Doktorand Erika Boije belönas med pris för hennes medverkan som redaktör i Zacharias Topelius skrifter

2023-09-13

Vår doktorand Erika Boije har varit redaktör för en delutgåva i Zacharias Topelius skrifter, en digital textkritisk utgåva av författaren, tidningsmannen och historikern Zacharias Topelius skrifter. Idag har utgåvan belönats med finska statens pris för informationsspridning i formen av ett gemenskapspris för hela den arbetsgemskap som jobbat med utgåvan. Priset är finska statens högsta erkännande för bl.a. vetenskapliga arbeten som "har bidragit till att utveckla samhället till ett insiktsfullt, kunskapsbaserat, öppet och tolerant civiliserat samhälle" enligt minister Multala som delade ut priser idag. Erika har medverkat i delutgåvan "Religiösa skrifter och psalmer" som publicerades 2022. 

Länk till statsrådets pressmeddelande på svenska https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410845/statspriserna-for-informationsspridning-2023-har-tilldelats-pristagarna-forenas-av-ett-inkluderande-och-tillgangligt-satt-att-sprida-information

Senast uppdaterad: 2023-01-18