Ledning för institution och fakultet

(fr o m 2020-07-01)

Teologiska institutionen

Prefekt

Anders Sjöborg, 018-471 62 05 
prefekt@teol.uu.se

Ställföreträdande prefekt

Maria Essunger, 018-471 21 96 

Studierektorer

Stina Fallberg Sundmark, 018-471 26 86 (grundutbildning) 
Peter Mannheimer, 018-471 21 82 (grundutbildning)
Mohammad Fazlhashemi, 018-471 22 27 (forskarutbildning) 

Teologiska fakulteten

Dekanus

Cecilia Wejryd  018-471 21 90
dekanus@teol.uu.se

Prodekanus

Kajsa Ahlstrand 018-471 21 97

Utbildningsledare

Kim Solin, 018-471 27 47
Stina Fallberg Sundmark, 018-471 21 89

Senast uppdaterad: 2021-09-09