Doktorsavhandlingar

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Gamla universitetshuset, Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala 2019-10-08 kl 10:15

  Hjarnø Rasmussen, Rune

  The Stick and the Calabash: Building gods in Bahian Candomblé

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2019-09-20 kl 10:15

  Gustafsson, Daniel

  Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2019-06-12 kl 10:15

  Berglund, Carl Johan

  Origen’s References to Heracleon: A Quotation-Analytical Study of the Earliest Known Commentary on the Gospel of John

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2019-05-17 kl 10:15

  Yadala Suneson, Anita

  Indian Protestants and their Religious Others: Views of Religious Diversity among Christians in Bangalore

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, 753 10, Uppsala 2019-02-01 kl 14:00

  Lundmark, Evelina

  “This is the Face of an Atheist”: Performing Private Truths in Precarious Publics

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2018-12-21 kl 13:15

  Schumann, Åsa

  Vilken mening!?: En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset Sal IV (Room IV, University Main Building), Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-13 kl 13:00

  Nahlbom, Yukako

  Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering: Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-07 kl 10:15

  Habib Zeiler, Johannes

  Crafting Lutheran Pastors in Tanzania: Perceptions of Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  the University Main Building, hall IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-11-30 kl 10:15

  Ohlsson, Johanna

  On the Ethics of External States in Peacebuilding: A Critical Study of Justification

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 10:15

  Pleijel, Richard

  Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2018-03-16 kl 13:15

  Li, Oliver

  Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Room IV, University Main Building, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-02-02 kl 13:00

  Lloyd, Christina

  Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns: A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2017-12-15 kl 13:15

  Eddebo, Johan

  Death and the Self: A Metaphysical Investigation of the Rationality of Afterlife Beliefs in the Contemporary Intellectual Climate

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset sal IV, Uppsala 2017-12-19 kl 10:15

  Brodd, Birgitta

  Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig: En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-12-02 kl 14:15

  Sverker, Joseph

  Constructivism, Essentialism, and the Between: Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Thunbergsvägen, Uppsala 2017-12-01 kl 10:15

  Hedenborg White, Manon

  The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal 22-0031, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2017-12-08 kl 10:15

  O'Reilly, Bim

  Baptism and Death: A Study of Mark and Romans

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  University Main Building, Hall IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-11-24 kl 14:15

  Sundqvist, Josephine

  Beyond an instrumental approach to religion and development: Challenges for church-based healthcare in Tanzania

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihre-salen, Engelska parken, Uppsala 2017-09-22 kl 10:15

  Eckerdal, Erik

  Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement: Unity through a deeper sense of apostolicity

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-05-19 kl 10:00

  Callewaert, Teresa

  Theologies Speak of Justice: A Study of Islamic and Christian Social Ethics

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Aula minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, 753 10, Uppsala 2017-05-06 kl 14:00

  Poveda Guillén, Oriol

  According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3B, Uppsala 2016-12-09 kl 09:30

  Jonbäck, Francis

  The God who Seeks but Seems to Hide

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Uppsala 2016-12-02 kl 11:15

  Knutsson Bråkenhielm, Lotta

  Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn?: Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ekonomikum, hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 2016-12-09 kl 14:00

  Holmefur, Niklas

  Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Uppsala 2016-12-16 kl 13:00

  Santell, Fredrik

  Svenska kyrkans diakonistyrelse: Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3H, Hus 6, Uppsala 2016-10-28 kl 10:15

  Egeland, Erik

  Christianity, Generation and Narrative: Religious Conversion and Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2016-10-07 kl 10:15

  Morberg Jämterud, Sofia

  Human Dignity: A Study in Medical Ethics

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum Auditorium Minus, Akademigatan 3, 753 10 Uppsala, Uppsala 2016-06-10 kl 10:00

  Partanen, Paulina

  Navigating Female Power: (De-) Constructing the Space of the Immortal Threat in Homer’s Odyssey

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Thunbergsvägen 3 H, 751 20, Uppsala 2016-05-23 kl 10:15

  Eckerdal, Maria

  En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Hörsal Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-05-20 kl 10:15

  Leidenhag, Sven Mikael

  Naturalizing God?: A Critical Evaluation of Religious Naturalism

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2016-03-18 kl 10:15

  Klasson Sundin, Maria

  Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet?: En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum, Akademigatan 3, 753 10, Uppsala 2016-03-04 kl 14:15

  Winell, Anneli

  "Godis för kropp och själ": Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Thunbergsvägen 3 H, Uppsala 2016-01-15 kl 10:15

