Forum för judiska studier

Forum för judiska studier (FJS) verkar för att sprida kunskap om judendom och judisk kultur i dåtid och nutid genom seminarier, konferenser, samverkan och utgivning.

Vi arbetar med att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk, kultur, religion och historia i allmänhet liksom om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som är en central del i judisk kultur, religion och identitet.

I forumets uppdrag ingår dels att inventera befintliga kompetenser och pågående forskning inom Uppsala universitet och nationellt och att samordna och initiera ny forskning inom området.

FÖRDJUPA DIG I DEN SENASTE FORSKNINGEN - TIDSKRIFTEN NORDISK JUDAISTIK

Tidskriften Nordisk Judaistik - Scandinavian Jewish Studies finns som digital tidskrift!

Tidningen är gratis att läsa, men registrera dig gärna för automatiskt meddelande varje gång ett nytt nummer kommer ut.

Hedersdoktor

Fania Oz-Salzberger, professor i historia vid University of Haifa, forskare och författare med stor internationell räckvidd.

Senast uppdaterad: 2022-09-08