Om oss


Forum för judiska studier (FJS) arbetar med att understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk kultur, religion och historia och om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som är en central del i judisk kultur, religion och identitet. Vårt arbete syftar även till att stärka intresset för forskningsområdet judiska studier.

Forum för judiska studier samverkar inom Uppsala universitet och med andra lärosäten i Sverige, Norden, övriga Europa och Israel.

FÖRESTÅNDARE

CECILIA WASSÉN

Cecilia Wassén, Professor i Nya testamentets exegetik. Hennes forskningsområde är den tidiga judendomen (ca 200 fvt- 100 vt) och Jesus-rörelsen i den judiska kontexten. Hon forskar speciellt på Dödahavsrullarna med inriktning på apokalyptik, måltider, genus, renhetslagar, änglar och demoner. Hennes senaste bok, skriven med Tobias Hägerland, heter Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades (Bokförlaget Langenskiöld, 2016). På engelska: Jesus the Apocalyptic Prophet ( T &T Clark/ Bloomsbury, 2021). Hon är redaktör för boken The Dead Sea Scrolls, i en serie om tio volymer, Ancient Literature for New Testament Studies (Zondervan Academic) och är en av två huvudredaktörer för serien. 

Publikationer

LARS M. ANDERSSON

Lars M Andersson, f 1961, universitetslektor. Andersson har huvudsakligen forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik. Han har emellertid också gett ut läroböcker i historia och religionskunskap för gymnasiet, Sveriges historia i årtal, antologier om samtidshistoria, kontrafaktisk historia, bilden som historisk källa, skuldfrågor och moraldebatt i historieskrivningen och svensk-judisk historia samt festskrifter (till Bengt Ankarloo, Sverker Oredsson och Torkel Jansson). Han var under åren 2002-2006 redaktör för Historisk tidskrift och har också, tillsammans med Ulf Zander, varit redaktör för skriftserien Lagerbringbiblioteket. Han ingår i redaktionsrådet för tidskriften Nordisk judaistik.

Forskning
Publikationer

ORGANISATION

Forum för judiska studier leds av en styrelse där ledamöterna utses av Teologiska fakultetens dekanus efter hörande av fakultetsnämnden. Föreståndaren för Forum för judiska studier är huvudföredragande i styrelsen och förväntas informera fakultetsnämnden om forumets verksamhet.

FJS styrelse och styrdokument

Senast uppdaterad: 2023-01-19