  Berggren, Erik

  Catholicity Challenging Ethnicity: An Ecclesiological Study of Congregations and Churches in Post-apartheid South Africa

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum Auditorium minus, Akademigatan 3, Uppsala 2015-10-16 kl 10:15

  Wenell, Fredrik

  Omvändelsens skillnad: En diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-10-09 kl 13:15

  Larsson, Mats

  "Vi kristna unga qvinnor": Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, Sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-05-23 kl 10:15

  Ehnberg, Jenny

  Globalization, Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Eng 6 - 1023, Engelska Parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2015-04-24 kl 10:00

  Hjort, Elisabeth

  Förtvivlade läsningar: Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Ihresalen, Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2015-03-06 kl 14:15

  Lindberg, Jonas

  Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Campus Engelska Parken, Uppsala 2014-10-17 kl 14:00

  Tronêt, Jakob

  Förverkligad katolicitet: Max Thurians syn på vägar till Kyrkans enhet

 • Doktorsavhandling, monografi
  sal 4, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2014-10-24 kl 10:00

  Björck, Gustaf

  Förändring av Missionssynen?: Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945–2000 speglad av ledning och missionärer

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Tunbergsvägen 3L, Uppsala 2014-09-06 kl 10:00

  Rodin, Therese

  The World of the Sumerian Mother Goddess: An Interpretation of Her Myths

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum, auditorium minus, 2014-05-23 kl 10:00

  Axner, Torbjörn

  Ordo Missæ: Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2014-05-16 kl 10:15

  Hansson, Klas

  Svenska kyrkans primas: Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2014-02-21 kl 10:00

  Bergström, Ulf

  Temporality and the Semantics of the Biblical Hebrew Verbal System

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Humanistcentrum, Uppsala 2014-03-14 kl 10:00

  Åhman, Bertil

  Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2014-01-31 kl 10:00

  Pella, Kristian

  The Kakure Kirishitan of Ikitsuki Island: The End of a Tradition

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2013-10-25 kl 13:15

  Axner, Marta

  Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Sal: ENG 21-0011 Engelska Parken. Humanistiskt centrum. Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2013-10-11 kl 10:15

  Törnegren, Gull

  Utmaningen från andra berättelser: En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Culture Confrontation in the Lower Congo

  From the Old Congo Kingdom to the Congo Independent State with Special Reference to the Swedish Missionaries in the 1880's and 1890's Axelson, Sigbert

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Uppsala 2013-05-03 kl 10:00

  Billing, Nils

  The Performative Structure: Ritualizing the pyramid of Pepy I

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lutheran Missions in a Time of Revolution

  The China Experience 1944-1951 Jonson, Jonas

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kyrka och mission i Sverige 1868-1901

  Svenska kyrkans missions tillkomst och första verksamhetstid Furberg, Tore

 • Doktorsavhandling, monografi

  Church, State and People in Mozambique

  An Historical Study with Special Emphasis on Methodist Developments in the Inhambane Region Helgesson, Alf

 • Doktorsavhandling, monografi
  Uppsala 1988-05-06 kl 00:00

  Lande, Aasulv

  Meiji Protestantism in History and Historiography

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, Uppsala 2012-12-07 kl 10:15

  Larspers, Torbjörn

  Konfessionalitet och medbestämmande: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum, Auditorium Minus, Akademigatan 3, Uppsala 2012-12-14 kl 13:00

  Mogård, Anders

  Förtröstans hermeneutik: Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik

 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum, Auditorium Minus, Akademigatan 3, Uppsala 2012-11-23 kl 10:00

  Carlsson, Petra

  Theology beyond Representation: Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2012-11-09 kl 14:00

  Nilsson, Per-Erik

  “Everybody Welcome to France”: Secularism, Governmentality & Fantasy in the French Republic 2003-2011

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihre-salen, Thunbergs v 3, Uppsala 2012-09-28 kl 13:15

  Eckerdal, Jan

  Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2012-09-21 kl 10:00

  Odén, Robert

  Wåra swarta bröder: Representationer av religioner och människor i Evangeliska fosterlandsstiftelsens Missions-Tidning, 1877–1890

 • Doktorsavhandling, monografi
  Lärosal IV, Universitetshuset, Uppsala 2012-04-24 kl 10:00

  Halldorf, Joel

  Av denna världen?: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  sal IV, Universitetshuset, Uppsala 1983-04-12 kl 10:00

