Samtal på bokmässan

2023-09-25

Cecilia Wassén deltar i ett samtal om Juden Jesus på bokmässan. Samtalen kommer att sändas live, Bokmässan Play. torsdag / 28 sep / 2023 12:00-12:45. Övriga deltagare: Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan, Ute Steyer, rabbin i Stora synagogan i Stockholm, Anders Arborelius, kardinal och svensk biskop i Katolska kyrkan. Programledare: Göran Rosenberg, journalist och författare.

Beskrivning
Jesus var jude, liksom de första kristna och den tidiga kristna kyrkan. En historisk självklarhet som borde vara helt okontroversiell. Vad innebär det egentligen att Jesus var jude och hur har det påverkat den judiskkristna gemen­skapen genom historien? Vilka likheter och olikheter finns i hur kristna och judar ser på världen i dag?

https://bokmassan.se/programs/juden-jesus/?fbclid=IwAR2pvEc7VLLgYDq7HcNd1DPiJshzWkOnJs7cZ4zlXl62wszmtcBJ2mxM16k
 

Samt:

Maria Essunger är samtalsledare under Bokmässan i Göteborg, inom ramen för Svenska kyrkans scen ”Se människan”. I år samtalar hon med författaren och komikern Jonas Gardell om hans bok ”Fjollornas fest” söndag 1 okt 11.00-11.20 och fotografen Lennart Nilsson om hans bok ”Göteborgsprofiler” söndag 1 okt 16.30-16.50

Senast uppdaterad: 2023-01-18