FORUM FÖR JUDISKA STUDIER

FJS verkar för att sprida kunskap om judendom och judisk kultur i dåtid och nutid genom seminarier, konferenser, samverkan och utgivning

Vi arbetar med att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk, kultur, religion och historia i allmänhet liksom om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som är en central del i judisk kultur, religion och identitet.

I forumets uppdrag ingår dels att inventera befintliga kompetenser och pågående forskning inom Uppsala universitet och nationellt och att samordna och initiera ny forskning inom området.

FÖRDJUPA DIG I DEN SENASTE FORSKNINGEN - TIDSKRIFTEN NORDISK JUDAISTIK 

Tidskriften Nordisk Judaistik, Scandinavian Jewish Studies finns som digital tidskrift!
Tidningen är gratis att läsa, men registrera dig gärna för automatiskt meddelande varje gång ett nytt nummer kommer ut.

Nya hedersdoktorer

Fania Oz-Salzberger, professor i historia vid University of Haifa, forskare och författare med stor internationell räckvidd.