Information om ansökan till forskarutbildning

2022-01-26

Information om ansökan till forskarutbildning

Datum och tid: fredagen 4 februari, kl. 14.00-15.00
Plats: Zoom på länken
https://uu-se.zoom.us/j/64965804206
Språk: svenska och vid behov engelska

Program
Välkommen och inledning
Att vara doktorand vid Teologiska fakulteten (Emma Sundström)
Översikt av ansöknings- och urvalsprocessen (Kim Solin)
Vad ska man tänka på i forskningsplanen? (Kajsa Ahlstrand och Mohammad Fazlhashemi)
Frågor och svar

Information about applying for funded PhD studies

Date and time: Friday 4 February, 2-3 pm
Place: Zoom on the link https://uu-se.zoom.us/j/64965804206
Language: Swedish and if requested English

Programme
Welcome and introduction
PhD studies at the Faculty of Theology (Emma Sundström)
An overview of the application and selection process (Kim Solin)
What to think about for the research plan (Kajsa Ahlstrand och Mohammad Fazlhashemi)
Q & A’s