  Bäckström, Anders

  Religion som yrke: En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset Sal IX, Uppsala 2011-12-09 kl 10:00

  Friberg von Sydow, Rikard

  Att ta skriken på allvar: Etiska perspektiv på självdestruktivt beteende

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  A journey with a Status confessionis

  analysis of an apartheid related conflict between the Dutch Reformed Church in South Africa and the World Alliance of Reformed Churches, 1982-1998 Henriksson, Lennart

 • Doktorsavhandling, monografi

  L'église à l'épreuve de la tradition

  la Communauté évangélique du Zaïre et le kindoki Dalmalm, Åsa

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Campus Engelska Parken, Uppsala 2011-11-11 kl 10:15

  Lejdhamre, Agneta

  Psalm - kön - kyrka: Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyromöte

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen (Eng21/0011), Engelska parken, Uppsala universitet, Uppsala 2011-10-25 kl 10:00

  Hjälm, Michael

  Liberation of the Ecclesia: The Unfinished Project of Liturgical Theology

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2011-09-16 kl 10:15

  Cöllen, Sebastian

  Der rätselhafte Gott: Heimdallr im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und Ordnung

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kraemer towards Tambaram

  a study in Hendrik Kraemer's missionary approach Hallencreutz, Carl Fredrik

 • Doktorsavhandling, monografi

  Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem

  Beyerhaus, Peter

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kyrka och sjöfolk

  en studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933 Bergmark, Ingemar

 • Doktorsavhandling, monografi

  Evangelist på indiska villkor

  Stanley Jones och den indiska renässansen 1918-1930 Deminger, Sigfrid

 • Doktorsavhandling, monografi

  Tierra nueva

  svensk grupputvandring till Latinamerika : integration och församlingsbildning Flodell, Sven Arne

 • Doktorsavhandling, monografi

  In search of the Karen King

  a study in Karen identity with special reference to 19th century Karen evangelism in northern Thailand Hovemyr, Anders P.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ritual and symbol in transitional Zaramo society with special reference to women

  Swantz, Marja-Liisa

 • Doktorsavhandling, monografi

  Missions on a colonial frontier west of lake Victoria

  evangelical missions in north-west Tanganyika to 1932 Hellberg, Carl-Johan

 • Doktorsavhandling, monografi

  Stad och stift

  stiftsbildning och församlingsdelningar i Stockholm 1940-56 Zetterquist, Håkan

 • Doktorsavhandling, monografi

  Not to destroy but to fulfil

  the contribution of J. N. Farquhar to Protestant missionary thought in India before 1914 Sharpe, Eric J.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Culte et société

  le culte chrétien comme réflexion critique d'une société moderne africaine: cas du chant dans la Communauté Evangélique du Zaïre Nsumbu, Josef

 • Doktorsavhandling, monografi

  Am I not a man and a brother?

  British missions and the abolition of the slave trade and slavery in West Africa and the West Indies 1786-1838 Jakobsson, Stiv

 • Doktorsavhandling, monografi

  The Lotuho and the Verona fathers

  a case study of communication in development Lundström, Karl-Johan

 • Doktorsavhandling, monografi

  The Lutheran church on the coast of Tanzania 1887-1914

  with special reference to the Evangelical Lutheran church in Tanzania, Synod of Uzaramo-Uluguru Sicard, Sigvard von

 • Doktorsavhandling, monografi

  On church-mission relations in Ethiopia 1944-1969

  with special reference to the Evangelical church Mekane Yesus and the Lutheran missions Sæverås, Olav

 • Doktorsavhandling, monografi

  Spirit and truth

  Harlin, Tord

 • Doktorsavhandling, monografi

  Mission and state in the Congo

  a study of the relations between Protestant missions and the Congo independant state authorities with special reference to the Equator district, 1885-1903 Lagergren, David

 • Doktorsavhandling, monografi

  Evangelical pioneers in Ethiopia

  origins of the Evangelical church Mekane Yesus Arén, Gustav

 • Doktorsavhandling, monografi

  The role of non-governmental organizations in development

  a study of the National Christian Council of Kenya (NCCK), 1963-1978 Chepkwony, Agnes

 • Doktorsavhandling, monografi

  Fundamental openness

  an enquiry into Raimundo Panikkar's theological vision and its presuppositions Ahlstrand, Kajsa

