Hedersomnämnande går till forskning om rasism

2023-03-09

Uppsala kommuns jämställdhetsråd delar ut ett hedersomnämnande varje år till personer eller verksamheter som på ett avgörande sätt bidragit till jämställdhet i Uppsala.

2023 får Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet Uppsala kommuns hedersomnämnande.

- Det betyder mycket att känna stöd från den lokala politiken, från Uppsala kommun och från Jämställdhetsrådet. Det är ett uppmuntrande som behövs i tider där våra profilfrågor, rasism och etnisk och religiös diskriminering, tyvärr har normaliserats i samhället. Det innebär stora utmaningar i arbetet för vår tredje profilfråga integration, säger Claes Tängh Wrangel, föreståndare på Uppsala universitet.

CEMFOR får hedersomnämnandet för sin intersektionella och tillämpbara forskning om rasism.

- Med sin forskning och kompetens är CEMFOR en viktig resurs för Uppsala kommun och våra invånare, särskilt i en tid när rasism och jämställdhet tenderar att bli en fråga om åsikter och subjektiva upplevelser, säger Tobias Smedberg (V).

Senast uppdaterad: 2023-01-18