Informationsmöte för sökande till forskarutbildningen

2020-12-15

Presumtiva sökande till forskarutbilningen är välkomna på informationsmöte den 14 januari kl. 13-15. Mötet hålls via Zoom och informationen ges på svenska. 

Länk till Zoom-möte: https://uu-se.zoom.us/j/68288857881