 • Doktorsavhandling, monografi

  Venn and Victorian bishops abroad

  the missionary policies of Henry Venn and their repercussions upon the Anglican episcopate of the colonial period 1841-1872 Yates, Timoty E.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Boundlessness

  studies in Karl Ludvig Reichelt's missionary thinking with special regard to the Buddhist-Christian encounter Eilert, Håkan

 • Doktorsavhandling, monografi

  The word of God in Ethiopian tongues

  rhetorical features in the preaching of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Forslund, Eskil

 • Doktorsavhandling, monografi
  2010-02-06 kl 10:15

  Sardella, Ferdinando

  Bhaktisiddhanta Sarasvati: the context and significance of a modern Hindu personalist

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal Minus Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2011-05-17 kl 10:00

  Pädam, Tiit

  Ordination of Deacons in the Churches of the Porvoo Communion: A Comparative Investigation in Ecclesiology

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-05-25 kl 10:15

  Kalmykova, Elena

  Dissolving Dualism: A Tripartite Model of Cognition for Religious Truth

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Aud. Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2011-04-29 kl 10:15

  Ekström, Malin

  Allvarsam parodi och möjlighetens melankoli: En queerteoretiska analys av Ruts bok

 • Doktorsavhandling, monografi
  University Main Building, Sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-01-21 kl 14:15

  Melder, Cecilia A.

  Vilsenhetens epidemiologi: en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2010-12-10 kl 14:00

  Åblad Lundström, Carin

  När livet oväntat förändras: Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie.

 • Doktorsavhandling, monografi
  sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2010-12-10 kl 10:00

  Kraal, Anders

  First-Order Logic and Classical Theism: Toward Logical Reorientation

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, lärosal IV, Uppsala 2010-09-24 kl 10:00

  Elgvin, Lilly-Anne Østtveit

  Lars Levi Læstadius' spiritualitet

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2010-10-01 kl 14:00

  Carmesund, Ulf

  Refugees or Returnees: European Jews, Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Ich bin Isis

  Studien zum memphitischen Hintergrund der griechischen Isisaretalogien Bergman, Jan

 • Doktorsavhandling, monografi

  The function of myth in Akan healing experience

  a psychological inquiry into two traditional Akan healing communities Ayim-Aboagye, Desmond

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Studies in the prevalence of religious beliefs and religious practice in contemporary Sweden

  Hamberg, Eva M.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Högstadieelevers attityd till kristen tro

  en religionspsykologisk studie i Åk 9 Eklund, Stig

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer och religiösa sånger 1889-1980

  Emanuelson, Ingrid

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Samfund och samhälle

  Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext Halvardson, Sven

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  The end of drum-time

  religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s Rydving, Håkan

 • Doktorsavhandling, monografi

  En romantikens kyrkoman

  Frans Michael Franzén och den andliga förnyelsen i Sverige under förra delen av 1800-talet Anderson, Sven L.

 • Doktorsavhandling, monografi

  David Nyvall and the shape of an immigrant church

  ethnic, denominational, and educational priorities among Swedes in America Erickson, Scott E.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Från prästtionden till reglerad lön

  pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810-1862 Alsne, Sten

 • Doktorsavhandling, monografi

  Biblicism, apokalyptik, utopi

  adventismens historiska utformning i USA samt dess svenska utveckling till o. 1939 Lindén, Ingemar

 • Doktorsavhandling, monografi

  Samvetets politik

  Natanael Beskow och hans omvärld intill 1921 Sjöholm, Öyvind

 • Doktorsavhandling, monografi

  Från prästöverflöd till prästbrist

  prästrekryteringen i Uppsala ärkestift 1786-1965 Norrman, Ragnar

 • Doktorsavhandling, monografi

  Toward a world Lutheran communion

  developments in Lutheran cooperation up to 1929 Wadensjö, Bengt

 • Doktorsavhandling, monografi

  Tolerans och bekännelsetvång

  studier i den svenska swedenborgianismen 1765-1795 Lenhammar, Harry

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911

  Tergel, Alf

 • Doktorsavhandling, monografi

  Folkskolans sekularisering 1895-1909

  upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige Tegborg, Lennart

 • Doktorsavhandling, monografi

  Väckelse och kyrkans reform

  från religiös sällskapsbildning i Stockholm till inre mission och samfund 1771-1858 Järpemo, Sture

