Sex doktorandplatser utlysta vid Teologiska institutionen

2020-12-07

Teologiska fakulteten ledigförklarar härmed sex doktorandanställningar vid Teologiska institutionen. Tillträde 1 september 2021.

Ansökan kan avse följande ämnen:

  • Religionshistoria och global kristendom
  • Empirisk-praktiska studier av religion och teologi
  • Bibelvetenskap
  • Kyrkohistoria och missionshistoria
  • Religionsfilosofi
  • Etik
  • Systematisk teologi

Sista dag för ansökan är den 15 februari 2021. Mer informaton finns här