Pedagogisk pristagare 2023

2023-10-16

Läs en artikel på Medarbetarportalen om pedagogiska pristagaren 2023, lektor på Teologiska institutionen Maria Klingenberg: https://mp.uu.se/web/nyheter/-/pedagogisk-pristagare-2023-vill-vara-tydlig-och-rattvis 

Senast uppdaterad: 2023-01-18