Välkommen tillbaka till campus!

2021-08-30

Vid Teologiska institutionen kommer från och med höstterminen verksamheten att återgå till campus.

Vid Teologiska institutionen kommer från och med höstterminen verksamheten att återgå till campus. Centralt för att detta ska vara möjligt är en hög vaccinationsgrad. Universitetet har i samarbete med Region Uppsala sett till att även du som inte bor i regionen eller är vaccinerad sedan tidigare kan bli det.

Det är också viktigt att vi alla fortsätter följa råden som att tvätta händer, hålla avstånd och att stanna hemma om en blir sjuk. Vid symtom, testa dig och – vid positivt test: anmäl i universitetets smittspårningssystem.

Se vidare information för studenter om covid-19. Se till att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar genom att ha koll på din student-uu-mejl. Information kommer också att spridas via Studium.

Tillsammans ser vi fram emot en givande och innehållsrik termin på Teologen!

Welcome back to campus!

At the Department of Theology, education will return to campus from the autumn term. Central to this being possible is a high degree of vaccination. The university, in collaboration with the Uppsala Region, has ensured that even those who do not live in the region or have been vaccinated before can do so.

It is also important that we all continue to follow the advice such as washing hands, keeping our distance and staying at home if one becomes ill. In case of symptoms, have yourself tested and - in case of a positive test: report to the university's infection tracking system.

See further information for students about covid-19. Please make sure to check your student-uu-mail address, since changes may occur and the University need to reach you. Also, course or program pages at the student web (Studium) will be used.

Together we look forward to a rewarding and meaningful semester at the Department of Theology!

_____________

Senast uppdaterad: 2023-01-18