Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier anordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops med såväl svenska som internationella forskare. De senare kommer oftast till FJS som en del av samarbetet med Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Vanligen hålls mellan sex och åtta seminarier/föreläsningar per termin. Därtill ordnas årligen en workshop för doktorander vid svenska lärosäten inom fältet judiska studier. Det finns möjlighet att på FJS:s seminarier ventilera texter och ansökningar om projektmedel inom FJS:s verksamhetsområde. Seminarierna ordnas ofta tillsammans med andra institutioner inom Uppsala universitet och hålls tisdagar, onsdagar (vilket är vanligast) eller torsdagar 15.15–17.00 eller (mindre vanligt) 13.15-15.00. Seminarierna hålls i normala fall via Zoom och på campus (vänligen se Kalendarium).

Forum för judiska studier ordnar även konferenser. Hittills har två större internationella konferenser hållits, Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, som arrangerades tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum, Potsdam och Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting (2019)

Därtill deltar FJS regelbundet som medarrangör vid konferenser anordnade av systerinstitutioner och samverkanspartners. 
 

HÖSTTERMINEN 2022

Judiska självbilder i svensk film efter 1945

Dr. Jonathan Rosenkrantz

Datum: 31 augusti
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Eng 16-0054, Engelska parken

Dr. Jonathan Rosenkrantz, Filmvetenskap, Stockholms universitet, Judiska självbilder i svensk film efter 1945

Jonathan Rozenkrantz (Lunds universitet/Stockholms universitet) är filosofie doktor i filmvetenskap och författare till boken Videographic Cinema: An Archaeology of Electronic Images and Imaginaries (Bloomsbury 2020). Hans publikationer om judisk representation i svensk film inkluderar “The Precariousness of Jewish Visibility: Surviving Antisemitism in Swedish Cinema” (Journal of Scandinavian Cinema 2022) samt “Jacobi’s Burden: ‘Jewish’ Figurations in Fanny och Alexander” i Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice (Bloomsbury 2022), en kommande antologi redigerad av Maaret Koskinen och Louise Wallenberg. Rozenkrantz är även huvudredaktör för Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna (Svenska Filminstitutet 2020), en lärarhandledning för att använda film i skolundervisningen om Sveriges nationella minoriteter.

The Antisemitic Origins of Islamist Violence: A Study of the Muslim Brotherhood and the Islamic State

OBS! Evin Ismail har dessvärre blivit sjuk varför det seminarium som var planerat till på torsdag (8 september) har flyttats till den 5:e oktober

Datum: 5 oktober 2022
Tid: 15.15-17.00
Plats: Meddelas senare

Dr. Evin Ismail, Uppsala universitet, presenterar sin nyutkomna avhandling 

Evin Ismail has a PhD in Sociology from Uppsala University, Sweden. She has researched terrorism for ten years and has written several government agency reports on political Islam and antisemitism. Her doctoral thesis investigates the trajectory of Islamist violence, from the Muslim Brotherhood to the Islamic State.

CALL FOR PAPERS - KONFERENS: JEWISH-CHRISTIAN CONTACTS, PAST AND PRESENT. SWEDEN AND GERMANY COMPARED

Date: 12-14 September 2022

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, we also welcome papers and sessions that deal with either Germany or Sweden specifically. Läs mer här

Deadline for registration for the conference, September 1st 2022.

For more information: Lena Roos, lena.roos@sh.se, Professor of the Study of Religions, Södertörn University.

Arranged by: The Study of Religions at the School of Historical and Contemporary Studies, Södertörn University. Forum för judiska studier (FJS) är medarrangör tillsammans med Södertörns högskola, Paideia och Moses Mendelsohn Zentrum.

