Publikationer

ANTISEMITISM, ANTISIONISM. EXEMPLET POLEN

Alvar Alsterdals bok Antisemitism, antisionism. Exemplet Polen gavs ursprungligen ut 1969. Till denna nya utgåva har historikern Lars M Andersson skrivit en utförlig introduktion om Alstersdals yrkesliv och författarskap, där arbetarrörelsen, europeisk kultur samt det judiska folkets historia och öden utgör centrala teman. Nyutgåvan har försetts med två efterskrifter, av Lars Dencik respektive Weddig Runquist.

Alsterdal skildrar den våg av antisemitism i Polen som utlöstes efter det junikriget 1967 mellan Israel och dess grannländer. Judarna utpekades av regimen som en femtekolonn i landet, och anklagades för att vara sionister och för ideologisk opålitlighet, trots att de tidigare ansetts vara ”goda kommunister”. Deras kamp och insatser under andra världskriget nedvärderades. Studentprotesterna våren 1968 brännmärktes av regimen som iscensatt av sionister. På två månader avsattes ett åttiotal statstjänstemän av judisk börd. Utlandets kritik av den statskontrollerade antisemitismen kallades av regimen för ”en världssionistisk antipolsk kampanj”. Antisionism kom i realiteten att bli ett täckord för antisemitism. Tusentals polska judar emigrerade, bl.a. till Sverige. 

Läs mer här

MATTHEW WITHIN JUDAISM ISRAEL AND THE NATIONS IN THE FIRST GOSPEL

Wassén, Cecilia auther/editor

In this collection of essays, leading New Testament scholars reassess the reciprocal relationship between Matthew and Second Temple Judaism. Some contributions focus on the relationship of the Matthean Jesus to torah, temple, and synagogue, while others explore theological issues of Jewish and gentile ethnicity and universalism within and behind the text.


Ingår i: Matthew within Judaism: Israel and the Nations in the First Gospel / [ed] Anders Runesson and Daniel G. Gurtner, Atlanta: Society of Biblical Literature , 2020, s. 285-308

”JAG MÅ BO MITT IBLAND DEM” - STOCKHOLMS STORA SYNAGOGA 150 ÅR

Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill. Den placeras inte i skymundan utan byggs på en för ändamålet inköpt tomt, mitt i centrala Stockholm och på gångavstånd från det kungliga slottet.

Hur gick det till? Vilken mannakraft, mod (eller övermod) och framtidstro hade inte dessa judar besjälade av upplysningens idéer om kunskap, tolerans och rättvisa! Och än står hon kvar. 

Mer om boken här

Senast uppdaterad: 2021-03-24