Albert och Moritz Hadda – Judiska arkitekter i nazismens Breslau

Daniel Ljunggren är doktorand vid historiska institutionen, Dresdens tekniska universitet.

Daniel Ljunggren är doktorand vid historiska institutionen, Dresdens tekniska universitet. Hans forskningsområde är det ömsesidiga beroendet mellan Breslaus judiska församling och dess modernistiska arkitekter för upprätthållandet av en judisk kultur och judiska platser i staden under Nazi-tiden, med fokus på bröderna Albert och Moritz Hadda.

Daniel har studerat historia vid universitetet i Durham. Han har en arkitektexamen från Lunds tekniska högskola 2010, med examensarbetet i arkitekturhistoria, ”vår packning har blivit lätt” om bröderna Hadda. Han har studerat restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, 2012- 13 och deltagit i flertalet konferenser om judisk arkitekturhistoria, samt gästföreläst i ämnet i Tyskland och Polen.

Sedan 2014 driver Daniel eget arkitektkontor med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Han är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden enligt Boverkets standard och har av Statens fastighetsverk utsetts till husarkitekt för Glimmingehus, Hovdala slott och Tomarps kungsgård. Daniel har mångårig erfarenhet av arbete med judiskt kulturarv i Sverige, bl. a. genom restaurering av synagogan i Norrköping och begravningskapellet på norra judiska begravningsplatsen i Stockholm.

Daniel Ljunggren
Senast uppdaterad: 2021-02-08