Judarna och den vegetariska rörelsen i det sena ryska imperiet

Dr. Julia Malitska

Datum: 14 september 2022
Tid: 16.15-18.00
Plats: Eng 16-0054

Dr. Julia Malitska, Södertörns högskola, föreläser om ”Judarna och den vegetariska rörelsen i det sena ryska imperiet”

Julia Malitska är historiker verksam vid Centrum för baltiska och östeuropeiska studier (CBEES) och Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Hon disputerade 2017 på en avhandling om rysk imperiell politik i Svartahavsstäppen på 1800-talet (Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-Century Black Sea Steppe). Åren 2017 till 2019 undervisade hon i historia på Södertörn. Sedan 2019 är hon postdoktor på CBEES där hon forskar om kostreform och den vegetariska rörelsen i det sena ryska imperiet. Hennes nuvarande forskningsintresse har två inriktningar: imperiell, postimperiell och ny imperiell historia i Öst- och Centraleuropa, samt sammanflätad historia om vetenskap, mat, politik och miljö. 

Under seminariet i Uppsala kommer Malitska att tala om oväntade och outforskade sidor av judars historier som hon upptäckt under sitt postdokprojekt.  

Iosif Perper, the main protagonist of the article, was a co-founder of The Vegetarian Review, a Russian-language monthly periodical and a mouthpiece for vegetarianism, published between 1910–1915 in Kiev. Drawing on a sociological concept of movement intellectuals and Michel Foucault’s theory of pastoral power, as well as acknowledging the decisive role of print, postal service and railroads in disseminating of the vegetarian vogue in Europe, this article illuminates and discusses Iosif Perper’s intellectual and physical efforts to promote the vegetarian movement as represented on the pages of The Vegetarian Review. The analysis points out several incarnations of Perper as a movement intellectual. It also sheds light on the factors likely to have influenced the historiographic and popular image of vegetarianism in the Russian Empire and parts of Eastern Europe, characterized by strong, almost exclusive, associations with Tolstoyism, as well as predetermined the direction of historical enquiries into the topic. 

Antisemitismen i Stockholms skolor

Datum: 21 september 2022
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 16-0054

Dr. Kristin Wagrell, Malmö universitet, presenterar rapporten ”Antisemitismen i Stockholms skolor”, som lades fram den 20 juni i år och som är utarbetad på beställning av Stockholms stads skolförvaltning.

Kristin Wagrell är historiker, disputerad i Linköping på en avhandling om förintelseminnen och hur de hanterats och förmedlats i Sverige men är nu verksam som forskare i Malmö. Hon har tillsammans med Malin Thor Tureby kartlagt de olika samlingar med intervjuer med och dokumentation av överlevandes erfarenheter som gjorts i Sverige.

Kristin Wagrell

Svenska muslimer och judar i historien

Datum: 13 Oktober 2022
Tid: 18.00-20.00
Plats: Meddelas senare

Simon Sorgefri och Carl Henrik Carlsson samtalar utifrån sina uppmärksammade och hyllade böcker, De måste bli annorlunda svenskar respektive Judarnas historia i Sverige om konsten att skriva om en minoritet för en majoritet. Samarrangemang med CEMFOR.

Samtalet leds av Mehek Muftee, sociolog och forskare vid CEMFOR och Heléne Lööw, historiker och lektor vid Historiska institutionen.

Re-Constructing the Man of Steel: Superman 1938-1941, Jewish American History, and the Invention of the Jewish–Comics Connection

Datum: 1 november  2022
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 1-0062

Universitetslektor Martin Lund, Malmö universitet, “Re-Constructing the Man of Steel: Superman 1938-1941, Jewish American History, and the Invention of the Jewish–Comics Connection”

