Forskarskola i islamologi

2023-01-11

I december 2022 beviljade vetenskapsrådet 24,8 miljoner kronor till delfinansiering av lönen för forskarstuderande inom en forskarskola i islamologi. Uppsala universitet ingår i forskarskolan tillsammans med några andra svenska lärosäten nämligen Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, och Umeå Universitet. Forskarstuderande inom forskarskolan antas vid något av dessa universitet. 

Beroende på lärosäte antas studenterna inom något av följande forskningsämnen: Religionsvetenskap, Religionshistoria, Ämnesdidaktik och Systematisk teologi. I Uppsala är det främst systematisk teologi, inriktning islamisk teologi och filosofi som är aktuell. Kriterierna för bedömning av ansökningar bestäms av lärosätena. De studerande följer de allmänna studieplaner som gäller i respektive ämne vid respektive lärosäte, och deltar i de forskningsmiljöer som är etablerade där. 

Vid Uppsala universitet finns nu en öppen utlysning med sista ansökningsdag 23-02-15. Intresse för forskarskolan i islamologi kan anges i projektbeskrivningen i ansökan. Mer information på Teologiska fakultetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-01-18