Förlängd distansundervisning terminen ut

2020-11-13

Institutionen har beslutat att förlänga institutionens omställning till digital undervisning höstterminen ut, dvs. till och med 17 januari 2021.

Teologiska institutionen har i samband med Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Uppsala län, gått över till digital undervisning sedan den 21 oktober. Beslutet har förlängts en gång att gälla till och med 17 november. Beslutet är i linje med rektors beslut från den 9 juni.

Smittskyddsläget i regionen är fortsatt bekymmersamt och situationen för sjukvården är ansträngd. Lärare och studenter behöver möjlighet att planera sitt arbete. Därför har institutionen beslutat förlänga institutionens omställning till digital undervisning höstterminen ut, dvs. till och med 17 januari 2021.

Det kan bli aktuellt med campusundervisning för uppsatsframläggningar och för kategorin internationella avgiftsstudenter 2-17 januari. Närmare besked ges i så fall av kursansvarig lärare.