“Re-Constructing the Man of Steel: Superman 1938-1941, Jewish American History, and the Invention of the Jewish–Comics Connection” (2013) deals with configurations of identity in US American comic books by Jewish American writers. Lund is currently planning a monograph about Jewish-identified superheroes. Selected publications: Re-Constructing the Man of Steel: Superman 1938-1941, Jewish American History, and the Invention of the Jewish–Comics Connection. New York: Palgrave Macmillan (2016); “Rethinking the Jewish–Comics Connection.” Lund: Lund University. (Doctoral dissertation, 2013); “‘Beware the Fanatic!’: Jewishness, Whiteness, and Civil Rights in X-Men (1963-1973)”. In: Unstable Masks: Whiteness and American Superhero Comics (2019); “The Mutant Problem: X-Men, Confirmation Bias, and the Methodology of Comics and Identity.” In: European Journal of American Studies 10, no. 2. http://ejas.revues.org/10890 (2015); “Magneto, the Survivor: Redemption, Cold War Fears, and the ‘Americanization of the Holocaust’” in Chris Claremont’s Uncanny X-Men (1975–1991)”. In: Drawing the Past, Volume 1: Comics and the Historical Imagination in the United States, edited by Michael Goodrum, Dorian Lucus Alexander, and Philip Smith. Jackson: University of Mississippi Press (2022).

Economic freedom and antisemitism

Date: 15 November
Time: 15.15 - 17.00
Place: Eng 1 0062 

Abstract
In this study, we build on earlier work relating economic institutions to tolerance towards various minorities. We examine how variation in antisemitism across countries can be explained by economic freedom. We propose two mechanisms. First, the more economic freedom, the greater the scope of market activities. If people perceive Jews as particularly skilful at doing business at the expense of others, a greater reliance on markets can increase antisemitism. Second, a key type of institution undergirding the market is an effective and fair legal system, or the rule of law. The stronger the rule of law, the smaller the risk for exploitative behaviour, and the less hostile people will be towards groups seen as exploiters. If Jews are seen as such, more economic freedom reduces antisemitism. We use the ADL Global 100 survey of antisemitic attitudes and relate them, for up to 106 countries, to the Economic Freedom of the World index and its five areas. Our empirical findings confirm the two predictions: The more economic openness, the more antisemitism; and the stronger the rule of law, the less antisemitism. These findings indicate a complex relationship between markets and attitudes towards Jews.

Bios

Therese Nilsson is a professor in economics. She is affiliated with the Department of Economics, Lund University, and the Research Institute of Industrial Economics (IFN). She also works as an Academic Programme Advisor for the Trade Policy Training Institute in Africa (trapca). Most of her research lies at the intersection of health and education economics, but her research also includes work on cultural and institutional economics.

Niclas Berggren is an associate professor of economics at the Research Institute of Industrial Economics (IFN) and in the Department of Economics at Prague University of Economics and Business. At IFN, he is program director for the research program Institutions, Markets and Enterprise. His research is in the fields of cultural, political and institutional economics, with a particular focus in recent years on the relation between economic institutions and cultural characteristics like trust, tolerance and religiosity.
 

The relationship between Salomon Maimon's Lebensgeschichte and his transcendental philosophy

Datum: 16 november 2022
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 16-0054

Ph d candidate Nicholas Lawrence, Södertörns högskola, “The relationship between Salomon Maimon's Lebensgeschichte and his transcendental philosophy” Samarrangemang med Filosofiska institutionen.

Albert och Moritz Hadda – Judiska arkitekter i nazismens Breslau

Datum: 29 november 2022
Tid: 13.15-15.00
Plats: Eng 2-0024
 

Doktorand Daniel Ljunggren, Technische Universität, Dresden. Samarrangemang med Konstvetenskapliga institutionen.

Daniel Ljunggren, bor i Malmö men skriver sin avhandling vid Technische Universität, Dresden.Avhandlingsprojektet behandlar tysk-judiska arkitekter i Nazityskland. Inriktningen är biografisk och i fokus står bröderna Moritz och Albert Hadda, som var modernistiska arkitekter i Breslau (numera Wroclaw i Polen). De arbetade tillsammans med 1920-talets arkitektkändisar, men efter yrkesförbudet 1934 förändrades deras professionella nätverk drastiskt och de tvingades att enbart arbeta med den lokala judiska församlingen.

