och hålls tisdagar, onsdagar (vilket är vanligast) eller torsdagar 15.15–17.00 eller (mindre vanligt) 13.15-15.00. Seminarierna hålls i normala fall via Zoom och på campus (vänligen se Kalendarium).

Forum för judiska studier ordnar även konferenser. Hittills har två större internationella konferenser hållits, Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, som arrangerades tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum, Potsdam och Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting (2019)

Därtill deltar FJS regelbundet som medarrangör vid konferenser anordnade av systerinstitutioner och samverkanspartners. 
 

SEMINARIER OCH KONFERENSER 2021

CALL FOR PAPERS - KONFERENS: JEWISH-CHRISTIAN CONTACTS, PAST AND PRESENT. SWEDEN AND GERMANY COMPARED

Datum: 18-20 oktober 2021

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, we also welcome papers and sessions that deal with either Germany or Sweden specifically. Läs mer här.

Please submit your abstract before Jan 10th, 2021

För mer information: Lena Roos, lena.roos@sh.se, Professor of the Study of Religions, Södertörn University.

Arrangeras av: The Study of Religions at the School of Historical and Contemporary Studies, Södertörn University. Forum för judiska studier (FJS) är medarrangör tillsammans med Södertörns högskola, Paideia och Moses Mendelsohn Zentrum.

MUSIC IN IRAQ: A JEWISH-ARAB CULTURE

Datum: 10 februari
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom 

Dafna Dori, doktorand vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Dafna Dori is a music and singing teacher, and a PhD student at the musicology department in Uppsala. She is due to complete her studies in January 2021. Her dissertation focuses on the brothers Al-Kuwaity, Jewish musicians whose impact on Iraqi music lasts until today.

CENTRALA TEMAN I DEN BIOGRAFISKA LITTERATUREN OM/AV FLYKTINGAR SOM KOM TILL SVERIGE FRÅN POLEN PÅ GRUND AV DEN ANTISEMITISKA KAMPANJEN 1967-1972

foto: Martin Kiessling

Datum: 2 mars
Tid: 15.15-17.00
Online: Zoom

Martin Englund 

Ventilering av avhandlingskapitel. Martin Englund är doktorand i historia vid Södertörns högskola.

Texten skickas ut via FJS:s utsslista den 23 februari. Texten kommer att vara runt 50 sidor och är en del av ett kapitel i Martins kommande avhandling. Till detta kommer en kort text som beskriver avhandlingsprojektet. Martin kommer också att inledningsvis beskriva sitt projekt. De som hinner läser vad de kan men det går också bra att bara sitta med och delta i diskussionerna.

Texter till seminariet: 
Teman från publicerade biografier
Tre fördjupande steg i tre empiriska kapitel

OPERATION MERCY

Datum: 10 mars
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Håkan Bengtsson, docent, Uppsala univesitet.

Evakuering av ”judekristna” april-maj 1948.

Håkan Bengtsson disputerade år 2000 i bibelvetenskap inom Nya Testamentet på en avhandling om bibelkommentarer i Qumrantexterna. Han har undervisat på Högskolan Dalarna, på Uppsala universitet och på Södertörns högskola inom bibelvetenskap (Nya och Gamla testamentet), judendom, kristendomens historia och om religioners roller i politiska konflikter. Han har också varit delaktig i svensk judisk-kristen dialog, och är medlem av Samarbetsrådet för judar och kristna. Hans har bland annat forskat om Dödahavsrullarna, tidig kristen konst i Rom, hermeneutik samt i projekt om bibelforskning och antisemitism. Mellan 2007 och 2015 var han direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Early Hololocaust Memory in Scandinavia

Johannes Heuman och Pontus Rudberg

Datum: 25 mars