The relationship between Salomon Maimon's Lebensgeschichte and his transcendental philosophy

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-0054
  • Föreläsare: Ph d candidate Nicholas Lawrence, Södertörns högskola, “The relationship between Salomon Maimon's Lebensgeschichte and his transcendental philosophy” Samarrangemang med Filosofiska institutionen.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-02-08