Theresienstadt – minnets topografi

Datum: 6 december 2022
Tid: 15.15-17.00
Plats: Eng 16-0054

Professor Therkel Straede, Syddansk universitet, ”Theresienstadt – minnets topografi”. Samarbete med HVC

VÅRTERMINEN 2023

Jewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the Holocaust

Datum: 25 Januari 2023
Tid: 15.15-17.00
Plats: Meddelas senare.

Dr. Sylwia Szymańska-Smolkin, Institutionen för historia och samtidshistoria, Södertörns högskola, ”Jewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the Holocaust”

Fostran till radikalism. Chabad och barnen

Onsdag februari, doktorand Hannes Sonnenschein, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet, ”Fostran till radikalism. Chabad och barnen”.

SEMINARIER FORUM FÖR JUDISKA STUDIER HÅLLNA UNDER VT 2022

 • Fredag 28 januari 13.15–15.00, professor Johann Chapoutot, Professeur d'Histoire contemporaine, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, “Nazism: Utopia of Life, Dystopia of Death”. Samarrangemang med Forum för levande historia och Hugo Valentin-centrum.

 • Onsdag 9 februari 15.15–17.00, ”International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definition av antisemitism: Hot mot yttrandefriheten eller viktigt redskap i kampen mot antisemitism?” Panelsamtal med Dr. Meriam Chatty, projektledare vid Forum för levande historia och svensk representant i IHRA och författaren och forskaren, Dr. Kenneth Hermele, Göteborg. Moderator: Lars M Andersson.

 • Onsdag 16 februari 15.15-17.00 februari Journalisten, författaren och filosofie hedersdoktorn (GU), Göran Rosenberg, samtalar om sin nya biografi, Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek, med Dr. Pontus Rudberg, forskare vid HVC och Docent Anders Hammarlund, forskare och författare. Moderator: Lars M Andersson

 • Tisdag 8 mars via Zoom 16.15-18.00, Professor Anat Feinberg, Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, “Modern Hebrew Literature, from the 1880s and until today”. Samarrangemang med Institutionen för lingvistik och filologi och litteraturvetenskapliga institutionen

 • Onsdag 23 mars 15.15–17.00, Dr. Karen Uslin, adjunct professor of Music History and Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University, "Beyond the Pale: How 20th /21st Century Immigration Affected Jewish Cultural Life in Sweden."

 • Onsdag 5 april 15.15–17.00, Dr. M. Carpenedo Rodrigues, University of Groningen, “Grassroots Christian movements in the global South and their intersections with politics, religious extremism and gender. Samarrangemang med CRS och Missionsvetenskap

 • April 27, 15:15–17:00. Lecturer: Dr. Ruth Calderon, "The poetics of Talmudic stories: close reading of some examples." Discussant: Rabbi Ute Steyer, Stockholm Jewish community.

 • Onsdag 11 maj 15.15-17.00, Professor Joacim Hansson, Linköpings universitet, ”I särskild ordning. Klassificeringssystemet i Judiska församlingens bibliotek i Stockholm”. Samarrangemang med Institutionen för ABM.
   
 • Tisdag 24 maj 13.15-15.00 Dr. Havatzelet Yahel, Ben-Gurion University of the Negev, “If I am not for myself, who will be for me? The Jewish people and indigenous resilience”.  

Nazism: Utopia of Life, Dystopia of Death

Date: 28 January

Time: 10.15

Public lecture on occasion of the Holocaust Memorial Day with JOHANN CHAPOUTOT, Sorbonne Université

A hundred years ago, defeat struck the Germans as the worst catastrophe of their modern history—worse than the Thirty Years War and the defeat at the hands of Napoleon in 1806. Not surprisingly, many Germans interpreted the catastrophe in biological terms: not only had Germany lost 2.5 million people (civilians included), but was deprived of its very means of survival by the Treaty of Versailles. Professor Chapoutot will show how the Nazis fabricated their “vision of the world” from a great number of sources, which provided both an explanation and a solution to the perceived disaster.

