Ledning för institution och fakultet

Prefekt:

Anders Sjöborg, 018-471 22 46 (from 1 juli 2017)
prefekt@teol.uu.se

Ställföreträdande prefekt: 

Maria Essunger, 018-471 21 96 (from 1 juli 2017)

Studierektorer:

Stina Fallberg Sundmark, 018-471 26 86 (grundutbildning) (from 1 februari 2019)
Peter Mannheimer, 018-471 21 82 (grundutbildning)
Mohammad Fazlhashemi, 018-471 22 27 (forskarutbildning) (from 1 juli 2017)

Dekanus:

Mattias Martinson, 018-471 68 67
dekanus@teol.uu.se

Prodekanus:

Cecilia Wejryd, 018-471 21 90

Utbildningsledare:

Katarina Westerlund, 018-471 21 70
Stina Fallberg Sundmark, 018-471 21 89