 • Doktorsavhandling, monografi

  Balthasar Hubmaier

  seine Stellung zu Reformation und Täufertum : 1521-1528 Bergsten, Torsten

 • Doktorsavhandling, monografi

  Presbyterian reunion in Scotland 1907-1921

  its background and development Sjölinder, Rolf

 • Doktorsavhandling, monografi

  The Tractarian understanding of the Eucharist

  Härdelin, Alf

 • Doktorsavhandling, monografi

  Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800

  Rehnberg, Bertil

 • Doktorsavhandling, monografi

  Församlingstanken i Svenska missionsförbundet

  en studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska missionsförbundets utveckling till o. 1890 Walan, Bror

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörverksamheten

  till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen Gustafsson, Per Erik

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Thunbergsvägen 3B, Engelska Parken, Uppsala 2010-10-08 kl 13:15

  Mogård, Sofia

  Att leva tillsammans: En studie i kristen och feministisk sexualetik

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Det var ikke meningen...

  Om konstruksjon av kjønn ved abortinngrep, et feministteoretisk bidrag Svalastog, Anna Lydia

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Uppsala 2010-05-21 kl 13:15

  Södling, Maria

  Oreda i skapelsen: Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 1930-talen

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3 H, Uppsala 2010-05-21 kl 10:15

  Fromm Wikström, Linda

  Gud och vardagsspråket: En religionsfilosofisk förutsättningsanalys

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Etiska argument i den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957-1970

  Larson, Ellen

 • Doktorsavhandling, monografi

  Christian social ethics in a revolutionary age

  an analysis of the social ethics of John C. Bennett, Heinz-Dietrich Wendland and Richard Shaull Grenholm, Carl-Henric

 • Doktorsavhandling, monografi

  Etik och verklighetstolkning

  en jämförande analys av Knud E. Løgstrups, Reinhold Niebuhrs och Keith Wards etiska åskådningar Nilsson, Kristina

 • Doktorsavhandling, monografi

  Makten, moralen och människan

  en analys av värdekonflikter i debatten om medbestämmande och löntagarstyre Collste, Göran

 • Doktorsavhandling, monografi

  Risker och människolivets värde

  en etisk analys Möller, Göran

 • Doktorsavhandling, monografi

  Human dignity and animal well-being

  a Kantian contribution to biomedical ethics Hansson, Mats G.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Människan i själavården

  en teologisk analys av människosynen i själavårdslitteratur från 1945 till 1984 Lundberg, Per-Olof

 • Doktorsavhandling, monografi

  Stenåker och ängsmark

  erotiska motiv och homosexuella skildringar i Tove Janssons senare litteratur Gustafsson, Barbro K.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ideologie und Macht

  eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni Heeger, Robert

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eigentumsrecht - ein Recht oder ein Unrecht?

  eine kritische Beurteilung der ethischen Argumente für das Privateigentum bei Aristoteles, Thomas von Aquino, Grotius, Locke, Hegel, Marx und in den modernen katholischen Sozialenzykliken Lantz, Göran

 • Doktorsavhandling, monografi

  Frihet, jämlikhet, demokrati

  etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition Gölstam, Algot

 • Doktorsavhandling, monografi

  Dygd idag?

  Erik H Eriksons teori om att mogna som människa Hvarfner, Gunilla

 • Doktorsavhandling, monografi

  La tradition et la Bible chez la femme de la CEZ

  influence de l'ancienne culture et de la pensée biblique dans le maintien d'une certaine conception de la femme au sein de la Communauté evangélique du Zaïre Sandblom, Alice

 • Doktorsavhandling, monografi

  Stig Larssons idé- och romanvärld

  Kristerson, Bertil

 • Doktorsavhandling, monografi

  Human rights, justification, and christian ethics

  Sundman, Per

 • Doktorsavhandling, monografi

  Kyrkosynen i Einar Billings teologi

  Wrede, Gösta

 • Doktorsavhandling, monografi

  The scope and limits of John Macquarrie's existential theology

  Jenkins, David

 • Doktorsavhandling, monografi

  Himmelrikets nycklar och kyrklig bot i Luthers teologi 1517-1537

  Öberg, Ingemar

 • Doktorsavhandling, monografi

  Luther on predestination

  the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God Brosché, Fredrik

 • Doktorsavhandling, monografi

  A metaphysics for theology

  a study of some problems in the later philosophy of Alfred North Whitehead and its application to issues in contemporary theology Philipson, Sten M.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Faith in the world of work

  on the theology of work as lived by the French worker-priests and British Industrial Mission Erlander, Lillemor

 • Doktorsavhandling, monografi

  Romans interpreted

  a comparative analysis of the commentaries of Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul's Epistle to the Romans Grenholm, Cristina