Johann Chapoutot is Professor of Modern History at the Sorbonne (Sorbonne Université). A specialist of German history, he has published, among others, The Law Of Blood. Thinking and Acting like a Nazi (Harvard UP, 2018), Greeks, Romans, Germans. How the Nazis usurped Europe’s Classical Past (The University of California Press, 2016) and Free to Obey. Nazism and Management (Europa Press, NYC, 2022). His books are translated into 14 languages and distinguished by numerous French and international awards.

The lecture is open to the public. Since it is an online event, we kindly ask you to pre-register by mail to event@hist.uu.se.

International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definition av antisemitism: Hot mot yttrandefriheten eller viktigt redskap i kampen mot antisemitism?

Datum: Onsdag 9 februari
Tid: 15.15–17.00
Plats:  Eng 16 0043 och Zoom

”International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definition av antisemitism: Hot mot yttrandefriheten eller viktigt redskap i kampen mot antisemitism?” Panelsamtal med Dr. Meriam Chatty, projektledare vid Forum för levande historia och svensk representant i IHRA och författaren och forskaren, Dr. Kenneth Hermele. Moderator Lars M Andersson. Evenemanget sänds också via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63607257678

Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek

Datum: Onsdag 16 februari 
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Sal 16-0043 i Engelska Parken och Zoom

Journalisten, författaren och filosofie hedersdoktorn (GU), Göran Rosenberg, samtalar om sin nya biografi, Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek, med Dr. Pontus Rudberg, forskare vid HVC och Docent Anders Hammarlund, forskare och författare. Moderator: Lars M Andersson. Evenemanget sänds också via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63607257678

Beyond the Pale: How 20th/21st Century Immigration Affected Jewish Cultural Life in Sweden

Datum: 23 Mars 2022
Tid: 15.15–17.00
Plats: Zoom

Dr. Karen Uslin, adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University, "Beyond the Pale: How 20th/21st Century Immigration Affected Jewish Cultural Life in Sweden." Karen Uslin is adjunct professor of Music History and a Fellow for the Center of Holocaust and Genocide Studies at Rowan University. She received her Ph.D. in musicology from The Catholic University of America in 2015. Dr. Uslin’s main areas of expertise include music from the concentration camp of Theresienstadt and music from Central/Eastern Europe. Her current work includes examining music criticism during the period of World War II. She also has interests in Jewish music traditions in Latin America and an active performance career.

Karen Uslin

Becoming Jewish, Believing in Jesus: Pentecostals, Jewish rituals and Zionist political inclinations in the global South

M. Carpenedo Rodrigues

Datum: 4 april 2022
Tid: 15.15–17.00
Plats: Humanistiska teatern med mingel efteråt
Öppen föreläsning

Samarrangemang med CRS

Dr. M. Carpenedo Rodrigues, University of Groningen.

Social scientist and ethnographer, Manoela’s work is dedicated to understanding grassroots Christian movements in the global South and their intersections with politics, religious extremism and gender.

Before joining the University of Groningen, Manoela was a fellow at the Institute of Latin American Studies, School of Advanced Studies, University of London. Manoela has also taught courses on the Anthropology and Sociology of Religion at King’s College London, the University of Kent and the University of Cambridge. Her research interests focus on topics related to religions in the global South, the Anthropology of Christianity, Sociology of Religion, Geopolitics of Faith, Anthropology of Moralities, and Gender Studies.

Manoela received her BA in Social Psychology from UFRGS Brazil and Tubingen University in Germany, a MA in Gender Studies from the University of Oviedo in Spain and the Central European University in Hungary. She also holds an MPhil and a PhD in Sociology from the University of Cambridge.

