Studieadministration

Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap:
Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166
Karolin Joelsson, 018-471 21 74
Nathalie Koverman, 018-471 21 69
Emma Ericsson, (föräldraledig) 018-471 21 73
Majlinda Juniku, 018-471-2173

Övriga masterprogram:

Noha, Hac, Euroculture
Cameron Ross, 018-471 22 36 

euroculture@teol.uu.sehac@teol.uu.se, noha@teol.uu.se

Mänskliga rättigheter
Karolin Joelsson, 018-471 21 74

Religion i fred och konflikt
Majlinda Juniku, 018-471 21 73

Studievägledare:
Pär Ottoson, 018-471 21 85
Telefontid: tisdag och torsdag, kl 10.30-12.00
Mottagning: tisdag och torsdag, kl 13.30-15.00

Administrativ chef:
Peter Mannheimer, 018-471 21 82