Manoela has recently published her first monograph: Becoming Jewish believing in Jesus:  Judaising Evangelicals in Brazil with Oxford University Press (New York). Building on her ethnographic work in Brazil, the monograph explores the reasons why former Charismatic Evangelicals (with no Jewish background) are now embracing Orthodox Jewish tenets and lifestyles.

The poetics of Talmudic stories: close reading of some examples

Datum: 27 april 2022
Tid: 15.15-17.00
Place: Campus Engelska parken in room Eng 16-2043.
It will also be possible to follow the seminar via Zoom. Participation requires registration:​https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5IuceuvrzopHdPkYQXbZgcvRTwDd0wnHSTh

Lecturer: Dr. Ruth Calderon. Discussant: Rabbi Ute Steyer, Stockholm Jewish community.

A reception will follow the seminar.

Dr. Ruth Calderon is an educator and Talmud scholar working to promote Hebrew, Israeli, and Jewish culture, to cultivate the study of Torah in the secular world, and to create a liberal, humanistic public space that is rich in culture. She served in the 19th Knesset as a Member of Knesset for the Yesh Atid party and as Deputy Speaker of the Knesset. Ruth founded Beit Midrash Elul in Jerusalem and Alma – Home for Hebrew Culture in Tel Aviv. She also served as the head of the culture and education department of the National Library of Israel. In recognition of her work, Ruth was awarded the AVI CHAI Prize for Jewish Education, the Samuel Rothberg Prize for Jewish Education, and honorary doctorates from Brandeis University, the Jewish Theological Seminary, the Reconstructionist Rabbinical College, and Hebrew College in Boston. Ruth is the author of A Bride for One Night: Talmud Tales and A Talmudic Alpha Beta, which present personal readings of Talmudic stories. Her children's books, The Princess and the Rock and A Rainy Day Story, present adaptations of Talmudic and Chassidic stories for children. Ruth holds a master's degree and doctorate in Talmud from the Hebrew University of Jerusalem. She is a graduate of Cohort 1 of the Mandel School for Educational Leadership.

Ute Steyer started her career in economics and then turned to philosophy and Jewish thought. She is a Paideia, Hebrew University and Jewish Theological Seminary alumni, and a Ph.D. candidate at the Department of Theology in Uppsala. In January 2015, she assumed the position as rabbi in Stora synagogan in Stockholm.

I särskild ordning. Klassificeringssystemet i Judiska församlingens bibliotek i Stockholm

Joacim Hansson

Datum: 11 maj
Tid: 13.15 - 15.00

Professor Joacim Hansson, Linnéuniversitetet, ”I särskild ordning. Klassificeringssystemet i Judiska församlingens bibliotek i Stockholm”. Samarrangemang ABM Joacim Hansson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och ägnar sin vetenskapliga verksamhet åt främst biblioteksforskning, dokumentstudier med inriktning mot digitalisering samt klassifikationshistoria. Hans forskning utgår ofta från kritiskt teoretiska ståndpunkter med inriktning på minoritetsgruppers villkor och representation. Han har innehaft en rad uppdrag inom svenskt biblioteksväsende och arbetar just nu med en bok om judiska bibliotek och deras klassifikationssystem.

If I am not for myself, who will be for me? The Jewish People and Indigenous Resilience

Datum: 24 maj 2022
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: Engelska Parken 22-1017
Zoomlänk för registrering


Like many Indigenous groups around the world, the Jewish people have suffered throughout history from various prohibitions and restrictions, forced assimilation and migration. In different places, they have been treated as inferior to others. Their history is permeated with pogroms and killings. However, when we look at the Jewish people during the past decades, we witness an outstanding case study of resilience and recovery via a remarkable process of collective healing and growth. The Jewish people became a unique instance of a group of people who returned to their ancient homeland to revive their communal life.

The study examines the Jewish people’s case within the framework of Indigenous resilience studies. First, it provides an overview of the development of the Indigenous discourse in the international arena. Next, it introduces resilience methods developed by Indigenous People around the world. Following, it briefly reviews the long history of the Jewish people while highlighting some of the resilience strategies that were used to ensure the historical and cultural continuity of the Jewish People. This part also presents prominent figures whose writings can help in the understanding of the Jewish way of thinking. Finally, it offers conclusions and directions for future research.


Dr. Adv. Havatzelet Yahel, is a Senior Faculty Member and holds the Michael Feige Career Development Chair in Israeli Society, at the Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel & Zionism, Ben-Gurion University of the Negev. She received her PhD from the Hebrew University of Jerusalem, MPA from the Harvard Kennedy School of Government after receiving the Israel Wexner fellowship for excellence in the public sector, and BA in Economy and in LLB in Law from Tel-Aviv University. Before joining the academy, she was the Deputy to the Southern District Attorney (Civil Matters) at the Ministry of Justice in Israel. Her research interests include the study of indigenous and minority population, land and settlements policies, historical geography, museology and more. Her recent publications include: The Jewish People and Indigenous Resilience, in Global Indigenous Mental Health 2021; Israel and International Law: The Indigenous Concept in Supreme Court Rulings in Israel Studies 2021; Tribalism, Religion, and the State in Bedouin society - between conservation and change in Strategic Assessment 2021 (with Atef Abu-Ajaj); National Hiking Trails: Regularization, Statutory Planning and Legislation in Land Use Policy 2021 (with Rachel Katoshevski & Emir Galilee) and more.  

SEMINARIER OCH KONFERENSER 2021

MUSIC IN IRAQ: A JEWISH-ARAB CULTURE

Datum: 10 februari
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom 

Dafna Dori, doktorand vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Dafna Dori is a music and singing teacher, and a PhD student at the musicology department in Uppsala. She is due to complete her studies in January 2021. Her dissertation focuses on the brothers Al-Kuwaity, Jewish musicians whose impact on Iraqi music lasts until today.

CENTRALA TEMAN I DEN BIOGRAFISKA LITTERATUREN OM/AV FLYKTINGAR SOM KOM TILL SVERIGE FRÅN POLEN PÅ GRUND AV DEN ANTISEMITISKA KAMPANJEN 1967-1972

foto: Martin Kiessling

Datum: 2 mars
Tid: 15.15-17.00
Online: Zoom

Martin Englund 

Ventilering av avhandlingskapitel. Martin Englund är doktorand i historia vid Södertörns högskola.

Texten skickas ut via FJS:s utsslista den 23 februari. Texten kommer att vara runt 50 sidor och är en del av ett kapitel i Martins kommande avhandling. Till detta kommer en kort text som beskriver avhandlingsprojektet. Martin kommer också att inledningsvis beskriva sitt projekt. De som hinner läser vad de kan men det går också bra att bara sitta med och delta i diskussionerna.

Texter till seminariet: 
Teman från publicerade biografier
Tre fördjupande steg i tre empiriska kapitel

OPERATION MERCY

Datum: 10 mars
Tid: 15.15–17.00
Online: Zoom

Håkan Bengtsson, docent, Uppsala univesitet.

Evakuering av ”judekristna” april-maj 1948.

Håkan Bengtsson disputerade år 2000 i bibelvetenskap inom Nya Testamentet på en avhandling om bibelkommentarer i Qumrantexterna. Han har undervisat på Högskolan Dalarna, på Uppsala universitet och på Södertörns högskola inom bibelvetenskap (Nya och Gamla testamentet), judendom, kristendomens historia och om religioners roller i politiska konflikter. Han har också varit delaktig i svensk judisk-kristen dialog, och är medlem av Samarbetsrådet för judar och kristna. Hans har bland annat forskat om Dödahavsrullarna, tidig kristen konst i Rom, hermeneutik samt i projekt om bibelforskning och antisemitism. Mellan 2007 och 2015 var han direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Early Hololocaust Memory in Scandinavia

Johannes Heuman och Pontus Rudberg

Datum: 25 mars